(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za ten doplňující dotaz. Určitě je možné, že lokálně může být nějaký problém. Myslím, že to bude spíš otázka nějaké distribuce té očkovací látky. Nemyslím si skutečně, že v tuto chvíli by to byla otázka systémová. Skutečně podle našich informací v tuto chvíli ty dodávky by měly být dostatečné a budou ještě dostatečné, tak jak přijde ta další várka. Takže pokud máte nějaký konkrétní příklad, tak určitě to rád prověřím. Nemám s tím problém, určitě to prověříme. Ale myslím si, že to je skutečně spíše možná nějaká lokální věc a ještě dočasná. Nemělo by to být nic trvalého a je to možná otázka nějaké distribuce těch vakcín. Ale určitě když mi řeknete konkrétní příklad, rád to prověřím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Dominik Feri s interpelací na pana ministra Richarda Brabce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, budu vás interpelovat ve věci zálohovaných PET lahví. Není to první interpelace na toto téma, ale od té minulé interpelace se některé věci změnily. Vedle toho, že například na sousedním Slovensku vláda schválila návrh zákona, který zavádí zálohování PET lahví od roku 2022, tak to nejzásadnější je, myslím si, výzva několika organizací, které vyzývají nás jako parlament a vládu, aby do zákona povinnost zálohovat PET lahve zařadila.

V lednu letošního roku skupina Zálohujme složená ze zástupců Institutu cirkulární ekonomiky Vysoké školy chemicko-technologické a Karlovarských minerálních vod představila výsledky studií zkoumajících ekonomický a environmentální dopad záloh a představila model zálohového systému. Podle autorů výzvy by zálohový systém snížil množství pohozených odpadků v přírodě o 95 %, o třetinu by snížil environmentální dopady související s dopravou, výrobou a použitím a zároveň by se vysbíralo, jak tvrdí, více čistší suroviny, která by umožnila plnohodnotnou a opakovanou recyklaci. Tento návrh a tato výzva - to zálohování, by také umožnilo splnit evropské směrnice, které určují povinnost členských států zajistit třídění nápojových PET lahví od roku 2029 na 90 % a stanoví obsah recyklovaného materiálu v obnově vyráběných PET lahví na 25 % v roce 2025.

Jak jsem již zmínil, tyto organizace vyzvaly vládu, Sněmovnu a Senát k doplnění zálohování nápojových PET lahví do nově vznikající odpadové legislativy. A projednávaný zákon, tak jak skončilo mezirezortní připomínkové řízení, s tímto nepočítá. Ptám se vás tedy, jak ministerstvo na tuto výzvu zareaguje, protože se nedokáže předvídat rozhodnutí celé vlády, kdy a jestli budou tyto připomínky uvedených organizací zapracovány, případně jestli víte nějaké odpovědi na ně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. A děkuji panu kolegu Ferimu za velmi zajímavý dotaz, protože já se tím zálohováním PET lahví osobně zabývám poměrně dlouho. Je to debata, která, jak určitě víte, je tady víc, jak deset let v České republice vždycky v souvislosti s novou odpadovou legislativou. A jenom případně krátký exkurz do minulosti. V tom roce 2008 ta debata, tenkrát docela celospolečenská, skončila dohodou, že Česká republika půjde cestou velmi významných investic do třídění odpadu, především plastů, papíru, skla. A tam musím říct, že se nám ta cesta velmi vyplatila, protože my jsme dneska zemí, která je v rámci Evropy vysoce oceňována za skvělý systém třídění obalů, především plastových, a přirozeně mezi nimi PET lahví. Ten systém nám závidí celá řada evropských zemí, některé ho dokonce od nás chtějí převzít, jako je Slovensko, Polsko. Dokonce i třeba Izrael, což teda není evropská země, ale má enormní zájem o to, jak se nám podařilo takhle skvěle naučit občany České republiky třídit. A třídění je potom samozřejmě další podmínka pro recyklaci a další materiál ve využití.

Já tu výzvu samozřejmě znám. My jsme shodou okolností předevčírem jako Ministerstvo životního prostředí organizovali velmi zajímavý kulatý stůl o zálohování, kde byli odpůrci i příznivci zálohování. A já bych chtěl říct hned na začátku jednu důležitou věc. Ministerstvo životního prostředí v žádném případě nebrání zálohování. A stávající zákon i nový zákon, který v příštích měsících zamíří do Poslanecké sněmovny, samozřejmě vytváří podmínky pro zálohování. Ale my jenom nechceme nutit obchodníky, aby zálohovali. My nechceme dát rigidní systém, že každý musí tedy, řekněme, vytvořit nějaký systém pro zálohování, protože - za prvé, vy jste hovořil o evropských cílech. A naše studie, respektive studie, kterou pro Ministerstvo životního prostředí zpracovalo Centrum ekonomických a tržních analýz, CETA, prokázalo, že za prvé my budeme schopni ty evropské cíle splnit i bez zálohování, protože máme skvěle fungující systém, který už dneska plní limity, respektive závazky, které Evropa stanovuje až na rok 2025. A jsme přesvědčeni, že i bez zálohování jsme schopni splnit limity, které má Evropa na rok 2030, tedy 90 % zpětného odběru, nebo třídění PET lahví.

Proti zálohování vystupují velmi výrazně docela významné subjekty, jako třeba Svaz měst a obcí, protože se obávají, že pokud by se zálohováním vyjmula ta jediná zisková komodita z těch žlutých kontejnerů, co jsou právě PET lahve, tak samozřejmě ten zbytek bude muset někdo dofinancovat a to budou pravděpodobně obce. Nebo to samozřejmě nakonec zaplatí občané v ceně. Samozřejmě proti je i celá řada dalších subjektů, včetně řady výrobců, svazů a tak dále. Ale pro mě je hodně důležitý ten Svaz měst a obcí. Protože oni jsou logickými partnery v tom systému třídění odpadu. Navíc se ukazuje, že ze 33 zemí, které mají systém zálohování ve světě, tak jenom šest z nich plní těch 90 %, která jsou předepsána Evropskou unií na rok 2030. Navíc je tady strach z toho, že to bude znamenat likvidaci menších prodejen, především na vesnicích. Protože pokud budou nuceny brát ty zálohované lahve, tak to samozřejmě vytvoří další komplikaci pro jejich provoz. Také proto s tím docela kategoricky nesouhlasí Svaz měst a obcí. Navíc ta studie rozporuje i to, že by to znamenalo výrazný pokles odpadu, takzvaného litteringu, tedy toho pohozeného odpadu. Protože tam se jasně ukazuje, že ty PET lahve nejsou základní komoditou v tom litteringu.

Takže je tady celá řada důvodů a já, pokud budete mít doplňující dotaz, tak bych to ještě upřesnil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane ministře, přesně jste dodržel časový limit. Nemusel jsem vás přerušovat. Předpokládám, že pan poslanec bude mít doplňující otázku.

 

Poslanec Dominik Feri: Já vám děkuji, ale myslím, že když zaznělo A, mělo by zaznít i B. A sice to, že žádná ze zemí, kde není zálohovaný systém, nedosahuje v současné době 90% sběru, zatímco pět z deseti evropských zemí, kde jsou zálohy, tady toho dosahuje.

To znamená, abych vás směřoval k odpovědi na tu původní otázku. Znamená to tedy, že pro ministerstvo obligatorní zálohování nepřipadá v úvahu? A nejste v rámci projednávání ve Sněmovně ochotni na to formou pozměňovacího návrhu, nebo komplexního pozměňovacího návrhu, nebo vůbec, co sem do Sněmovny postoupíte, na tuto variantu přistoupit a výzvu tím pádem nevyslyšíte? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za tu možnost ještě dvou minut. Víte, já tady v tom skutečně nejsem vůbec, stejně jako v ostatních věcech, nějakým způsobem ideologický. Já vám hned odpovím na tu první část otázky. Ta unikátní pozice České republiky je právě v tom, že my máme skvěle fungující systém třídění. A my se trochu obáváme, a ta studie nám to potvrdila - protože třeba v Německu, kde systém zálohování zavedli, tak jim potom o 10 až 12 % pokleslo třídění ostatních plastů, protože se změnilo chování těch lidí. A my máme dneska vlastně už skvěle vycvičené občany, kteří třídí obaly a dělají to i bez zálohování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP