(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, než budeme pokračovat, tak bych vás seznámil se závěry z grémia. Nyní tedy bude pokračovat 30. schůze, kde bude nejdříve prostor pro případné návrhy na změnu pořadu, poté bychom probrali první bod z bloku prvních čtení a následně schůzi přerušíme a budeme pokračovat 31. schůzí, přičemž odpoledne se jistě dostane na bod 238, tedy ústní interpelace.

Než budu pokračovat, seznámím vás s omluvenkami. Omlouvá se nám pan poslanec Venhoda od 11 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Kořanová mezi 15.30 a 21. hodinou z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Dvořák z dnešního jednání od 9 do 10 hodin ze zdravotních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Černochová, a to na celý jednací den, z pracovních důvodů - to je oprava omluvenky, omlouvá se nám paní poslankyně Pěnčíková - ne, pardon, to je něco jiného. Omlouvá se nám pan poslanec Onderka - ne, ten ruší omluvu. Pan poslanec Volný Lubomír se nám omlouvá od 10 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Robert Králíček se nám omlouvá mezi 14. a 19. hodinou z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Kaňkovský mezi 10. a 12. hodinou z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Strýček mezi 15. a 18. hodinou z pracovních důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Balaštíková mezi 11. a 13. hodinou z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Čižinský mezi 11. a 13. hodinou, taktéž z pracovních důvodů. Já vám děkuji.

A nyní tedy bych se zeptal, jestli jsou návrhy na změnu pořadu schůze. Ano, pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, já bych poprosil za všechny čtyři předkladatele, to jest kromě mě za Kateřinu Valachovou, Jana Bartoška, Lukáše Koláříka, a předpokládám i za jejich kluby, o zařazení na pevný bod č. 122, tisk 456, změna občanského zákoníku - to je to řešení dětských dluhů - ve středu 5. 6. jako druhý bod odpoledne za již pevně zařazený bod pana ministra Brabce, bod č. 43. Poprosím o podporu o schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čili ve středu 5. 6. jako druhý bod, odpoledne... (Posl. Nacher: Odpoledne, tisk 456.) Tisk 456. Děkuji. Jsou ještě nějaké další návrhy na změnu pořadu? Není tomu tak. Takže nyní budeme hlasovat. Já pro jistotu ještě svolám kolegy do sálu. Ano, ještě někdo přichází.

 

Takže opakuji, budeme hlasovat o tom, že zařadíme bod 122, tisk 456, na středu 5. 6. jako druhý bod odpoledne za již pevně zařazený bod. Pane poslanče, já jenom prosím o upřesnění - tam jsou zařazeny již dva body, čili za ten... mezi ně. (Souhlas.) Ano, dobře.

Tak v tom případě zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 289 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 128, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Změnili jsme tedy náš pořad a budeme pokračovat, a to tak, že nyní bychom se měli věnovat tedy bodům z bloku prvních čtení, což je bod

 

46.
Návrh poslanců Věry Adámkové, Milana Brázdila, Jany Pastuchové,
Kamala Farhana, Rostislava Vyzuly, Davida Kasala, Jaroslava Dvořáka,
Petra Pávka a Jiřího Ventruby na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 438/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Bod byl přerušen v úterý 28. 5. Pokud vím, tak devadesátka byla zrušena, ale... Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele paní poslankyně Věra Adámková, děkuji, a zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Julius Špičák, také děkuji. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili teď 28. května po úvodních slovech navrhovatelky a zpravodaje před otevřením obecné rozpravy. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 438/1. Návrh na projednávání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu byl navrhovatelkou poslankyní Věrou Adámkovou stažen.

Takže nyní otevírám obecnou rozpravu. Nemám v tuto chvíli žádné přihlášky, takže se ptám, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak obecnou rozpravu opět končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelky nebo zpravodaje. Není tomu tak. Děkuji. V tom případě, pokud vím, žádné návrhy na vrácení či zamítnutí nepadly, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Pokud tomu tak není, tak přistoupíme k hlasování.

 

Já zahajuji hlasování číslo 290. Ptám se, kdo je pro přikázání. Kdo je proti?

V hlasování číslo 290 je přihlášeno 146 poslanců a poslankyň, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na další výbor? Není tomu tak. V tom případě - ani nezazněly návrhy na prodloužení či zkrácení lhůt, pokud vím, takže projednávání tohoto bodu končím. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji. Sejdeme se nad ním opět ve druhém čtení.

Podle dohody z grémia bych nyní přerušil 30. schůzi a zahájil 31. mimořádnou schůzi s tím, že je potřeba, pokud jsem dobře informován desetiminutová přestávka na přehození zařízení. Takže se zde sejdeme v 11.18. (Z lavic se ozývá: V 11.20.) V 11.20. Děkuji.

 

(Schůze přerušena v 11.08 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP