(14.20 hodin)

 

Poslanec Radim Fiala: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci dlouho zdržovat. Děkuji svým předřečníkům za představení Michala Semína. Já samozřejmě dokážu najít miliony výroků na internetu, které když neřeknu v určitých souvislostech, tak budou vypadat přinejmenším zvláštně. Všichni si to zkuste, to, kdy jste to někde napsali. Takže já si dovolím jenom přečíst to, co se uvádí ve Wikipedii, abych to doplnil.

Michal Semín se narodil v roce 1967 v Praze, je to český novinář, komentátor, překladatel, spisovatel a průkopník domácího vyučování dětí. Je bývalý ředitel Občanského institutu a současný ředitel Institutu sv. Josefa. Od prosince 2011 je předsedou Akce D.O.S.T. Michal Semín zastává křesťanské konzervativní názory. Za základ státu a společnosti považuje rodinu. Je odpůrcem interrupcí, státem uznávaných homosexuálních svazků, feminismu a sociálního liberalismu. - Chápu, to píše Wikipedie. - Je zastáncem pozic katolického tradicionalismu. Několik let byl zakládajícím členem a předsedou sdružení pro tradiční mši Una Voce Česká republika. Přispívá též do tradicionalistického časopisu Te Deum, kde je členem redakce. Vyslovuje se proti společným modlitbám s jinověrci, např. muslimy nebo hinduisty, a proti ekumenismu vůbec.

Myslím, že bych tady mohl dál pokračovat. Jenom chci říct, že je tady ještě, že v roce 2011 vystupoval odmítavě vůči Prague Pride, za což mu bylo dle jeho slov anonymně telefonicky vyhrožováno smrtí. Michal Semín je ženatý a je otcem devíti dětí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Tak předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, zatím poslední přihláška. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ze všeho, co tady zaznělo, aniž bych chtěl zlehčovat vystoupení kteréhokoli z kolegů či kolegyň, považuji za absolutně nepřijatelné takové ty spiklenecké teorie, že za 11. zářím stáli Američané a Izraelci a že z toho Stát Izrael těžil. To je podle mě mimo těch lidí, kteří věří, že třeba na Středním východě je naším jediným spojencem Stát Izrael. Tato Sněmovna opakovaně obrovskou většinou napříč politickým spektrem, já bych řekl, že možná nejvíc v Evropě, vyjadřuje sympatie, náklonnost a přátelství ke Státu Izrael. Ale máme volit člověka, který nám tvrdí nebo se domnívá, že za 11. zářím stojí americká vláda a že z 11. září těžil Stát Izrael? Opravdu si někdo z těch, kteří ho chcete volit, opravdu si to myslíte také? To je všechno, co jsem chtěl říct.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se po sále, jestli máme nějakou další přihlášku. Tak žádnou přihlášku nevidím, proto rozpravu končím a požádám předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás provedl dále.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za opětovné slovo. Jak jsem řekl, volební komise v tomto případě navrhla volbu tajnou dvoukolovou. O tomto návrhu musíme rozhodnout hlasováním. Takže prosím, pane předsedající, abyste nechal hlasovat o provedení tajné volby.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Mám tady návrh o odhlášení, jestli tedy slyším správně to ťukání, takže já vás odhlašuji, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Já zagonguji, kdyby náhodou ještě někdo byl v předsálí. (Gonguje.) Takže všichni víme, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 815 přihlášeno 149 poslanců, pro 123, proti 22. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s veškerým hlasováním ohledně tohoto bodu. Já tento bod přerušuji.

 

Dále tady máme další bod a jedná se o

 

189.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak i v tomto případě se nacházíme v nové volbě. Je to tedy první volba první kolo. Jak bylo řečeno, budeme obsazovat tři místa ve Státním fondu rozvoje bydlení. Ta tři místa se uvolní až 9. července, kdy skončí funkční období pánům Janu Baborovi, Františku Benešovi a Václavu Horáčkovi. Vzhledem ke lhůtám Poslanecké sněmovny se volební komise rozhodla vyhlásit ty návrhy a lhůtu s dostatečným předstihem. Lhůta byla do 10. května 2019 a v usnesení číslo 123 volební komise přijala tyto návrhy poslaneckých klubů: Jan Babor, navržen sociální demokracií, Michal Kučera, navržen TOP 09, Jaroslava Nestěrová, navržená KSČM, a Stanislav Pfléger, navržen hnutím ANO.

I v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise navrhuje volbu tajnou, a protože ta místa se uvolní až 9. července, tak v usnesení konstatujeme, že v případě zvolení započne čtyřleté funkční období nejdříve dnem 10. července.

I zde prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy a poté o hlasování o tajné volbě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, otevírám rozpravu a nemám nikoho přihlášeného, takže se rozhlédnu. Rozpravu tedy končím a prosím, předávám vám slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Takže prosím o hlasování o návrhu volební komise na provedení tajné volby a poté přerušení bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 816 přihlášeno 155 poslanců, pro 130, proti 22. Návrh byl přijat.

 

Já přerušuji tento bod. Další bod máme

 

190.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Zde je situace obdobná. Je to první volba první kolo. Volíme z toho důvodu, že 2. května rezignoval na svou funkci v dozorčí radě pan Pavol Kováčik, který se stal generálním ředitelem ŘSD, a tudíž by měl střet zájmů. Je tedy uvolněno jedno místo v Dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury.

Volební komise do 10. května obdržela dva návrhy, které promítla do usnesení číslo 125, a jsou to - pan Jan Lička navržen klubem Pirátů a pan Pavel Pustějovský, náš kolega poslanec, navržen hnutím ANO.

Ani zde zvláštní zákon nestanoví způsob volby, volební komise opět navrhuje volbu tajnou a funkční období případně zvolenému kandidátovi započne dnem jeho zvolení. Prosím o otevření rozpravy a poté o hlasování o tajné volbě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já otevírám rozpravu a nemám nikoho, kdo by se přihlásil o slovo, takže se rozhlédnu. Rozpravu tedy končím a prosím, přistoupíme k hlasování.

 

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti?

hlasování číslo 817 přihlášeno 153 poslanců, pro 125, proti 21. Návrh byl přijat a já přerušuji tento bod.

 

Jako poslední bod zde mám

 

191.
Návrh na volbu zástupce Veřejného ochránce práv

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak zde se nacházíme ve druhé volbě, už jsme se dvakrát snažili zástupce veřejného ochránce práv zvolit a Sněmovna nebyla úspěšná. To poslední druhé kolo proběhlo 27. března. Během té doby dr. Stanislavu Křečkovi, dosavadnímu zástupci, taky skončil mandát, bylo to 5. dubna 2019, a na základě této skutečnosti předseda Sněmovny dopisem požádal prezidenta a Senát o zaslání nových nominací. Je to z toho důvodu, že Sněmovna volí z návrhů, které obdrží od prezidenta a Senátu.

Šestnáctého dubna jsme obdrželi od pana prezidenta dva návrhy - doc. Zdeňka Koudelku a dr. Stanislava Křečka. Senát na své 8. schůzi 2. května nominoval paní doc. Markétu Seluckou a pana Mgr. Jiřího Šestáka. Tyto čtyři návrhy volební komise Sněmovny přijala 10. května ve svém usnesení per rollam číslo 124. Ještě vám tedy zopakuji, budeme vybírat ze čtyř návrhů - Zdeněk Koudelka, navržen prezidentem, Stanislav Křeček, navržen také prezidentem, Markéta Selucká, navržená Senátem, a Jiří Šesták, navržen Senátem.

Ani v tomto případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise tedy navrhuje volbu tajnou a já opět prosím o otevření rozpravy a poté hlasování o tajné volbě.***
Přihlásit/registrovat se do ISP