(16.10 hodin)
(pokračuje Brabec)

Určitě máte pravdu, že třeba z hlediska údajů, které jsou poskytovány, tedy požadavek na poskytování předmětných dat o vlastnících lesů, se v současné době jeví jako nadbytečný a ani (i?) v rámci inspekce systémově nevyužitelný. To znamená, dostatečný zdroj informací je, určitě jsou data, která vlastníci lesů poskytují orgánům státní správy lesů dle příslušného zákona o lesích, a z těchto důvodů se jeví také jako účelné od požadavku na poskytování těchto dat ustoupit a koordinovat kontrolní činnost v lesích v rámci spolupráce s těmito orgány. Tento názor ministerstva bude v nejbližší době s Českou inspekcí životního prostředí projednán.

Já jsem hovořil nejenom o této věci, ale obecně jsem samozřejmě hovořil o činnosti České inspekce životního prostředí s panem ředitelem inspekce a právě jsme se bavili o tom, aby v rámci přirozeně dodržování příslušného zákona o lesích i dalších zákonů byla zohledněna stávající situace. Musíme si uvědomit, a vy to víte velmi dobře, že čelíme bezprecedentní největší kůrovcové kalamitě v historii českých zemí, kterou nikdo ani z našich předků nemohl v tomto rozsahu zažít, a že je logické se k tomu stavět samozřejmě dle platných zákonů, ale také řekněme i z pohledu inspekce i z pohledu ministerstva, především Ministerstva zemědělství, a to se dneska děje, přizpůsobovat platnou legislativu těm zmíněným podmínkám. A to se určitě bude dít.

Takže já vás chci ujistit i na tomto konkrétním případě, na který jsem se opravdu ptal, i na koncepčním základě dalšího fungování České inspekce životního prostředí, že určitě nebudeme vytvářet žádné byrokratické, nebo dokonce šikanózní mechanismy, abychom zbytečně zatěžovali majitele lesů, protože mají svých starostí dost.

Na druhou stranu sama inspekce je mnohdy pod tlakem i v současné době od majitelů okolních lesů, kdy někdo nezasahuje proti kůrovci, a znáte případ na Vysočině, kde jsou desítky tisíc malých majitelů lesů, tak se často stávají případy na rozhraní těch majetků, že někdo proti kůrovci zasahuje v pořádku se zákonem, a všichni víme, jak je dnes složité sehnat ty kapacity, někdo nezasahuje, takže vlastně umožňuje nalétnout potom při rojení kůrovce do lesů okolních vlastníků a ti samozřejmě vytvářejí tlak na orgány ochrany lesa, aby zasahovaly, resp. aby postupovaly proti majitelům. Takže ono to nemůže být úplně paušální, ale vždycky se snažíme přihlédnout k dané situaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Není. Takže přikročíme k další interpelaci. Pan poslanec Vít Kaňkovský s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení ministři, milé kolegyně, kolegové, v posledním období vzrůstá poptávka po očkovací látce proti spalničkám. Ta souvislost je zřejmá. Tak jak se mnohem častěji vyskytují epidemické výskyty spalniček, tak samozřejmě poptávka občanů po nepovinném očkování narůstá.

V této souvislosti ale je potřeba říci, že v tuto chvíli očkovací látka proti spalničkám v České republice chybí, a tak moje otázka na pana ministra zní: Pane ministře, registrujete tento problém? A co Ministerstvo zdravotnictví v tomto ohledu činí a jaký je výhled, že očkovací látky v nejbližší době bude dostatek? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, pokud jde o tuto otázku, tak si myslím, že situace už není taková, jak je prezentováno, protože skutečně je pravdou, že byl výpadek dodávek té běžně používané očkovací látky proti spalničkám na přelomu března a dubna tohoto roku. My jsme to řešili zajištěním dovozu alternativní očkovací látky, což tedy vedlo k určitému překlenutí výpadku, tak abychom zajistili především očkování za prvé podle zákona, jak to upravují právní předpisy, to znamená zvláštní a mimořádné, a dále samozřejmě to očkování, které je pravidelné zejména tedy u malých dětí. Takže toto jsme vyřešili.

Ten problém díky tomu výpadku byl zejména na tom řekněme volném trhu, to znamená pro ty, kteří se chtějí nechat očkovat dobrovolně, to je pravdou, ale dnes už by situace měla být v tomto směru v pořádku, protože za prvé tedy, jak říkám, máme zasmluvněny dávky pro ta zvláštní mimořádná očkování, pojišťovny také mají zajištěny dávky pro účely pravidelného očkování, které je prováděno povinně ze zákona na ochranu veřejného zdraví. Podle informací distributora, u kterého máme vysoutěženy dodávky vakcín, aktuální zásoba postačí na dalších pět až šest měsíců, přičemž další dodávka vakcíny v objemu 10 tisíc dávek je očekávána v polovině června tohoto roku, to znamená velmi brzy, za pár dní přijde dalších 10 tisíc dávek a k 30. září 2019 od jednoho z výrobců bylo přislíbeno dodání dalších 100 tisíc dávek očkovací látky proti spalničkám.

Velmi aktivně to řešíme. Já osobně jednám s výrobci. Je třeba si uvědomit, že výroba očkovacích látek na rozdíl třeba od jiných léků, kde také máme občas výpadky ve výrobě, je ještě mnohem sofistikovanějším a komplexnějším procesem a je mnohem náchylnější k možným výpadkům výroby. Navíc bohužel je ten problém akcentován ještě tím, že epidemiologická situace, jak jste zmínil, je špatná v celé Evropě a v zásadě v celém světě, to znamená, že poptávka po vakcínách je v současné chvíli obrovská. To znamená, jakýkoliv výpadek ve výrobě pak znamená problém. Ale jak říkám, myslím, že ta situace teď je vyřešena. Máme přislíbeno od výrobce dodávku očkovacích látek a myslím si, že i na tom volném trhu pro dobrovolná očkování by neměl být nějaký zásadní problém.

Ještě bych zmínil, že si myslím, že i situace u nás se začíná velmi výrazně zlepšovat, že po těch nárůstech počtu onemocnění spalničkami zejména ze začátku tohoto roku, kdy ty nárůsty byly 50 nových případů za týden, tak já dostávám každý týden pravidelný report vždycky k pátku ve 13 hodin a teď aktuálně se pohybujeme někde kolem 7 až 8 nových případů, které se objevují každý týden. Je vidět, že situace se zklidňuje, že lidé se očkují, že jsou činěna příslušná opatření orgány ochrany veřejného zdraví, zejména krajskými hygienickými stanicemi. To znamená, ta incidence nových onemocnění už není zdaleka tak výrazná, jako byla ještě na začátku loňského roku. Já jsem tehdy predikoval, že můžeme dosáhnout možná tisíců případů v tomto roce. Teď se zdá, že to skutečně tak nebude. Aktuálně ten počet případů je 545 celkově od začátku roku, takže si myslím, že se nám podařilo tu situaci zvládnout a že se skutečně uklidňuje a epidemie spalniček je na ústupu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Vidím, že ano. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane ministře, děkuji za vaši odpověď. Jsem rád, že to ministerstvo řeší. Já tedy musím říci, že tu informaci o nedostatku v některých regionech mám z tohoto týdne, ale chápu tu složitou situaci, takže se jenom zeptám jako doplňující otázku, jestli si ministerstvo monitoruje dostupnost očkovací látky napříč Českou republikou a jestli má tyto informace i směrem k potřebnosti. Jak říkáte, další dávky dojdou. Já nemám důvod tomu nevěřit, ale zda máte informace o dostupnosti napříč republikou, protože dostupnost ve větších aglomeracích a dejme tomu na venkově může být trošku rozdílná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP