(11.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nyní tedy změníme proceduru. Já bych poprosil buďto pana zpravodaje, nebo přímo pana předsedu Stanjuru, aby nám řekli, jak teď bude vypadat procedura. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji. Pokud bych si mohl dovolit to takhle zkrátit, tak procedura je totožná, akorát pokud projde komplexní pozměňovací návrh A, je to třetí hlasování, tak nebudou hlasovatelné návrhy C, D a E. (Hluk v sále.) Návrhy B budou hlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan místopředseda Sněmovny Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych si chtěl jenom vyjasnit, jestli budeme znovu hlasovat o návrzích, které jsme již schválili, nebo ne, aby to zaznělo jasně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Není třeba hlasovat, ani nebudeme hlasovat o návrzích, které jsme již schválili, jen upravíme proceduru a budeme hlasovat o návrzích, které by podle původní procedury, pokud to schválíme, byly už nehlasovatelné. Myslím, že toto vysvětlení by mohlo být všem jasné. (V sále je velký neklid a hluk!)

 

Nyní budeme hlasovat o proceduře, jak ten návrh přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 162 přihlášeno 167 poslanců, pro 162, proti 1. Upravenou proceduru jsme schválili a můžeme pokračovat v hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: V tom případě máme před sebou v proceduře hlasování číslo čtyři, je to návrh B ve variantě 1. Je to návrh pana kolegy Bauera pod sněmovním dokumentem 2381, který ruší účinnost karenční doby, která se odkládá na datum zavedení plné eNeschopenky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko? (Výbor nedoporučuje.) Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 163 přihlášeno 168 poslanců, pro 49, proti 33. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Dále nám tedy zbývá hlasování číslo pět, to je opět návrh B ve variantě 2, je to opět kolegy Bauera. Už se to nepáruje, zavedení karenční doby eNeschopenky, ale dává se zrušení karenční doby napevno až do 1. 1. 2021, což je vládou avizované datum nasazení plné eNeschopenky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o stanovisko výboru. (Výbor nedoporučuje.) Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 164 přihlášeno 168 poslanců, pro 34, proti 38. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Jako poslední hlasování o pozměňovacích návrzích před hlasováním o návrhu jako celku je šesté hlasování. Je to návrh pod písmenem B kolegy Bauera pod sněmovním dokumentem 2381 ve variantě 3, a to je zrušení karenční doby k 1. 1. 2020. (Obrovský hluk v sále, špatná slyšitelnost.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o stanovisko.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Pardon, podpoření účinnosti - odložení účinnosti k 1. 1. 2020. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 165 přihlášeno 168 poslanců, pro 51, proti 28. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní jsme se, pokud pan zpravodaj se mnou bude souhlasit, vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy. Než přistoupíme k hlasování o návrhu jako celku, vyhovím žádosti poslaneckého klubu KDU-ČSL na přestávku pro jednání klubu v délce 15 minut, to znamená, že naše jednání bude pokračovat v 11.40 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.25 hodin.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP