(15.50 hodin)
(pokračuje Profant)

Takže tento princip prostě souvisí s tím, že máme základní registry, že je to jedna centralizovaná databáze a ta poskytuje ty základní údaje všem dalším agendovým systémům. To znamená přesně to, o čem jsme se tady bavili. Když já se ztotožním, tak třeba ten policista již vidí, že mám řidičský průkaz, trestní rejstřík, nejvyšší dosažené vzdělání a podobné věci. Což samozřejmě ve spoustě případů může hrát roli a občanovi usnadnit život, protože dneska je prostě u spousty věcí složité se prokázat, že já mám třeba potřebnou kvalifikaci, certifikaci nebo oprávnění. A tohle tu je.

Já tedy musím pana Hamáčka pochválit, že opravdu v roce 2018 se stala ta schůzka mezi ministerstvy, kde ale bylo řečeno, že se nic neděje. A bohužel je to vizitkou této vlády, ale ne úplně asi vnitra, ale celé vlády, kde prostě je velký problém s těmi dvěma ministerstvy, která svírá ten nejtěžší vendor lock-in, o kterém se tu často bavíme. To znamená Ministerstvo financí dlouhodobě ovládané hnutím ANO, kde dokonce v mezirezortu Ministerstvo financí napsalo, že by se od principu základních registrů mělo ustoupit. A pak je tu Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde už jsme se setkali tady u reformy důchodů, že nám bylo řečeno, jak smíme a nesmíme hlasovat, jak máme určovat hranice, protože prostě informační systém to neumí. A to jsou reálné problémy. A tohle, to že na to není vláda vlastně připravena, je jenom průvodní jev těch dalších problémů. A na to tu třeba já, a myslím, i pan poslanec Kupka chceme upozornit. Že ta situace je špatná a je potřeba na tom začít pracovat a přestat se vymlouvat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Profantovi vaším prostřednictvím, že se toho vysvětlování ujal. Tři čtvrtiny toho tedy věnoval zase nějakému vláda-nevláda a tomu meritu věci věnoval úvodní tři minuty. A já bych vás teď požádal - já jsem se snažil opravdu dávat pozor a nepřesvědčilo mě to tedy.

Ale nemohl byste, když jste měl ten pedagogický výstup, si představit, že mluvíte třeba k babičce v Chocni, a vysvětlit jí to, v čem to bude ta výhoda? Když je jí třeba 75 let, už třitisíckrát v životě někomu dala rodné číslo, má ho její pojišťovna, doktor, úplně všichni. A teď stát zase bude vytvářet nějakých dalších 27 čísel, jestli jsem tomu dobře porozuměl, která budou nekompatibilní a míň důvěrná. Co to té babičce přinese? Jestli byste mi to nemohl vysvětlit. Já jsem se opravdu snažil. To není na vás útok, nezlobte se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za faktickou poznámku. V tuto chvíli dalších faktických poznámek přihlášených nemám. Stejně tak nemám přihlášek do rozpravy. Takže pokud se nikdo nehlásí, tak budu nucen rozpravu ukončit. Takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele, či zpravodaje. (Není.) Není tomu tak. V tom případě nyní budeme hlasovat o návrzích. Svolám kolegy do sálu. (Gong.)

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který zde zazněl v obecné rozpravě od pana poslance Kupky. Je zde žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlásím. Prosím, přihlaste se znova svými kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat... Vypadá to, že jsme všichni.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti zamítnutí?

hlasování číslo 20 je přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 42, proti 72. Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Tedy nebyl přijat.

 

Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru - pokud zde nejsou nějaké námitky proti hlasování. (Nebyly.)

 

Takže organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?

Pokud tomu tak není, tak zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání. Kdo je proti přikázání? Já vám děkuji.

hlasování číslo 21 je přihlášeno 157 poslanců a poslankyň, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, nebo výborům k projednání? Nikoho nevidím. V tom případě konstatuji, že jsme tuto věc projednali, a děkuji navrhovateli a zpravodaji.

 

Budeme pokračovat. Jako další je zde bod číslo

 

41.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové,
Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 317/ - prvé čtení

Vláda k tomuto sněmovnímu tisku nezaujala stanovisko. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Stanislav Grospič. (Silný hluk v sále.) Pane poslanče, posečkejte prosím chvilku, než se sál uklidní. Máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, máte před sebou novelu, která není svým rozsahem nijak velká. Je označena tiskem 317 a do Poslanecké sněmovny doputovala již 1. listopadu roku 2018. Zabývá se věcí, která je bytostně důležitá, dovolím si říct, pro drtivou většinu pracujících zaměstnanců ať už ve sféře soukromé, tak i ve sféře veřejné. Jde o pojem dovolené a délku jejího čerpání. (Hluk v sále trvá.)

Můžeme dovolenou definovat různým způsobem. Můžeme ji definovat jako mateřskou, jako otcovskou. Ale návrh, který je vám předložen, se zabývá dovolenou jako zkrácenou absencí nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti z hlediska jeho nároku na -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Hladina hluku dosáhla nepřijatelné výše. Prosím klid. Tak prosím, pokračujte. (Hluk se příliš nezmenšil.)

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Z hlediska jeho nároku dovolené na zotavenou, zpravidla označovanou bez jakýchkoliv přívlastků, tak jak ji zná i zákoník práce. Popřípadě podle typu nároku této dovolené za kalendářní rok, nebo jeho poměrnou část za odpracované dny, či v podobě dodatkové dovolené, dříve také též uváděno jako další dovolené.

Z tohoto pohledu bych chtěl říci, že návrh zákona, který máte před sebou, vychází ze zhodnocení platného právního stavu a cíle návrhu. Základní výměra dovolené, která je vymezena ustanovením § 213 zákoníku práce, to je zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů - dále budu říkat jen zákoníku práce - je definována tak, že deklaruje minimální délku dovolené za kalendářní rok. Dále pak stanoví délku dovolené dle zaměstnavatelů tak, že základní výměra dovolené činí pět týdnů u zaměstnavatelů, kteří neprovozují podnikatelskou činnost - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP