(15.40 hodin)

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji. Tak já asi začnu od začátku, jelikož jsem minule stihl jenom pár vět.

Bohužel tento zákon je přesným opakem zákona, který jsme schvalovali před chvílí. Je to ukázka toho, jak digitalizace vypadat nemá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a vyzvu kolegy ke klidu, případně aby se usadili na svých místech nebo šli jednat mimo jednací sál, pokud neprobírají tento tisk. Není to úplně příjemné.

 

Poslanec Ondřej Profant: V roce 2010 byly zahájeny práce na zavedení bezvýznamového identifikátoru. To znamená, abychom přestali používat rodné číslo, což je důležité právě pro ty digitální agendy, aby tam byla zaručena nějaká anonymita a nedocházelo k únikům informací a podobně, aby se lépe pracovalo s informačními systémy. Zdůrazňuji rok 2010. A nyní nám vláda předkládá odsunutí těchto termínů. Primárně jde o termín 2019, konec roku, kdy je v současné legislativě zakotveno, že se přestanou zapisovat rodná čísla do občanských průkazů, a to z toho důvodu, že už nebudou potřeba a že nechceme, aby byla zneužívána třeba k různým podvodům a podobně.

Nicméně jak jsme si mohli přečíst v mezirezortním připomínkovém řízení, tak většina těch ministerstev za těch devět let neudělala vůbec nic. Asi nejmarkantněji je to vidět u Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí. Takže smysl novely je: vlastně vláda neplnila úkol, který jí uložil zákon již před mnoha lety, a teď nás vláda žádá, aby se to dále odložilo, protože to nestihli. Navíc ještě je to předkládáno v § 90, takže se má všechno schválit v prvním čtení.

Velmi podrobné připomínky napsal Úřad pro ochranu osobních údajů, který v dvanácti bodech velmi jasně vylíčil, proč jsou argumenty vlády špatně a proč je tam vidět, že se vláda na to vykašlala a reálně na těch věcech asi nepracovala, pokud nemá stále nic hotové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za zpravodajskou zprávu. Než budeme pokračovat v rozpravě, tak vás seznámím s omluvami. Omlouvá se nám pan poslanec Ondráček od 17.40 hodin z pracovního důvodu, setkání v rámci skupiny přátel ČR - Ázerbájdžán, omlouvá se nám pan poslanec Kupka z dnešního jednání od 18.15 do konce jednacího dne z osobních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Maxová od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Radim Fiala z dnešního jednání od 14 hodin do konce jednacího dne a stejně tak ve středu, ve čtvrtek a v pátek po celé jednací dny.

Budeme tedy pokračovat. Já otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádné přihlášky. Pan poslanec Kupka se hlásí z místa. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Dobrý den ještě jednou. Já bych chtěl v tomto případě jednak uplatnit právo veta pro projednání podle § 90 za klub Pirátů a za klub občanských demokratů a zároveň bych chtěl navrhnout zamítnutí toho zákona. Protože jak zaznělo, tohle je jenom odpověď na to, že ministerstva - teď nejde jenom o Ministerstvo vnitra, ale o další rezorty - prostě reálně za těch deset let, které měla k dispozici na to, aby naplnila platný zákon, tak se na to reálně nepřipravila. Vláda se pravidelně chce pyšnit tím, jak zavádí elektronické agendy, jak se snaží elektronizovat, elektronizovat českou veřejnou správu, tak reálná odpověď spočívá v tom. Zároveň se často skloňuje, jak je potřeba zajistit bezpečnou identifikaci vůči státu. Tak přímá odpověď na to, jak reálně chce stát zajistit bezpečnou identifikaci, že znovu chce pozdržet ten bezvýznamový identifikátor, který je nepochybně jasnou odpovědí na to, jak zajistit opravdu bezpečnější pohyb lidí na sítích ve vztahu ke státu.

Jako jediný možný nástroj z hlediska Poslanecké sněmovny pokládám to, opravdu ten návrh zamítnout a přimět tímto ministerstva a vládu, aby platný zákon - kdo jiný by měl platný zákon naplňovat než fakticky vláda a jednotlivá ministerstva? Tak opravdu přivést ministerstva k tomu, že ten zákon naplní, jak by měla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Takže já registruji veto a registruji návrh na zamítnutí. Budeme tedy pokračovat běžným způsobem. A nyní s přednostním právem pan ministr Hamáček.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, jenom velmi stručně. Já samozřejmě rozumím tomu, co tady padlo ze strany pana poslance Profanta a pana poslance Kupky, a nijak nezastírám, že to pokládám za problém. Pokud ústřední orgán státní správy není schopen devět let reagovat na platný zákon, tak ten problém opravdu někde je a nebudu ten postup hájit. Chci jenom upozornit, že po mém nástupu na ministerstvo jsme se tomu věnovat začali. A toto je samozřejmě pouze cesta, jak lidem tu situaci víc nezkomplikovat.

Já rozumím tomu, že nás, nebo že Ministerstvo vnitra a další ministerstva můžete peskovat za to, že jsme nepostoupili v tom bezvýznamovém identifikátoru, ale pokud ten zákon zamítneme, tak to jediné, čeho docílíme, je to, že tady bude celá řada občanů, kteří prostě pokud se budou chtít prokázat rodným číslem, tak si budou muset od Ministerstva vnitra vyžádat další papír. Tak já rozumím, že chcete potrestat vládu za to, že něco nedotáhla do konce, nebo že udělala někde chybu, ale tak prosím netrestejme občany. A bohužel ten návrh na zamítnutí znamená, že opravdu lidé, kteří nebudou mít rodné číslo, a to jsou tedy občané narození před 1. lednem 1969, to znamená, pokud nebudou mít zapsané rodné číslo v občanském průkazu, tak opravdu budou muset na ministerstvo a budou si muset žádat ještě o jeden papír. To mně přijde absurdní.

Já za sebe říkám, že my se tomu tématu věnujeme. Máme úkol z vlády navrhnout příslušnou legislativu do konce roku a do konce roku to bude. Ale prosím, netrestejme občany tím, že abychom vyčinili ministerstvům, tak jim to ještě zkomplikujeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já se omlouvám, ještě vystoupím, a sice z tohoto důvodu. Já jsem tady před devíti lety nebyl, když se to přijímalo, ten zákon. Tak nemohl by mi někdo vysvětlit, v čem je to tak grandiózně dobré, že jako člověk nebude mít rodné číslo a bude mít nějaké jiné číslo? Čím vám ta kvalita života tak neuvěřitelně stoupne? Nebo kde je ta kriminalita, kolik trestných činů se stalo na základě toho, že měl někdo rodné číslo v občanském průkazu?

Já vám tady nechci pískat ten souboj, co vláda stihla, nestihla. Jestli to má rychle udělat, nemá. Ale může mi to někdo vysvětlit lidsky, v čem je tedy ta fatálně přidaná hodnota, že půjdu z práce šťastný, že už nebudu mít rodné číslo a budu mít jiné číslo, které si budu někde zapisovat, teď aby to nikdo neviděl, že, tak kam, kam jo a kam co... Tak vysvětlete mi to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A pan poslanec Profant se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já se to pokusím panu kolegovi trošku objasnit. Ono jde o to, že budeme používat agendové identifikátory, které budou pro každou agendu jiné. To znamená, že jejich případný únik bude bezpečnější, bude výrazně hůře ztotožnitelný s danou osobou. V tom agendovém identifikátoru není datum narození a nepovažuje se za důvěrný údaj, protože třeba když budete měnit nějakou smlouvu po telefonu, nebo něco takového, typicky s mobilním operátorem, tak se vás přesně dneska zeptají na rodné číslo, protože předpokládají, že ho nevíte. A to opravdu lze pak změnit někomu jinému smlouvu a ten člověk z toho má jenom problémy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP