(14.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, já otevírám rozpravu. Pan poslanec Martínek. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já bych jenom krátce chtěl sdělit, protože pravděpodobně bude tajná volba, že Piráti budou volit kandidáty senátní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon, já jsem vám teď úplně nerozuměl.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Oznamuji, že Piráti budou volit kandidáty Senátu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, dobře, ono to tady nějak zahučelo do toho mikrofonu, omlouvám se.

Já se ještě táži, zdali někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže pokud se nikdo další již nehlásí, rozpravu končím. Nyní, pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Prosím tedy o hlasování o návrhu na provedení tajné volby a poté přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, já zahajuji hlasování. Kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 818, přihlášeno 153 poslanců, pro 101, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Já přerušuji tento bod. Jenom bych chtěl upozornit, že po volbě neprodleně bude organizační výbor. Prosím, ještě něco chcete říct.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já ještě dávám lhůtu na provedení volby, tedy otevření volebních místností, stanovujeme ji na 30 minut, to znamená, do 15 hodin bude připravena - teď tedy už 29 minut - do 15 hodin bude otevřena volební místnost a výsledky voleb bych oznámil v 16 hodin před zahájením odpolední části schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já bych chtěl oznámit, že organizační výbor začne ve 14.40 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno ve 14.32 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP