(18.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další přihlášku nemám. Mám. Takže předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Tak hezký už skoro večer, dámy a pánové. Já jsem chtěl reagovat na ty dvě strany, které nyní plují na stejné lodi, jak řekl, nebo dle slov pana Okamury, plují v této věci na stejné lodi. To zase nepřeji já Pirátům, aby pluli na stejné lodi s SPD Tomia Okamury, ale nic proti tomu.

Tak co se týče Pirátů, tak já jsem teď mluvil s paní ministryní, ještě jsem se jí na to ptal. Je tady opravdu závazek, byť to říkám já, že nejpozději na podzim takový návrh bude. To znamená, ten návrh, který představila paní ministryně Benešová, a předtím to byl ještě návrh pana ministra Kněžínka, ten by tu danou věc měl nějakým způsobem řešit. Jestli je to řešení správné, nebo ne, to je na vás. Vy to zhodnotíte potom, až ten vládní návrh přijde. Ale ten závazek, že nejpozději na podzim v rámci prvního čtení se o tom hlasovat bude, tak ten sám za sebe snad můžu dát. A paní ministryně mi to řekla, že nejpozději opravdu do toho podzimu by to mělo být.

A potom se obrátím na ty vaše, prostřednictvím pana místopředsedy Okamury, vlastně budu mluvit i k němu, to jsou ti vaši spolupasažéři z té jedné lodi v tomto případě. No, my už jsme se na toto téma s panem místopředsedou Okamurou prostřednictvím pana místopředsedy Okamury (směje se) střetli několikrát. Vždycky, když se potkáme na Barrandově v pořadu pana Soukupa, tak je tam velmi často řeč o exekucích a o exekučním právu, o lichvě, o půjčkách.

A já jsem vás chtěl, pane místopředsedo Sněmovny Okamuro, už asi podesáté upozornit na to, a nebudu jmenovat, že máte ve svém vlastním poslaneckém klubu člověka, který se na rozdíl od všech ostatních, věřím, ze 199 poslanců jiných, z jakýkoliv jiných stran, k té lichvě, kterou vy chcete zákonem omezit... který se tou lichvou živil. To znamená, máte tady kolegu, který nabízel pětitisícové půjčky s úročením 20 procent, avšak nikoliv ročním úročením, ale měsíčním. To znamená, že RPSN činila 791 procent, a tedy to je čtyřicetinásobek, než co vy navrhujete v zákoně, který chce omezovat lichvu.

Takže prosím, pane místopředsedo Okamuro, už nevystupujte, nebo snažte se nevystupovat k tomuto tématu, protože vy vždycky máte plnou hubu - plná ústa, pardon, plná ústa řečí, ale přitom máte ve svém klubu lichváře. Má ještě někdo tady v rámci Poslanecké sněmovny ve svém klubu lichváře? Já o tom nevím. Takže pane předsedo, prosím, už se k tomuto nevyjadřujte. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Už jsem vás chtěl vyzvat k tomu, abyste mluvil slušně v souladu s jednacím řádem, ale opravil jste se. Tak.

Nyní se tedy rozhlédnu po sále, zdali někdo další... Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jenom si poprosím o krátké doplnění vzhledem k tomu, že ten návrh už měl být předložen na podzim, tak se chci zeptat, na podzim kterého roku má být předložen.

A bod č. 2 je, že navzdory tomu, že kolegové z SPD, a byť já s nimi v podstatné části věcí vůbec nesouhlasím, tak navzdory tomu, že mezi sebou mají lichváře, tak aspoň jsou schopni hlasovat pro to, aby se zavedly krajské exekuce. A vy toho nejste schopni.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Je ještě nějaký zájem o vystoupení? Není. Takže otevřeme další bod. Jedná se o

 

46.
Návrh poslanců Věry Adámkové, Milana Brázdila, Jany Pastuchové,
Kamala Farhana, Rostislava Vyzuly, Davida Kasala, Jaroslava Dvořáka,
Petra Pávka a Jiřího Ventruby na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 438/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 438/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele paní poslankyně Věra Adámková. Máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi v počátku okamžitě, a to tedy se musím -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych vás poprosil o klid, prosím vás, protože paní poslankyni opravdu není slyšet. Prosím o klid. Tak, prosím. (Hluk trvá.) Ještě jednou prosím o klid, aby se paní poslankyně mohla opravdu v klidu vyjádřit. Jestli máte něco jiného k projednávání, tak to běžte projednávat mimo sál, nebo budu muset začít jmenovat jednotlivé poslance, kteří tady hlučí. Tak, to zabralo. Takže paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji velmi. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s naším záměrem, kde dalšími předkladateli jsou samozřejmě kolegové i z jiných politických subjektů. Bude se vám to možná zdát jako drobnost, ale nás to velmi tíží v praxi.

Jedná se o to, že u zdravotnických prostředků, ať máme konkrétně na mysli třeba anolasery, zobrazovací metody, CT, magnetické rezonance, rentgenové přístroje, v současné době je praxe taková, že výrobce vlastně má zakotveno, že my ho stále musíme volat i dalece po lhůtě jakýchkoliv garancí k jakékoliv opravě. Takže mnohokráte se stává, že tam, kde by spravila tu opravu, já nevím, rentgenka za šest tisíc, tak je potřeba třeba vyměnit celé rameno za několik stovek tisíc až milionů, což samozřejmě velmi zatěžuje nemocnice po... eventuálně tedy státní rozpočet, protože jsou to třeba i příspěvkové organizace nebo přímo řízené organizace.

My bychom vám tedy dali k uvážení a poprosíme o podporu, prosím pěkně, pro to, aby za prvé ten výrobce nemohl donekonečna prodlužovat dobu, dokdy vlastně chce stále dozírat na to, jakým způsobem se s tím přístrojem nakládá. Není to obvyklé ani u jakýchkoliv jiných, tedy technických zařízení. A za druhé, aby po uplynutí těch všech náležitostí, garancí a tak dále, které vyplývají zase ze smlouvy kupní, mohl ten majitel, což je většinou tedy nemocnice, uvážit, jakým způsobem bude eventuálně vadný přístroj napraven, či koupí nový, nebo povolá někoho jiného.

Ještě pro vaší představu, v žádné nemocnici to nerozhoduje žádný primář, žádný rentgenolog, ale jsou to odborníci, to znamená biomedicínský inženýr či biomedicínský technik, kteří také přejímají tyto přístroje, vedou tam všechny BTK, čili běžné technické kontroly, a jsou tam těmi odborníky, kteří vlastně o tomto rozhodují.

A musím říci ještě jednu věc. Teď tedy opravdu je třeba říci, že ten původní návrh, to znamená podle § 90, prosím vás stahujeme, protože je potřeba, aby toto došlo opravdu, řekněme, v těch výborech opravdu k nějaké diskusi, aby tam přispěly názory ostatních odborníků a abychom tento projekt řádně vydiskutovali. Ono to, jak se to připravuje již před tři čtvrtě rokem, tak prostě situace byla jiná. Dnes je také situace jiná. Takže bych vás chtěla požádat a poprosit, abyste pustili do dalšího čtení, ale v běžném režimu, prosím pěkně, je-li to možné. Děkuji velmi.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já vás ještě jednou poprosím o klid, protože v druhé části vystoupení paní poslankyně opravdu nebyla slyšet.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Julius Špičák. Pane poslanče, máte slovo. Jenom upozorňuji, že máme tři minuty, takže vás pak budu muset přerušit, kdyby to bylo delší. Prosím.

 

Poslanec Julius Špičák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já si myslím, že záležitost byla srozumitelně vysvětlena předkladatelkou paní profesorkou Adámkovou, předsedkyní zdravotního výboru. Takže jedná se ve stručnosti o to, že zdravotnická zařízení samozřejmě poskytují diagnostickou a léčebnou péči velmi často prostřednictvím drahých přístrojů, které vyžadují v podstatě samozřejmě servis. Ten servis poskytují pracovníci těchto zdravotnických zařízení, a aby ho mohli kvalifikovaně poskytovat, vyžadují školení. A tady je prostě problém, protože ti dodavatelé samozřejmě mohou tento proces za prvé tedy obstruovat, za druhé v podstatě komplikovat a prodražovat. Takže smysl tohoto návrhu, této novely, je v tom, aby dodavatelé zdravotnických přístrojů byli povinni školení pracovníků zdravotnických zařízení, kteří provádějí ten servis, provádět a aby tak konali za ceny přiměřené. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP