(11.00 hodin)

 

Poslanec Jiří Běhounek: Děkuji za slovo ještě jednou. Hezké dopoledne. Prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Stanjurovi děkuji. Ano, je to tak. Já nebudu hovořit o turbulencích na Ministerstvu práce a sociálních věcí a o ztracených časech.

Co se týče kolegy Kaňkovského prostřednictvím pana předsedajícího, asi jsme byli každý na jiném semináři. Já jsem tam byl do konce a já jsem se, to tady klidně řeknu, s ředitelem České správy sociálního zabezpečení dohodl na zcela konkrétních krocích, o kterých bychom hovořili. On tam hovořil o tom, že ze zákona o nemocenském pojištění je odpovědná za vystavení neschopnosti instituce, ne ten jednotlivý lékař. Ta instituce ze zákona prostě za to zodpovídá. Že je možné najít nějakým způsobem řešení, tam také řekl. Řekl, že tam bude datová věta, kde ten lékař bude připraven. Já jsem ho pozval na jednání na Vysočinu. V jedné konkrétní nemocnici to zcela jednoznačně rozebereme a zkusíme to převést na to, aby všechny identifikační karty, které dnes lékaři pro elektronickou evidenci receptů nebo elektronický recept mají, mohli používat i pro tohle. Technicky to možné je a Česká správa sociálního zabezpečení už se SÚKL v této oblasti komunikuje. Tak si ty záležitosti prosím zjistěme a neříkejme tady věci, které nejsou pravda.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Kaňkovský s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, já se musím ohradit proti slovům jinak mého velmi ctěného kolegy pana hejtmana Běhounka. Já jsem na tom semináři také byl, je pravda, že jsem o pár minut odešel dříve, ale hovořit zde o tom, že mluvím nepravdu - myslím si, pane hejtmane, že byste měl vážit slova. Vy sám jste se tam na začátku rozčiloval, že to není nachystáno. Ano, pak jsme vedli diskusi o tom, jakým způsobem je možné to odzkoušet, ale není pravda, že to v tuto chvíli je připraveno. Vedení České správy sociálního zabezpečení připustilo, že to nějakým způsobem bude prověřovat.

Já oceňuji, že jste jako hejtman Kraje Vysočina nabídl pomoc, nabídl součinnost. Ale my jsme tady dneska ve třetím čtení, my tady dnes schvalujeme zákon ve třetím čtení a v tuto chvíli to přichystané není. Technicky to přichystané není. Ano, máme tady ještě zhruba půl roku na to technicky to nachystat, ale myslím si, že bychom měli vážit slova. To znamená, v tuto chvíli to nachystané není, jsou dělány kroky k tomu, aby to nachystané bylo, a ten rozpor mezi slovy paní ministryně a České správy sociálního zabezpečení prostě existuje, protože oni říkali, že to není potřeba. A podle mého názoru to potřeba je. Tady se v názorech samozřejmě můžeme lišit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou pan poslanec Běhounek. Pak je přihlášena s přednostním právem paní ministryně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Tak potřetí. Já samozřejmě kolegovi Kaňkovskému neberu jeho přístupy ani názory. Prostřednictvím pana předsedajícího mu jenom sděluji, že pak uvidíme, jak se to na Vysočině zavede a která nemocnice bude v čele.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Pávka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Dobrý den, děkuji za slovo. Jenom velmi krátce. Já jsem na tom semináři také byl a musím potvrdit slova kolegy Kaňkovského, že skutečně tam bylo hovořeno pouze o tom, že bude použit certifikát dané organizace, nikoliv lékaře jako jednotlivce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní ministryně s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Abych odpověděla panu poslanci Kaňkovskému prostřednictvím pana předsedajícího, tak ano, identifikovat budeme certifikátem od SÚKL, který bude od poskytovatele zdravotních služeb v souladu se zákonem, v datové větě však bude uveden konkrétní lékař, který neschopenku vystavil, to znamená, identifikaci konkrétního lékaře chceme, ale zároveň plníme druhý požadavek, který je souběžně s tímto od lékařů, že nemusí neschopenku podepsat osobním certifikátem. To je jedna věc.

Jinak obecně co se týká připravenosti, bylo to řečeno i na tom workshopu, i když jsem tam osobně přítomna nebyla, technicky teď v nemocnici nemohou být připraveni, protože v souladu s harmonogramem jsme informace pro vývojáře lékařských softwarů poskytli a zveřejnili 30. dubna. Asi také dobře víte, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že další workshop pro vývojáře na České správě sociálního zabezpečení bude 16. 5., takže vše běží v souladu s harmonogramem přesně na den. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni. Pan poslanec Juříček stahuje svoji přihlášku. Do rozpravy se ještě hlásí pan zpravodaj. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Pane předsedající, děkuji. Já bych ještě na závěr tady chtěl prezentovat stanovisko Pirátů obecně. My samozřejmě jsme pro digitalizaci, chceme, aby to bylo co nejrychleji, a proto podpoříme co nejrychlejší zavedení té neschopenky a celého toho jednotného informačního systému. V případě, že by prošel komplexní pozměňovací návrh pana kolegy Sklenáka bez mého pozměňovacího návrhu, který zkracuje dobu účinnosti jednotného informačního systému, tak se ve finále zdržím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Bartošek do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych avizovat dopředu, abyste poté, co budou odhlasovány jednotlivé pozměňující návrhy, vyhlásil přestávku v délce trvání patnáct minut pro poradu klubu KDU-ČSL před finálním hlasováním o podobě zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pane předsedo. Já jsem úplně dobře neslyšel. Poté co budou schváleny hlasováním pozměňovací návrhy, před závěrečným hlasováním patnáct minut. Ano, mám zaznamenáno a samozřejmě tomu požadavku vyhovím.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj ne, paní ministryně také nemá zájem o závěrečné slovo.

Dámy a pánové, prosím o ztišení, abychom mohli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, pana poslance Koláříka, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy. (V sále je trvale hlučno.)

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji, pane předsedající. Já vám tedy představím doporučenou proceduru, jak ji schválil garanční výbor na svém zasedání.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane zpravodaji, nemůžeme pokračovat, dokud tady nebude takové ticho, abych vás třeba já slyšel. Dámy a pánové, prosím ještě jednou o to, abychom se skutečně mohli vyrovnat s pozměňovacími návrhy. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji. Já tedy zkusím hovořit trochu víc nahlas, aby to bylo jasně a zřetelně slyšet. Já bych vás rád seznámil s hlasovací procedurou, kterou doporučil garanční výbor na své 29. schůzi. Ten doporučuje hlasovat v tomto pořadí:

1. Návrhy legislativně technických úprav, nicméně ty nebyly žádné ve třetím čtení předneseny, takže bychom hlasovali jako první pozměňovací návrh F1, je to sněmovní dokument 2396. Jedná se o pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pod bodem A.

2. Jako druhý bychom hlasovali pozměňovací návrh F2, sněmovní dokument 2632.

3. Jako třetí by byl komplexní pozměňovací návrh pod písmenem A. V případě, že tento návrh bude přijat, tak jsou návrhy B, C, D a E nehlasovatelné.

4. Jako další bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem E ve variantě 1,

5. následovaný pozměňovacím návrhem E ve variantě 2.

6. Jako šesté hlasování by byl návrh pod písmenem C. Pokud ten bude přijat, tak jsou návrhy B, D, F, pokud jde o návrh k pozměňovacímu návrhu pod bodem D,nehlasovatelné.

7. Sedmé hlasování by byl opět pozměňovací návrh F1, který tentokrát míří k pozměňovacímu návrhu pod písmenem D, který bychom hlasovali jako osmý. Pokud tento bude přijat, tak jsou návrhy B nehlasovatelné.

Poslední tři hlasování, 9, 10 a 11, by byl pozměňovací návrh pod písmenem B ve variantě 1, ve variantě 2 a ve variantě 3.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To je návrh procedury. Je nějaký protinávrh? Není, takže schválíme proceduru hlasováním, jak ji nyní přednesl a navrhl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 157, přihlášeno 168 poslanců, pro 160, proti nikdo. Proceduru jsme schválili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP