(9.40 hodin)

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, vystoupení se týká zákona o střetu zájmů, ohledně kterého jsem před několika týdny písemně interpeloval ještě pana ministra spravedlnosti Kněžínka. Tento zákon kromě zahájení a ukončení funkce politiků upravuje také povinnost podávat výstupní a vstupní oznámení o majetkových poměrech. Na co už ale zákon podle mého názoru nemyslí a nezohledňuje, je fakt, že v mnoha případech je mandát obhájen a politik tak pokračuje ve své práci. Vstupní oznámení je v takovém případě identické s výstupním oznámením. Tady bych rád podotkl, že kromě těchto dvou mají politici povinnost odevzdávat ještě třetí, průběžné oznámení, a to každý rok vždy do 30. června.

Z vlastní zkušenosti komunálního politika taky vím, že mnoho mých kolegů na menších obcích o všech povinnostech v souvislosti s tímto zákonem neví a nemají člověka, který by jim pomohl se v nich zorientovat. Často zapomenou oznámení podat, podají je špatně nebo pozdě, a čím více různých druhů oznámení jsou nuceni podávat, tím víc se zvyšuje šance, že pochybí a dopustí se přestupku. Chtěl bych také připomenout, že mezi předvolební sliby této vlády patřilo snížení administrativy, zpřehlednění a zjednodušení některých papírovacích procesů, které někdy lidé musejí podstupovat jen proto, že jsou někde zakotveny, zatímco jejich smysl se už dávno vypařil.

Vážená paní ministryně, váš předchůdce ve své odpovědi uvedl, že ministerstvo změny neplánuje, protože takto má lepší přehled o majetkových poměrech funkcionářů za každé volební období zvlášť. V loňském roce někteří z nás podávali oznámení tři. Ministerstvo má tak bezpochyby přehled více než skvělý. Chci se proto zeptat, zda by nestálo za zvážení udělat výjimku alespoň těm, kteří ve výkonu své funkce pokračují. Jejich výstupní a vstupní oznámení jsou opravdu téměř identická, není tam žádný prostor pro to, aby došlo ke změně majetkových poměrů. Pro porovnání volebních období se tak stačí podívat na výstupní oznámení těchto politiků. A kontrole pomáhají i zmiňovaná průběžná oznámení, která musí všichni bez výjimky podávat každý rok.

Byl bych velmi nerad, kdyby čas strávený papírováním převážil nad časem, který trávíme prací pro lidi, tak jako se stalo např. ve zdravotnictví. Lékaři jsou podle mého názoru ukázkovým příkladem oblasti, na kterou krutě dopadla nikým neregulovaná povinnost vypisovat papíry, aby se vypisovaly papíry. O tom, co to dělá s jejich motivací a chutí pracovat, asi taky příliš mluvit nemusím.

Paní ministryně, zvažte prosím ještě jednou upravení povinnosti podávat výstupní a vstupní oznámení pro ty z nás, kteří ve své funkci pokračují. Věřím, že to vícero z nás opravdu ocení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak a já se tedy podívám - paní ministryně Marie Benešová si přeje reagovat. Tak prosím.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vážení poslanci, vážený pane poslanče Blaho, já pouze mohu odkázat na to, co už bylo řečeno a co vám bylo napsáno mým předchůdcem panem doktorem Kněžínkem. Bohužel jediným nástrojem této kontroly je podávání vstupních a výstupních oznámení za jednotlivé vykonané funkce dle zákona o střetu zájmů a tento nástroj stále tedy platí a je možné sledovat a s jistotou určit vývoj majetkových poměrů veřejného funkcionáře. Stanoví se tam přehledná startovací čára a potom tedy ten výstup na konci, když funkcionář končí.

Víme o tom, co jste doporučoval. Svolala jsem k tomu i takovou krátkou poradu a domnívám se, že ty problémy, které je možné řešit, lze řešit pouze jakýmsi metodickým výkladem a skutečně nepostačuje tady, resp. není tady nutné činit další opatření. Takže tu legislativní úpravu, kterou nabízíte, stále Ministerstvo spravedlnosti nepovažuje za přiléhavou a vhodnou. To je asi k tomu problému, co uvádíte.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid. A pan poslanec, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Tak já bych chtěl paní ministryni poděkovat za odpověď. Já nutně nevolám po změně legislativy, nějaké právní úpravě. Mně jde skutečně jenom o to, aby zvítězil rozum. Prostě starosta, který pokračuje ve své funkci, přece nepotřebuje podávat výstupní a vstupní, když každoročně podává to průběžné a až poté, co by nebyl znovu zvolen, může podat výstupní. Podle mě úředníci, kteří se kontrolou zabývají, mají k dispozici dostatek informací. Takže děkuji za to, pokud se v tom bude nějak postupovat, a samozřejmě to budu velmi bedlivě sledovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se tedy rozhlédnu, zdali má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Zájem nevidím, takže pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se nyní poslance Stanislava Blahy, jaké navrhuje usnesení nebo zdali navrhujete. Nenavrhujete usnesení. Tak já tím pádem končím. Děkuji a konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců.

Nyní tedy, protože jsme vyčerpali, tak já jenom navážu, že včera pan místopředseda Pikal ukončil včerejší schůzi slovy, že bychom navázali ve čtvrtek po písemných interpelacích právě projednáváním té včerejší mimořádné schůze. Takže situace není úplně vyjasněná. Já bych poprosil, jestli by předsedové poslaneckých klubů přišli ke mně nahoru, abychom si řekli, jakým způsobem tedy budeme pokračovat a co tedy navrhují. Prosím. (Krátká porada u předsedajícího.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle pořadu 30. schůze pokračujeme v 11 hodin a já na 9.50 svolávám politické grémium. Žádám místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy poslaneckých klubů do místnosti 120.

 

(Jednání přerušeno v 9.47 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP