(15.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Tým České republiky vedený NÚKIBem se navíc pravidelně umísťuje na nejvyšších příčkách největšího mezinárodního cvičení kybernetické bezpečnosti a obrany Locked Shields, které vedle technické expertizy prověřuje i právní, komunikační a krizové procesy. V roce 2017 jsme toto cvičení dokonce vyhráli, tento rok jsme skončili druzí v konkurenci dalších více než dvaceti států NATO. I v tomto ohledu tak má Česká republika špičkové kapacity a je nutné tyto kapacity dále podporovat a rozvíjet, jelikož množství problémů a otázek, které se ke kybernetické bezpečnosti váží, exponenciálně narůstá.

Vláda České republiky si tuto odpovědnost uvědomuje. Rozvoj kapacit NÚKIBu na základě dokumentu Rozvoj Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost z 1. srpna 2018 je tak vládou plně podporován a vláda rozvoj NÚKIBu bere vážně. V předloženém materiálu bylo cílem rozšířit kapacity NÚKIBu v tomto roce o 48 tabulek na základě požadavku Ministerstva financí k nalezení úspor ve veřejných financích. Napříč státní správou se i NÚKIB snažil nalézt způsoby, jak toho docílit. NÚKIB tak opakovaně prověřil požadavky na počty tabulek a finance. Z původních 48 tabulek dospěl k názoru, že v tomto roce je pro zajištění hlavních činností nutné získat alespoň 32 tabulek s tím, že rozvoj dalších činností bude rozložen do příštích let. Těchto 32 míst, které NÚKIB určí jako zásadní, o tom NÚKIB s Ministerstvem financí jedná.

Chtěl bych jenom zdůraznit, že rozpočet NÚKIBu 2017, ale to je asi pololetí, byl 90 milionů a rozpočet roku 2019 je 352 milionů a na rok 2020 je návrh 446 milionů, to je téměř o 100 milionů navíc. Takže tomu skutečně věnujeme pozornost a v tomhle směru si myslím, že je na tom NÚKIB velice dobře. Samozřejmě pan ředitel Navrátil se hlavně stará o svůj rozpočet a staví novou budovu, takže to je samozřejmě pozitivní. Ještě pozitivnější by bylo, kdyby NÚKIB sehrál skutečně úlohu NKÚ vůči ministerstvům. My jsme to teď probírali na vládě a čekáme, budeme organizovat speciální zasedání vlády, kde proběhne podobná debata, jak bývá zvykem, mezi NKÚ a jednotlivými rezorty v rámci jednání vlády.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz? Bude. Prosím.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Jenom velice v krátkosti, protože jsem předseda komise pro kontrolu činnosti NÚKIBu, tak samozřejmě ta čísla znám. Jestli bylo 40 plánovaných, vy říkáte 32, já vím o 22 lidech. Nicméně je to úřad, který teprve vzniká. A už vůbec to, že chce Ministerstvo financí po něčem, co ještě ani pořádně nevzniklo a nebylo dobudované, hledat úspory, tak je to podle mě minimálně nefér, obzvlášť v této kybernetické bezpečnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan premiér bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Prosím vás, my nechceme žádné úspory. NÚKIB měl požadavek na navýšení o 48 tabulek a nakonec jsme se domluvili na 32 tabulkách, takže to je navýšení. A znovu opakuji, že meziročně je rozpočet NÚKIBu navýšen téměř o 100 milionů. A pro vládu, měli jsme už dvě zasedání, bohužel pan ředitel tam nechodí, pokud ho potkáte, tak ho pozdravte, my bychom ho rádi viděli, nepřišel ani na Bezpečnostní radu státu, ani na vládu, posílá tam své náměstky, u kterých jsme měli pocit, že nejsou kompetentní. Takže z vlády vyplynul úkol, na základě kterého NÚKIB poslal po jednotlivých rezortech nějaké dotazy, a teď se k tomu mají rezorty vyjádřit a následně bude jednání NÚKIBu na vládě a doufejme, že pan ředitel konečně přijde, a rádi s ním budeme mluvit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než se posuneme k další interpelaci, seznámím vás s omluvenkou. Pan poslanec Hnilička se nám omlouvá mezi 14.30 a 16.15 z pracovních důvodů.

A nyní prosím pana poslance Michálka, který bude interpelovat ve věci způsobu řešení střetu zájmů Andreje Babiše při jednáních o Evropské komisi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, předně bych rád odpověděl na to, na co se ptal pan předseda vlády Babiš ohledně těch deseti dotazů na valnou hromadu ČEZu. Poslali jsme vám je 10. 5. 2019 v 9.49 hodin, šlo to standardně přes Kancelář Poslanecké sněmovny přes předsedu Poslanecké sněmovny jako interpelace. Kdybyste měl problém s tím to dohledat, tak jsme k dispozici.

Teď k mé interpelaci, která se týká jednání o Evropské komisi, obsazení postu jejího předsedy. Chtěl jsem se zeptat, jakým způsobem prosazujete zájmy České republiky při těchto jednáních, zda se zohledňují taková významná témata, jako je třeba prevence dalšího fungování daňových rájů uvnitř Evropské unie, a jakým způsobem řešíte situace ohledně střetu zájmů, tak aby nedocházelo ke střetům mezi vaším zájmem na, řekněme, zemědělské politice Evropské unie a tím veřejným zájmem, aby se to nepromítalo do těch jednání o obsazení vedení Evropské komise. A pak jsem se chtěl zeptat na poslední dotaz. Že prý do České republiky přišla zpráva z Bruselu, která se týká Agrofertu? Jestli byste to mohl okomentovat, jestli už se s ní vláda nebo Ministerstvo financí seznámily?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já vím, že oblíbené téma pana poslance je Agrofert, ale nemohu sloužit. Z Agrofertu jsem odešel v lednu 2014 a skutečně ho neřeším.

Prosím vás, ohledně daňových rájů, vysvětloval jsem to vašemu předsedovi. Je velice škoda, že Piráti nemají jednoho člověka, který je kompetentní ve financích. Pokud váš stínový ministr financí Ferjenčík mluví o DPH z příjmu, tak prosím vás, já už jsem vám vysvětloval, že když jsem nastoupil do funkce jako ministr financí, tak jsem se ptal na daňové ráje, které tak působí: Kypr, Irsko - tam sedí ty digitální, měli jsme tady LuxLeaks a další věci. V Evropské unii daňové ráje neexistují. Kdybyste chtěl, a když budete ministr financí, tak v rámci Ecofinu funguje jednomyslnost. Rozumím tomu, mám na to stejný názor jako vy, ale to se nedá řešit.

A ohledně střetu zájmů, co jste intenzivně posílali udání do Evropské komise, tak skutečně já mám obrovský střet zájmů. Já, český premiér, bojuji za české zájmy, bojuji za české občany, takže mám obrovský střet zájmů. A bojuji za to, aby Česká republika prosadila v Evropě své zájmy. Některé jsme prosadili: zrušení migračních kvót, bojujeme za rozpočet, bojujeme za vnitřní trh. A to je moje role a to dělám maximálně, dělám to nahlas a taky se tam domluvím na rozdíl od mých předchůdců, takže si to můžete ověřit v rámci Evropského parlamentu. A to je asi všechno, co k tomu můžu říct.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, jestli pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Má. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Už tradičně to nebude doplňující dotaz, bude to připomenutí dotazů, které zazněly, a pan premiér na ně neodpověděl, protože jsem se ptal na zemědělské dotace a na zemědělskou politiku. A za druhé jsem se ptal na zprávu, která z Bruselu přišla do České republiky. A vzhledem k tomu, že pan premiér je stále ještě premiér, z funkce premiéra neodešel a stále má i v gesci Ministerstvo financí, tak předpokládám, že takto závažné věci samozřejmě bude vědět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím. Pan premiér bude odpovídat na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já myslím, že jsem na to odpověděl. Ještě jednou odpovídám, že o žádné zprávě nevím. Mně nikdo žádnou zprávu nedal. A o zemědělství jsme na Evropské radě, pokud já si pamatuji, nikdy nemluvili. To není podstatou vyjednávání Evropské rady. Evropská rada znovu zasedne koncem června a bude řešit obsazení pozic Evropské rady, Evropské komise. A eurozóna, kam naštěstí nepatříme, bude řešit ředitele ECB. Takže já chápu, že vy pokračujete v těch vašich nesmyslech, ale nemohu sloužit. A střet zájmů mám jediný - že bojuji za zájmy České republiky a českých občanů. To mám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP