(17.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 822, přihlášeno 176, pro 163, proti 2. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Třetí usnesení: "III. PSP ČR konstatuje, že by šlo o vážné porušení smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací z roku 1993."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 823, přihlášeno 176 poslanců, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marian Jurečka: Čtvrté usnesení: "IV. PSP ČR vyjadřuje vážnou obavu, že by po zkušenostech s obsazením suverénního území Gruzie a Ukrajiny mohlo jít ze strany Ruské federace o další pokus směřující k legalizaci jakéhokoliv podobného násilného aktu."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 824, přihlášeno 176, pro 59. (Proti 14.) Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marian Jurečka: Páté usnesení: "V. PSP ČR vyzývá vládu ČR, aby tuto otázku bez odkladu předložila na jednání příslušných orgánů OSN a aby ji projednala především se spojenci v rámci NATO a EU."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 825, přihlášeno 177, pro 39, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Marian Jurečka: Usnesení číslo 6 "VI. PSP ČR vyjadřuje zájem na politickém dialogu s Ruskou federací, avšak jedině za podmínky, že ruská strana nepřipustí zpochybňování principu mezinárodního práva a smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Ruskou federací a ČR z roku 1993."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 826, přihlášeno 178, pro 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marian Jurečka: Sedmé usnesení: "VII. PSP ČR vyzývá nejvyšší ústavní činitele ČR ke společnému prohlášení, kterým by vyjádřili nesouhlas s takovými kroky, které by vedly k přijetí navrhované novely zákona o vojenských veteránech. To by znamenalo legitimizovat vstup vojsk SSSR na území Československa v srpnu 1968."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 827, přihlášeno 178, pro 151, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marian Jurečka: Poslední můj návrh usnesení: "VIII. PSP ČR pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace Vjačeslava Volodina."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 828, přihlášeno 178, pro 166, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marian Jurečka: A pak tady máme usnesení, ke kterému se přihlásil pan poslanec Radim Fiala, a sice: "Snaha některých ruských politiků přiznat status válečných veteránů účastníků vojenské invaze do Československa v roce 1968 je odporný pokus legitimizovat okupaci. Jediným výsledkem může být poškození vzájemných vztahů mezi ČR a Ruskou federací. Rok 1968 byla brutální agrese a znamenala okupaci Československa."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 829, přihlášeno 176, pro 142, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi přednesenými návrhy. Já vám všem děkuji a končím tento bod.

 

Budeme pokračovat dle schváleného pořadu bodem

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb.,
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 483/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Pane ministře, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: A poprosím o klid v sále. Jestliže je zapotřebí ještě doprobírat bod, který jsme projednali, prosím, abyste tak činili v předsálí. Děkuji.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji předsedo, že jste se mě zastal, byl to hezký, nepříliš ale úspěšný pokus. Nicméně, vážené kolegyně, vážení kolegové -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ještě jednou prosím o klid!

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Po ryze politické debatě teď budu trochu technicistní, ale troufám si říct, že i tato novela zákona je velmi důležitá. Podám stručný výklad a případně potom na vaše dotazy. Jedná se o novelu zákona, kterou se mění zákon 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Dovolte mi, abych jenom připomněl, že evropský systém emisního obchodování funguje už od roku 2005 a jeho účelem je podpora snižování emisí skleníkových plynů nákladově efektivním a ekonomicky účinným způsobem. Předkládaný vládní návrh zákona implementuje do českého právního řádu nejnovější unijní legislativu upravující nastavení evropského systému pro obchodování s emisemi. Jedná se především o revizi směrnice o obchodování s povolenkami z roku 2003, která byla zveřejněna v březnu loňského roku a která pro nadcházející období let 2021 až 2030 přináší některé podstatné změny.

Řeší především přebytek povolenek na trhu a zefektivňuje systém tak, aby skrze cenu povolenky motivovala účastníky k investicím do nízkouhlíkových technologií.

Dále, zajišťuje dostatek povolenek pro bezplatnou alokaci odvětvím, která jsou ohrožena ztrátou konkurenceschopnosti. To je tzv. únik uhlíku, v angličtině carbon leakage. Ten český překlad je takový trošku směšný, ale v zásadě to odpovídá.

Dále, vytváří nové finanční mechanismy, kterými budou moci členské státy podporovat investice do modernizace energetiky a do čistých technologií.

Reformovaný systém EU ETS dále umožňuje členským státům využít některých výjimek, a předkládanou novelou zákona se proto za prvé vyjímají malá zařízení s emisemi do 2,5 tisíce tun CO2 za rok z emisního obchodování. Tato zařízení představují přibližně 18 % celkového počtu zařízení v ČR a přitom jen sedm setin procenta všech emisí v rámci systému EU ETS. Znamená to, že ubude i administrativní zátěže majitelům provozovatelům těch malých zařízení, kterých je zhruba padesát v ČR.

Dále, zavádějí se tzv. kompenzace nepřímých nákladů za zvýšené ceny elektřiny pro energeticky náročná odvětví zpracovatelského průmyslu, která jsou reálně ohrožena zahraniční konkurencí. Vláda bude podle navrhovaného znění každoročně určovat částku určenou k tomuto účelu a Ministerstvo průmyslu a obchodu bude rozhodovat o poskytnutí kompenzace oprávněným žadatelům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP