(Jednání pokračovalo ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po avizované pauze tedy pokračujeme v programu schůze Poslanecké sněmovny. Já přečtu omluvy. Paní poslankyně Helena Válková se omlouvá dnes od 12.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, pan poslanec Lukáš Černohorský se omlouvá dnes od 13 hodin, a to z důvodu pracovního jednání vyšetřovací komise pro OKD, paní poslankyně Markéta Adamová se omlouvá dnes mezi 14.00 a 14.40 z pracovních důvodů, paní poslankyně Radka Maxová se omlouvá dnes od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Daniel Pawlas se omlouvá dnes do 17 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Karel Krejza se omlouvá mezi 14. a 19. hodinou z osobních důvodů.

 

Přikročíme k odsouhlasenému programu schůze Poslanecké sněmovny. Takže jako další bod tady máme

 

184.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid, abychom slyšeli, co bude říkat předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník. Takže požádám vás ještě jednou o klid, abychom slyšeli. A pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne. Po tom dopoledním maratonu vás teď snad trochu rozptýlím volebními body. Je jich poměrně hodně. Celkem osm volebních bodů. Slibuji, že vystoupení omezím na skutečně nezbytně nutné minimum, tak abych vás nezdržel příliš dlouho.

První volební bod je návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. V tomto bodu byla lhůta na návrhy do 10. května a volební komise obdržela pouze jeden jediný návrh, je to návrh na rezignaci paní poslankyně - dnes již nezařazené - Zuzany Majerové Zahradníkové ze stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. Proti této rezignaci nebyl podán žádný návrh na nové obsazení. Je to obsaženo v usnesení číslo 121 volební komise. A já, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já ještě předtím přečtu jednu omluvu, abychom na to nezapomněli. Pan poslanec Lubomír Volný se omlouvá dnes od 14.00 do 15.00 z pracovních důvodů vyšetřovací komise OKD.

Takže já otvírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Podívám se, zdali se někdo nehlásí. Nehlásí se nikdo, takže rozpravu končím. Prosím. A pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Pokud nebyl podán žádný návrh, konstatuji, že o návrhu na veřejné hlasování se nehlasuje. A já vás prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat Sněmovnu o rezignaci paní poslankyně z orgánů Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já zagonguji, protože byla určitá prodleva, ať svolám poslance do jednacího sálu.

A zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 814, přihlášeno 186 poslanců, pro 145, proti 1. Návrh byl přijat. Takže tento bod končím.

 

Dále máme další bod a jedná se o

 

185.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Druhé kolo. První kolo proběhlo dne 26. dubna na 28. schůzi Poslanecké sněmovny. A já prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Informace jste obdrželi, v prvním kole 5. dubna nebyl nikdo zvolen. A tady jenom připomínám, že máme připraveny dvě výzvy. Jedna je na zkrácené roční období, druhá na tříleté. Z toho důvodu, že někteří kandidáti kandidují, nebo jsou nominováni, do obou těchto výzev. Nejdříve Sněmovna se musí vypořádat s tou roční. Poté, až bude zvoleno, vás vyzveme k hlasování nebo k novým volbám na tu lhůtu standardní tříletou.

V tuto chvíli jsme v druhém kole té první volby na roční lhůtu po rezignující paní Zuzaně Kopečkové. Je to mandát do 5. dubna 2020. Volební lístky jsou tedy připraveny jedny, k volbě jednoho člena na funkční období, jak jsem řekl, do tohoto 5. dubna 2020. A protože se jedná o druhé kolo tajné volby, rozprava není, prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání bodu a otevřel další.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Rozprava se nevede, byla již ukončena, přerušuji jednání na tajnou volbu. Dále máme další bod a jedná se o

 

186.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů
na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Opět druhé kolo. První kolo proběhlo dne 26. dubna na 28. schůzi Poslanecké sněmovny. A já prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V této volbě jsme již, když to sečtu, čtyřikrát nebyli úspěšní. Proběhly už tedy dvě dvoukolové volby. K datu 19. března skončil pětiletý mandát panu Zdeňku Bártovi a za několik dnů 18. června skončí mandát v této radě panu plukovníku Eduardu Stehlíkovi, o čemž nás Senát informoval dopisem. Z toho důvodu byla vyhlášena nová lhůta nové nominace.

Na tato tedy dvě neobsazená místa jsou nominováni tři kandidáti. František Bublan za sociální demokracii, Jiří Padevět za hnutí STAN a Mikuláš Pešta, kterého navrhl poslanecký klub Pirátů.

Jak bylo řečeno, 26. dubna proběhlo první kolo první volby. Nikdo nebyl zvolen, a jsme tedy v druhém kole. Tady je ta situace malinko odlišná. Do druhého kola postupují všichni kandidáti, protože my je pouze postupujeme Senátu a Senát teprve bude vybírat z kandidátů, které jsme navrhli, kteří získali nadpoloviční počet hlasů.

Na volebních lístcích tedy uvidíte ona tři zmíněná jména. Teoreticky můžete označit všechna tři jména pro volbu a postoupení do Senátu. Opět je to druhé kolo. Rozprava není. Prosím o přerušení bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Rozprava se nevede, byla již ukončena a já přerušuji jednání na tajnou volbu. Další bod, jedná se o

 

187.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Také druhé kolo. První kolo proběhlo dne 26. dubna na 28. schůzi Poslanecké sněmovny. A já prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Ve Vinařském fondu jsou neobsazena dvě místa. 26. dubna byla Sněmovna úspěšná a jedno z těch míst obsadila. Zvolen byl pan Jiří Dušek, nominován hnutím ANO, s počtem 84 hlasů.

Do druhého kola postupují kandidáti, na to jedno místo dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Budete vybírat z návrhů TOP 09 - pan Miroslav Volařík a z návrhu KSČM - pan Petr Ptáček. Jedná se o druhé kolo. Rozprava není. Prosím o přerušení bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Rozprava se nevede, byla již ukončena a já přerušuji jednání na tajnou volbu. Jinak přečtu ještě omluvu. Od 18.30 dnes do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Běhounek.

 

Otevřu další bod a jedná se o

 

188.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V České tiskové kanceláři volba začíná. Je to první volba a první kolo s tím, že 20. června se uvolní dvě místa členů rady, za prvé místo po panu Jakubu Heikenwälderovi a za druhé místo po panu Miroslavu Augustinovi.

Volební komise měla vyhlášenou lhůtu do 10. května a v této lhůtě jsme obdrželi čtyři návrhy poslaneckých klubů. Byli navrženi: Tomáš Mrázek za ODS, Michal Semín za SPD, David Soukup za hnutí ANO a Josef Šlerka, který je společným kandidátem klubu KDU-ČSL a Pirátů. Tuto skutečnost volební komise přijala v usnesení číslo 122 z 10. května s tím, že volební komise standardně navrhuje volbu tajnou. O tom musíme rozhodnout v hlasování. A ještě důležitý dovětek. Pokud budou kandidáti zvoleni, tak jejich funkční období může započít nejdříve 21. června, logicky tedy den následující poté, co se ta uvolněná místa uvolní.

Jak jsem řekl, zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel k tomuto bodu rozpravu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP