(Jednání pokračovalo v 11.40 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 11.40, skončil čas určený na jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL a budeme pokračovat. Před námi je hlasování o návrhu zákona jako celku.

S přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek a pan předseda Bartošek po něm. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem jednání poslaneckého klubu Pirátů. My jsme se rozhodli, že nepodpoříme tento návrh zákona jako celek, a to z toho důvodu, že o dva roky odkládá konsolidaci IT systémů Ministerstva práce a sociálních věcí. Už z výroční zprávy NKÚ vyplývá, že v roce 2018 byly náklady na IT na Ministerstvu práce a sociálních věcí čtyřikrát vyšší než v roce 2013 a činily 1,6 miliardy korun. Nejvyšší kontrolní úřad tedy několikrát kritizoval, že nedochází k řešení neuspokojivé situace ohledně IT systémů na Ministerstvu práce a sociálních věcí. My souhlasíme s principem eNeschopenky. Tu podporujeme. Ale vzhledem k tomu, že pozměňovacím návrhem pana poslance Sklenáka byl do zákona vnořen i ten odklad konsolidace IT systémů Ministerstva práce a sociálních věcí, tak ten návrh nemůžeme podpořit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Klub KDU-ČSL si vzal přestávku na poradu klubu, takže bych zde rád odprezentoval závěry. Vzhledem k tomu, že byla skutečně pozměňovacím návrhem odložena realizace jednotného informačního systému a paní ministryně nás nepřesvědčila o tom, že eNeschopenka je dostatečně technicky připravena, a jsme přesvědčeni, že to do budoucna může přinést řadu komplikací, tak za klub KDU-ČSL říkám, že tento návrh zákona nepodpoříme. Klub KDU-ČSL je pro elektronizaci státní správy a usnadnění života lidem, ale není možné, aby ty projekty byly nepřipravené, protože v budoucnu to v praxi přináší víc komplikací než pomoci lidem. A my eNeschopenku vnímáme jako špatně připravený projekt. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mí předřečníci řekli tu věcnou podstatu. Jenom se přidám k tomu s postojem klubu TOP 09, že jakkoli si samozřejmě přejeme eNeschopenku, podpora tohoto návrhu se schváleným pozměňovacím návrhem pana poslance Sklenáka je podpora totální neschopnosti. Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna má od ministrů své vlády požadovat výkon a kompetenci, nikoli tolerovat neschopnost. Nemůžeme tolerovat neschopnost, a proto nepodpoříme tento návrh zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Dále s přednostním právem pan předseda klubu Radim Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte i mně, abych vyjádřil zde postoj hnutí SPD k tomuto zákonu. Musím říct, že SPD vždy podporovalo elektronickou neschopenku, podporovalo také to, aby byla co nejdříve, aby se dostala do praxe, protože to byla součást zrušení karenční doby. A samozřejmě že by to výrazně pomohlo zaměstnavatelům. Ale tak jak jsme ve třetím čtení v tomto zákonu o pojistném a sociálním zabezpečení, i my se musíme připojit k dalším parlamentním stranám. Vzhledem k tomu, že tento zákon by pravděpodobně způsobil víc problémů než toho dobrého, tak ani my tento zákon ve třetím čtení nemůže podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nikdo další s přednostním právem se nehlásí, takže vás seznámím s návrhem usnesení, o kterém budeme hlasovat.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 204, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Je zde žádost o odhlášení. Jste odhlášeni. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Nyní můžeme hlasovat o usnesení, jak jsem vás s ním seznámil.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 166, přihlášeno 165 poslanců, pro 92, proti 48. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

147.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - třetí čtení

Prosím paní místopředsedkyni vlády, ministryni Alenu Schillerovou a zpravodaje garančního výboru pana poslance Jana Volného, aby zaujali místo u stolku zpravodajů. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 205/6, který nám byl doručen 23. dubna 2019. Usnesení garančního výboru nám bylo doručeno jako sněmovní tis 205/7. (V sále je obrovský hluk.)

Ptám se paní ministryně, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ministryně se baví s dalšími poslanci a nevnímá, protože hlas předsedajícího v tom hluku není řádně slyšet.) Nemá zájem vystoupit.

Tak v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Munzar. A pan poslanec Munzar má slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. A já si chvilku počkám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: To je rozumné, protože by vás ani mnozí kolegové a mnohé kolegyně neslyšeli. Dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat argumentům, které budou zaznívat od jednotlivých řečníků v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji ještě jednou. Dobrý den, dámy a pánové. Dostali jsme se do třetího čtení novely zákona o evidenci tržeb. Jak se ukázalo před jednáním nejdříve na hospodářském výboru, poté i na rozpočtovém výboru ohledně pozměňovacích návrhů, ochota koaličních stran naslouchat jiným názorům, řekněme diskutovat o nich, zamyslet se nad nimi, se limitně blíží nule. Z tohoto důvodu je nutné si připomenout všechny hlavní argumenty, které máme k novele zákona o elektronické evidenci tržeb, protože opakování je matka moudrosti.

Zákony bychom neměli posuzovat pouze technicky, pouze jejich příjmy a dopady, ale naším úkolem je i posuzovat jejich hlubší smysl, to znamená jejich celospolečenské dopady a dopady do atmosféry ve společnosti a do vývoje společnosti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP