(11.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nyní vás, pane zpravodaji, prosím, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, stručně je charakterizoval a také nám řekl stanovisko. Slyším žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Jsme přihlášeni, můžeme přistoupit k prvnímu hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Jako první bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem F1, je to pozměňovací návrh můj, Lukáše Koláříka, který umožňuje pověřit ministerstvo provozem některých IT systémů Českou správu sociálního zabezpečení. Stanovisko garančního výboru je doporučující. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 158, přihlášeno 164 poslanců, pro 74, proti 64. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Jako druhý bychom hlasovali pozměňovací návrh F2, který je také můj, poslance Lukáše Koláříka. Je to pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu pana kolegy Sklenáka a zkracuje dobu účinnosti jednotného informačního systému práce a sociálních věcí z roku 2022 na rok 2021. Stanovisko výboru je bez stanoviska. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 159, přihlášeno 165 poslanců, pro 51, proti 70. Návrh nebyl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Jako třetí bychom hlasovali komplexní pozměňovací návrh pod písmenem A. Je to komplexní pozměňovací návrh pana kolegy Sklenáka, který zavádí druhou etapu eNeschopenky od července 2019 a ledna 2020. Zároveň obsahuje i elektronickou identifikaci lékařů, která se přebírá od SÚKL, a zavádí jednotný informační systém práce a sociálních věcí od roku 2022. Stanovisko výboru je nedoporučuje. (Ministryně: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 160, přihlášeno 165 poslanců, pro 92, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: A vzhledem k tomu, že byl komplexní návrh A přijat, tak jsou nehlasovatelné návrhy B, C, D a E. B ne, omlouvám se, B je hlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom konstatuji, že v návrhu procedury, tak jak jsme ji schválili, a z hlediska toho, co navrhl výbor, tak se říká, že pokud schválíme pozměňovací návrh A, tak jsou návrhy B, C, D a E nehlasovatelné.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Takže je to tak, jak říkáte, pane předsedající, jsou nehlasovatelné, protože je to jiný komplexní pozměňovací návrh a ten už byl přijat teď pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Stanjura s přednostním právem k hlasování. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To mi přijde jako legislativně zvláštní postup, protože je něco jiného, kdybychom ve druhém čtení rozhodli, že za základ se bere komplexní pozměňující návrh pana poslance. Já bych chtěl vědět, proč jsou nehlasovatelné návrhy B1, B2 a B3, od legislativy. Proč jsou nehlasovatelné? Věcně s tím vůbec nesouvisí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Abychom měli jistotu, že hlasujeme správně, tak přerušuji jednání na tři minuty a prosím o vyjasnění mezi zpravodajem, legislativou a dalšími zúčastněnými. Budeme pokračovat v 11.17 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 11.14 do 11.17 hodin.)

 

Je 11.17 hodin, prosím o sdělení, zda došlo k dohodě o dalším postupu, nebo nedošlo. Pane zpravodaji, prosím o sdělení, zda je potřeba vyhlásit delší přerušení, nebo zda můžeme pokračovat.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Vzhledem k tomu, že jsme si návrh procedury odhlasovali už jedním hlasováním a tam jsme konstatovali, že v momentě, kdy projde komplexní pozměňovací návrh A, tak jsou body B, C, D a E nehlasovatelné, tak jsou nehlasovatelné. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Stanjura. Dámy a pánové, a pánové, prosím o klid! Jsme ve složité legislativní situaci, potřebujeme se slyšet navzájem, abychom věděli, jak budeme postupovat, a nevznikly pochybnosti o našem hlasování. Děkuji. Pan předseda má slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ke shodě nedošlo během porady, to se občas stává. Nicméně formálně z toho máme východisko. Já navrhuji, abychom revokovali naše rozhodnutí o proceduře. Hlasoval jsem pro, takže mohu tento návrh podat, a pak pokud by to prošlo, navrhuji, abychom proceduru opravili v tom smyslu, že lze hlasovat o pozměňovacích návrzích B1, B2, B3. Evidentně tady existuje většina, která pro tento pozměňovací návrh hlasovat nebude. Přijde mi jednodušší projít hlasováním než se točit na proceduře. Myslíme si, že ten postup není správný, ano, omlouvám se, uniklo mi to při schvalování procedury. Měl jsem vystoupit před pěti nebo sedmi minutami, za to se omlouvám. Ale procedurálně navrhuji revokovat usnesení o schválení procedury. Pokud to projde, změnit proceduru ve smyslu, že hlasování o pozměňujících návrzích B1, B2, B3, o těch variantách, je přípustné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Pan předseda Stanjura sám konstatoval, že hlasoval pro, čili s tímto návrhem na revokaci se můžeme vypořádat hlasováním. Je to v souladu s jednacím řádem, takže budeme nyní hlasovat o revokaci usnesení o proceduře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 161, přihlášeno 165 poslanců, pro 136, proti 4. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP