(14.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu. O slovo se přihlásil pan poslanec Tomáš Martínek a připraví se paní poslankyně Richterová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, moc často k volebním bodům nevystupuji, ale dnes musím. Do Rady ČTK jsme jako Piráti nominovali nezávislého odborníka Josefa Šlerku. Nominaci pana Šlerky navíc podal i klub KDU-ČSL, za jehož končícího nominanta volba probíhá. Pan Šlerka uspěl v otevřeném výběrovém řízení a dle mého názoru i názoru jiných je nezpochybnitelným odborníkem v oboru médií.

Teď tu mluvím k vám, členům hnutí ANO, SPD a dalším. Vy tu často mluvíte o nutnosti dosazování odborníků a respektování výsledků demokratických voleb. Dle poměrného klíče mají Piráti nárok nominovat alespoň jednoho kandidáta do Rady ČTK. Pokud tu tedy pan předseda Okamura nebo pan předseda Babiš mluví o tom, aby lidé respektovali výsledky demokratických voleb, říkají tak v tomto případě "volte pana Šlerku". Dokažte, že respektujete výsledky demokratických voleb podporou nominanta Pirátů a KDU-ČSL Josefa Šlerky. Děkuji za pozornost i vaši uváženou podporu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jako další v pořadí požádám o vystoupení paní poslankyni Olgu Richterovou a připraví se pan poslanec Martin Kupka. Zatím tedy dva přihlášení. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři, které tady vidím přítomné. Já bych ráda jen tak připomněla - já jsem v minulosti vyučovala na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a právě pan Šlerka tam byl mnohaletým vedoucím jednoho oboru, oboru zvaného nová média. Je to skutečně akademik, odborník. Ráda bych zdůraznila, že to, že jsme se na nominaci shodli právě s klubem KDU, ukazuje, že to není kandidát stranický, ale nadstranický.

Naopak tu stojím, abych vám připomněla, jaké kontroverze jsou spjaté s jiným kandidátem, a sice s panem Michalem Semínem. Stojím tady proto, že považuji skutečně za velice důležité, koho jako Sněmovna zvolíme do Rady České tiskové kanceláře. Není to malá věc. ČTK má obrovský vliv na českou mediální scénu.

Víte, že já jsem lingvistka, korpusová lingvistka, že jsem studovala mimo jiné to, jakým způsobem jazyk odráží naše myšlení. Já bych ráda přitáhla vaši pozornost ke slovům samotného pana Semína, k tomu, jak on sám vnímá svět. Odcituji vám z jeho dvou textů, z textů, které sám zveřejnil. Jakožto někdo, kdo reprezentuje akci D.O.S.T, se hlásí k hodnotě autentického náboženství. To mě zaujalo, já sama jsem evangelička, nicméně v textu, který zveřejnil pan Semín na portálu Katolík, katolická revue, jsem našla opravdu části, které například ve vztahu k Židům vybírají kontroverzní citaci "vy máte ďábla za otce", a potom autor pan Semín dodává: "Tato řeč je stále aktuální, neboť soudobý judaismus navazuje na farizejskou linii. V tomto smyslu nelze ani oprávněně tvrdit, že máme za společné dědictví desatero."

Já nyní odcituji z textu pana Pavláta, ředitele Židovského muzea, že "podobně vyhrocený, dehumanizující antijudaismus v minulosti vedl k nesčetným projevům násilí proti Židům a dědictví takového antijudaismu potom sehrálo tragickou roli i v dějinách antisemitismu, včetně toho genocidního nacistického". Konec citace pana Pavláta. Chci upozornit na to, že to opravdu není maličkost.

A druhý text, z něhož vám chci několik ukázek přečíst, zase byl otevřený dopis pana Semína, který byl adresován České televizi. Jenom upozorním na sousloví, která se v tom dopise opakují. Opakuje se tam sousloví typu, kdy označuje novináře za uvědomělé soudruhy, kteří burcují publikum do boje proti rozvracečům socialismu, pardon, liberální demokracie, že novináři dělají politické školení mužstva - to bylo uvedeno v uvozovkách -, nebo že předvádějí estébácké praktiky, případně v tom textu jsou názvy jako politruci z České televize, nebo zase novináři jsou označeni za propagandistické duo. Poslední takové sousloví je mediální hyeny.

Já chci zdůraznit, že názorově nehodlám polemizovat s tím, co pan Semín zastává, ale takováto slovní spojení nejsou názorovou polemikou, to je šíření nenávisti. Nic jiného. Apeluji na vás, abyste to při své volbě zvážili. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady další přihlášky. Mám tady tři přihlášky. Jako první vyzývám k vystoupení pana poslance Martina Kupku, připraví se pan poslanec Výborný a potom předseda klubu SPD Radim Fiala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, mě také překvapila nominace Michala Semína za SPD, protože v Radě ČTK SPD jednoho svého nominanta má a poměrně to tedy přirozeně nevychází.

Já chci zmínit také jeden z překvapivých citátů Michala Semína v jeho rozhovoru s Parlamentními listy z 6. září 2016. Není to tedy příliš stará záležitost. Cituji: "Oficiální výklad událostí z 11. září je báchorka, v něčem ještě méně věrohodná, než jsou vámi zmíněné konspirační teorie. Ze všech možných scénářů se mi jeví jako nejpravděpodobnější ten, jenž připouští podíl části mocenských struktur v rámci amerických elit na přípravě i provedení útoků. Jestli v tom měl prsty i režim Saúdské Arábie, nevím. Rozhodně větší prospěch ze vzniklé situace i následných invazí měl například Izrael. Ostatně jedním z motivů zahraniční politiky amerických neokonzervativců, také vzhledem k jejich většinovému etnickému složení, není primárně prospěch USA, ale Izraele." A na jiném místě říká: "George Bushe bych z přímého podílu na zosnování útoků 11. září 2001 nepodezíral, nikoliv snad proto, že by na to neměl žaludek. On na to neměl hlavu. U lidí, jako byli Wolfowitz, Perl či Rumsfeld, si to však již představit dokážu." Tolik konec citace Michala Semína v jeho rozhovoru pro Parlamentní listy.

Překvapuje mě to jako návrh SPD tím spíše, že - jestli jsem správně četl - tak SPD se jasně hlásí k boji proti terorismu. Relativizace teroristického útoku je s tím v naprostém a jasném rozporu. Tak jsem chtěl požádat jak samotné členy SPD, tak také poslance ANO, kteří pravděpodobně zvažují podporu Michala Semína, aby tyto autentické výroky Michala Semína při své volbě zvážili. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další je předseda KDU-ČSL pan poslanec Marek Výborný a připraví se předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Zatím jsou to už poslední přihlášky. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl připomenout, koho volíme, resp. kam volíme. Volíme do Rady ČTK, do rady veřejnoprávního média. To, co tady zaznělo od ctěného kolegy Kupky i předřečnice paní kolegyně Richterové, skutečně nemáme brát na lehkou váhu. Já bych chtěl velmi požádat vás, poslance za hnutí ANO, akademiky a další, aby - to opravdu nebyly výmysly, to, co tady zaznělo.

Chtěl bych zdůraznit ještě jinou věc, a nebudu se teď věnovat výrokům pana Semína. To, že KDU-ČSL je stranou, která spolunominovala pana doktora Šlerku, vychází z toho, že jsem se já osobně s panem doktorem Šlerkou sešel a mohu zcela jednoznačně říci, že to je přesně ta osoba, která je jednak odborníkem, to už tady zaznělo, a jednak je také nezávislá. A přesně to je třeba, aby bylo udrženo v radě veřejnoprávního média, tak zásadního média, jako je Česká tisková kancelář.

Děkuji za zvážení všech těchto argumentů, protože opravdu tady se nyní bude rozhodovat o nezávislosti veřejnoprávních médií. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jako posledního mám přihlášeného předsedu poslaneckého klubu SPD Radima Fialu. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP