(15.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

A tady vy jste svolali mimořádnou schůzi a je potřeba vědět, kam ty peníze šly. To je 104 % navýšení od roku 2014. Kde jsou ty peníze? Takže je potřeba, aby se jasně řeklo, kde skončily. A MPSV je 42 % veškerých výdajů.

Ohledně toho financování sítě adiktologických služeb. Ano, my jsme si vědomi závažností té problematiky. My skutečně nejsme na tom dobře, ve spotřebě alkoholu jsme údajně na druhém místě. 12 litrů čistého lihu ročně na obyvatele včetně kojenců je skutečně špatné číslo. Hazard nás stojí ročně 15 miliard, alkohol 60 miliard plus tabák dokonce až 100 miliard.

Financování adiktologických služeb ČR je vícezdrojové, jedná se tedy o financování ze strany různých orgánů veřejné správy. A samozřejmě tam jsou dotace ze dvou úrovní, centrální a regionální, a potom ještě z veřejného zdravotního pojištění. A na tom financování se samozřejmě podílí různé resorty, MPSV, MŠMT, zdravotnictví, spravedlnost a samozřejmě obce a kraje. To, že by to bylo ideální financovat z jednoho místa, určitě ano. A my se snažíme - i na poslední radě jsme o tom mluvili - že bychom zmenšili počet těch ministerstev, které se na tom podílejí. Takže Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, které tedy já předsedám, připravuje materiál k centralizaci dotačních řízení určených na financování protidrogové politiky. Centralizovat by se měla dotační řízení Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti a část vyčleněných finančních prostředků na protidrogovou prevenci z MŠMT, a to do rozpočtu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Takže taky na Úřadu vlády je realizován evropský projekt Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb, který má přijít se systémovými návrhy na změnu financování adiktologických služeb. Takže my to připravujeme, my to chceme zjednodušit, o tom jsme debatovali na radě.

A samozřejmě jste i mluvila o možnosti zřízení toho fondu prevence. To je dobrá myšlenka. Otázka je, jakým způsobem by ten fond fungoval, jak by byl financován atd. Takže pokud máte k tomu nějaké konkrétní návrhy, tak my se rádi s tím seznámíme. V každém případě vyčlenění části spotřební daně z alkoholu, tabáku nebo hazardu na protidrogovou politiku je v rozporu se státní daňovou politikou a Ministerstvo financí je dlouhodobě proti takto účelově určené dani. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A předpokládám, že paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz, tak prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za odpověď, ale opravdu mě překvapila, protože nechápu, proč tedy v národní strategii je řečeno, že je potřeba zvažovat právě vytvoření takového fondu. Opravdu je to běžný nástroj, že z toho, co se neblaze podepisuje na zdraví lidí, se potom alespoň do nějaké míry plní fond prevence.

Představte si, pane premiére, že byste měl zodpovědnost za poskytování dlouhodobé primární prevence na základních školách. Já jsem mluvila s ředitelem organizace, který se takhle stará o 15 tisíc dětí. A ty dotace chodí z tolika různých míst, nejenom z těch různých krajů, kde takové organizace působí, ale z Ministerstva školství, nějaké peníze potom chodí ještě z dalších resortů. Ve finále ta administrativa spolkne tolik, že si fakt neumím představit, proč takový fond nezřídit. Je mi velmi líto, že tímto směrem neuvažujete.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan premiér bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ale my nejsme v rozporu, vždyť já jsem to tady četl. Rada vlády připravuje materiál k centralizaci dotačních řízení určených na financování protidrogové politiky. Minule jsme o tom mluvili, byla k tomu velká debata. A chceme to zjednodušit, chceme méně administrativy a chceme to zcentralizovat. Takže pokud vy máte nějaké konkrétní návrhy... Já stále čekám od Pirátů, že mi pošlou ty otázky na ČEZ v Bulharsku, stále nedorazily. Tak můžete taky poslat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A než se posuneme k další interpelaci, tak bych vás rád požádal o přivítání zahraniční delegace. Na galerii pro hosty je ministryně pro gender, děti a sociální věci Ghany Cynthie Morrison. Prosím o přivítání. (Potlesk přítomných poslanců.) Děkuji.

Posuneme se k další interpelaci, kterou přednese pan poslanec Jelínek ve věci dobudování národního NÚKIBu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Dne 1. srpna 2017 vznikl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, v jehož rámci funguje Národní centrum kybernetické bezpečnosti. V dokumentu Návrh rozvoje kapacit a schopností Národního centra kybernetické bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu do roku 2025 byla stanovena vize rozvoje centra, která bohužel samostatné působení NÚKIBu nemohla reflektovat, a proto vznikl dokument rozvoje Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který reaguje na aktuální a predikovaný vývoj bezpečnostních hrozeb v kyberprostoru.

Množství hrozeb v kyberprostoru roste exponenciální řadou a reakce státu jsou legislativním procesem velmi zpomaleny, což je názorně vidět na případu varování před technologií firmy Huawei, ohrožení ve formě backdoor. Kyberútoky formou backdoor se objevily poprvé v roce 1995 a v dnešní době jsou kyberhrozby o několik generací dál. Zakazování implementace nejnovější technologie nemůže zajistit bezpečnost kybernetického prostoru. Kybernetický prostor je možné ochránit pouze aktivním přístupem na úrovni Národního centra kybernetické bezpečnosti a k tomu jsou potřeba tři věci - specialisté, technologie a v neposlední řadě finance.

Z usnesení vlády ze dne 28. listopadu 2016, ve kterém bylo schváleno vybudování nové budovy Národního centra kybernetické bezpečnosti pro zajištění ochrany před kybernetickými útoky a dalšími bezpečnostními incidenty s kapacitou 400 zaměstnanců, jasně vyplynul závazek vlády dobudovat nově vzniklý Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti. V době, kdy většina zemí intenzivně pracuje na vybudování systému kybernetické bezpečnosti, nám pomalu ujíždí vlak.

Vážený pane premiére, dodrží vláda závazek k dobudování NÚKIBu s potřebným personálním a finančním zabezpečením?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za přesné dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď na přednesenou interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No, jak už bylo řečeno, NÚKIB vznikl v roce 2017 vyčleněním části věnující se kybernetické bezpečnosti ze struktur Národního bezpečnostního úřadu. A již fakt, že došlo ke vzniku specializované instituce věnující se kybernetické bezpečnosti, ukazuje, že Česká republika bere kybernetickou bezpečnost velice vážně. Vláda určitě nepodceňuje význam kybernetické bezpečnosti a zejména závažnost kybernetických hrozeb pro bezpečnost našeho státu a celé společnosti. A nerozumím tomu, že pan poslanec to kritizuje, protože my jsme se stali de facto lídrem. My jsme se stali lídrem po varování, které bylo zveřejněno de facto bez konzultaci s vládou, ale to ten úřad může, a všichni na světě mluvili o NÚKIBu. Vidělo to 800 milionů lidí této planety v 80 zemích. A navíc jsme byli první. Takže jsme se stali respektovaným hráčem v oblasti kybernetické bezpečnosti i na globální úrovni. A Česká republika začátkem května úspěšně uspořádala mezinárodní konferenci Prague 5G Security Conference, které se zúčastnily nejenom státy Evropské unie a Spojených států, ale i Japonsko, Austrálie, Jižní Korea a další, takže přístup České republiky ke kybernetické bezpečnosti a zejména naše zkušenosti byly ze strany mnoha států velmi pozitivně přijímány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP