(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Táži se paní ministryně, zdali si přeje reagovat. Nepřejete si reagovat. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nyní se táži poslance Stanislava Blahy, jaké navrhujete usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi, nebo jestli vůbec navrhujete usnesení. Nenavrhujete. Dobře, děkuji a já tuto interpelaci končím.

Přejdeme k další záležitosti. Ministr zemědělství Miroslav Toman odpověděl na interpelaci poslankyně Veroniky Vrecionové ve věci přehled příjemců přímých plateb na plochu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 471. Teď se ale podívám, jestli je tady poslankyně Veronika Vrecionová. Před chvílí jsem ji sice viděl, ale teď tady zrovna není, takže tuto interpelaci v tom případě odkládám.

Další tady máme interpelaci, kdy bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci zveřejňování soudních rozhodnutí na internetu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 477. Zahajuji rozpravu, nebo respektive chtěl jsem zahájit rozpravu, ale... jo, jste tady, dobře. Vidím vám, takže zahajuji rozpravu. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, začal bych svou interpelací, která se týká zveřejňování soudních rozhodnutí na internetu. Myslím si, že to bude celkem konstruktivní, protože jsme tuto záležitost probírali na jednání podvýboru, které ovšem bylo neveřejné, takže jediným smyslem mé interpelace je ujistit se u paní ministryně, že skutečně ty přísliby, které zazněly na jednání podvýboru, platí, to znamená, že anonymizační nástroj a úprava instrukce, která upravuje zveřejňování v agendě C na krajských soudech, budou realizovány ke dni 1. 1. 2020.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vyzývám paní ministryni, aby reagovala. Paní ministryně, máte slovo. Prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci na tuto interpelaci odpovědět jedním slovem: všechno platí, co jste dohodli s předchůdcem, panem doktorem Kněžínkem. Odkazuji na ten písemný text z 29. 5. a ujišťuji, že v současné době je skutečně zveřejňování rozhodnutí vrchních, krajských a okresních soudů realizováno prostřednictvím evidence soudních rozhodnutí vrchních a krajských soudů Ministerstva spravedlnosti. Judikatura, do které jsou rozhodnutí zařazována na základě instrukce 20 z roku 2002, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury.

Jsme si vědomi, že do systému bylo od vzniku vloženo pouze několik málo tisíc rozhodnutí, jelikož instrukce ukládá povinnost zveřejňovat zejména z pohledu soudu významná rozhodnutí. Pak tam bylo jednání u kulatého stolu s paní ombudsmankou Šabatovou. To se odehrálo 28. 2. letošního roku. Byla znovu vyhodnocena situace a dospělo se k názoru, že nejlepší cesta pro dosažení cíle zveřejňování co největšího počtu rozhodnutí je postupné rozšiřování agend zveřejňování. Máme na to akční plán, kterým jsme se zavázali, že budeme zveřejňovat rozhodnutí v jedné soudní agendě do konce roku 2020.

To je asi k tomu vašemu dotazu, jestli vás to tedy uspokojí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Táži se pana poslance, zdali si přeje vystoupit. Nepřejete si vystoupit. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se opět poslance Jakuba Michálka, jaké navrhuje usnesení nebo jestli vůbec navrhujete usnesení. Nenavrhujete, dobře. Takže tuto interpelaci končím.

Dále přečtu jednu omluvu a je to poslanec Dominik Feri. Omlouvá se dnes do 11 hodin z pracovních důvodů.

Přistoupíme k další interpelaci, ta je na předsedu vlády. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka na vládu České republiky ve věci absurdní situace v oblasti exekucí. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 478. Zahajuji rozpravu. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje interpelace se týkala problematické situace, že v dnešním systému nejsou lidé, kteří jsou v exekuci, motivováni pracovat. Bohužel to tak dosud je. Tady konkrétní citovaný příklad z i-rozhlasu: Žijete s partnerem a dvěma malými dětmi v nájemním bytě v Chebu. Oba jste bez práce, vy navíc v exekuci. Dostanete nabídku práce za 30 tis. hrubého. Přijmete ji? Pokud ano, nepolepšíte si. V původní situaci sice nic nevyděláváte, ale máte nárok na dávky sociální péče a dávky v hmotné nouzi. Po zaplacení nájmu zbude na výdaje domácnosti 9 450 korun. Jakmile začnete pracovat, sníží se dávky a zvýší se exekuce. Při příjmu 30 tis. hrubého rodině zůstane 9 452 korun, tedy o 2 koruny víc, než když neděláte nic.

Chtěl jsem poděkovat, že vláda na tuto mou interpelaci reagovala a že skutečně pan ministr Kněžínek předložil novelu nařízení, které upravuje tu maximální částku, z které se sráží exekuce bez omezení. Díky tomu zvýšení se samozřejmě uplatní třetinové pravidlo, takže dlužníci jsou motivováni pracovat a jsou motivováni si přilepšit. Od 1. 6. 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 91/2019 Sb., takže ta částka, z které se dá srazit na exekuce, se zvyšuje z 15 tis. přibližně na 30 tis. korun. Takže za toto jsem chtěl poděkovat.

Nicméně rád bych poprosil příslušná ministerstva, zejména Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby intenzivněji řešili tuto problematiku a zpracovali k tomu analýzu, jestli skutečně ten systém už je nastaven tak, že lidé jsou motivováni pracovat a že jsou motivováni přijmout lépe hodnocenou práci. Domnívám se, že pokud budeme trvat na tom institutu, že od určité částky se sráží bez omezení, nebudou dlužníci motivováni přijmout lépe honorovanou práci. Tudíž dávám ke zvážení vládě, aby se touto otázkou zabývala a přišla s vlastním návrhem řešení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se nyní poslance Jakuba Michálka, zdali navrhuje usnesení. Nic, dobře, interpelaci tedy končím.

Dále tady přečtu dvě omluvy. Ministr dopravy Vladimír Kremlík se omlouvá od 9 do 14.30 hodin z pracovních důvodů a místopředseda Poslanecké sněmovny pan Tomáš Hanzel se omlouvá do 14 hodin z pracovních důvodů.

Nyní přistoupíme k další interpelaci. Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslankyně Veroniky Vrecionové ve věci zdanění pozemků a ostatních ploch. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 481. Zahajuji rozpravu. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP