(15.30 hodin)
(pokračuje Profant)

Když se podíváme na stav ve spoustě jiných států, tak tam digitalizace v praxi funguje mnohem lépe. My ji teoreticky nemáme tak špatnou, ale praxe nám pokulhává. A zde bych chtěl velmi zdůraznit roli exekutivy, protože podle mého názoru digitalizaci příliš nebrání legislativa. Je to o tom, jestli exekutiva bude dělat kvalitní digitalizaci, jestli ty informační systémy opravdu budou modulární, flexibilní, uživatelsky přívětivé, nebudou předražené, nebudou kolem nich kauzy atd. Pak je samozřejmě lidé budou používat. Bohužel to se naší exekutivě většinou nedaří, takže tu máme spíš veřejné zakázky, které jsou všem pro smích.

Co se týče toho, že už tu máme dost jiné legislativy, jak tu říkali kolegové z ČSSD, no, máme, nicméně téměř všechna legislativa, kterou vyjmenovali, která se tu stala, ať už jsou to nové občanky, ať už je to přístupnost webových stránek, identita, koneckonců i bankovní identita, to jsou věci, které přišly z EU, protože ta se o to stará. Nejsou to naše věci, kde by se někdo snažil řešit tyto čistě naše problémy, ale jsou to věci, které přišly z EU, za což jsem Evropské unii velmi vděčný, a je dobře, že jsou jednotné. Ale my tu opravdu máme problém s tou neochotou veřejné správy reálně digitalizaci přijmout za svou a reálně ulehčit, stejně jako to dělají třeba ty banky. To jsou také veliké, bytostně byrokratické organizace, ale snaží se svým klientům vyjít vstříc, umožňují spoustu služeb řešit přes internet. Přesně takhle by měl fungovat stát.

Takže velká část (nesrozumitelné), aby tento zákon měl pozitivní dopad, který od něj očekáváme, je, aby exekutiva to vzala za své a nepokazila to, aby byla vstřícná ke svým zaměstnancům, aby měla ty pravé odborníky atd. Takže na to jsem chtěl ještě upozornit.

Takže tento zákon podporuji a děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Bendu, který je přihlášen do obecné rozpravy. Ještě vás seznámím s omluvenkou. Paní poslankyně Maříková se nám omlouvá z dnešního jednání od 17.45 hodin do konce z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, pane ministře, vážená paní předkladatelko, dámy a pánové, já už nebudu dlouhý. Já jsem se na nějaké přípravě toho zákona také podílel právě jako ten úplný počítačový laik, který se bojí toho, aby příliš divocí digitalizátoři nám ten život - nám, těm jednodušším, kteří s těmi počítači tak úplně neumíme - příliš neztížili. Myslím, že se podařilo v průběhu celého projednávání udržet, že nedopadnou na občana, který nebude chtít žádné nové povinnosti. Jediné, co tam vidím jako jisté riziko, je možnost toho, že budou zřízeny pro každého datové schránky. Nemusí být zaktivizovány, bude záležet na mě, jestli si je zaktivizuji, ale samozřejmě se pak budu bát těch dalších návrhů zákonů, které budou chodit z jednotlivých rezortů a které budou říkat, ale tady bychom možná chtěli už také komunikaci jenom skrze datovou schránku, jako už nám to předvádí u podnikatelských subjektů Finanční správa. A pak se budu bát a budu vždycky tady znovu vstávat a říkat ne, nemůžeme po každém občanu chtít, aby nutně musel umět pracovat s počítačem. To si myslím, že je jedna zásadní podmínka, kterou bychom měli držet.

Potom k tomu, co tady říkal ctěný kolega Chvojka. Ty skvělé nové občanské průkazy s čipem, já nevím, jestli už si je zkusil oživit. Já jsem poté, co pan předseda výboru pro digitalizaci Michálek přikázal, že se budeme muset v podvýboru pro digitalizaci podepisovat elektronicky, si novou elektronickou občanku za dvě stovky zřídil a zjistil jsem, že tam si člověk musí zapamatovat tolik hesel, aby s ní vůbec jenom prošel do toho základního systému, že mi to jako příliš nosný systém pro občany tedy opravdu, ale opravdu nepřipadá. Ale to není k tomuto zákonu. Tento zákon by měl opravdu umožnit těm, kteří chtějí a mají zájem a kteří s tím umějí, se státem komunikovat jednodušeji a státu by to podle mého názoru samozřejmě mělo také ve výsledku ušetřit úředníky. Tak tolik snad jenom k obecné rozpravě, která zazněla.

Potom bych měl jednu prosbu, až se bude hlasovat o přikázání výborům. Myslím si, a to nejenom proto, že chci na výboru vidět půvabnou paní předkladatelku, ale protože se jedná o zákon, ve kterém se řeší také otázky, a byla to jedna z věcí, o kterých jsme se na té skupině poměrně dlouho bavili, otázky veřejných listin, jejich potvrzování, jejich vydávání, tak bych poprosil, aby ten návrh zákona byl přikázán i ústavněprávnímu výboru, protože právě otázka veřejných listin je otázka, která patří do naší působnosti. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To jsou všichni řečníci, kteří byli přihlášeni do obecné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, tak já obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Není tomu tak. Podle mě nepadly žádné návrhy na vrácení či zamítnutí, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. V tom případě bych zahájil hlasování, i když kolegové zatím dorážejí teprve, nicméně... (Čekání na příchod poslanců do jednacího sálu.) Vypadá to, že se nám sál již naplnil.

 

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 18 bylo přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tedy tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Já jsem zaznamenal návrh na ústavněprávní výbor. Má někdo ještě nějaký další návrh?

 

Pokud tomu tak není, tak zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 19 je přihlášeno 178 poslanců a poslankyň, pro 113, proti 11. Návrh byl přijat. Takže konstatuji, že jsme tento návrh také přikázali ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru k projednání.

 

Mám za to, že nezazněly v obecné rozpravě návrhy na zkrácení či prodloužení lhůty, takže tím jsme se s tímto tiskem v prvním čtení vyrovnali. Já vám děkuji a končím jeho projednávání. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Posuneme se dál. Jako další je zde

 

40.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona
č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 448/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Bod jsme přerušili v pátek 26. 4. během 28. schůze Poslanecké sněmovny a tam jsme přerušili, takže já prosím, aby se... Ano, ve svém vystoupení byl přerušen zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ondřej Profant, takže prosím, aby se případně ujal slova a dokončil svou zprávu zpravodaje. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP