(17.00 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Je tam oblast průmyslu, která je spojena s podnikatelským prostředím, ale třeba i se surovinovou politikou. Je tam pochopitelně oblast energetiky, nesmírně důležitá, která je o něco méně spojena s podnikatelským prostředím, ale částečně také. Je tam oblast inovací. Je tam oblast rozvoje venkova a regionů, nesmírně důležitá část. Je tam oblast, nechci říct reformy, ale poměrně zásadních změn v oblasti školství. Je tam otázka digitalizace, která se týká i vztahu občana a státu, a tak dále. Takže to jsou ty hlavní pilíře, které nejsou úplně, řekněme, nějak objevné. Vycházíme z inspirativních příkladů skandinávských zemí a tak dále.

A teď samozřejmě rozumím vašemu úhlu pohledu, že se musíme dívat i na současnost. A mám jenom trošku strach, a proto jsme tam tu strategii takhle vytyčili, abychom se takzvaně nezakopali jenom v té operativě, abychom neřešili prostě jenom problémy dneška a zítřka, ale abychom se také dívali do budoucnosti, protože mimo jiné na ni musíme nastavit celou řadu náležitostí včetně vzdělávacích programů, včetně toho, že musíme už dnes třeba připravovat energetický mix.

Ta podnikatelská část, o které jste mluvil, si myslím, že u nás není tristní, není u nás vůbec špatná, což koneckonců dokresluje zaprvé růst počtu živnostníků, po mnoha letech v posledních třech letech roste a překročili jsme konečně i hranici jednoho milionu osob samostatně výdělečně činných. Stejně tak roste počet právnických osob, čili eseróček, akciovek a tak dál, což neznamená, že je u nás všechno v pořádku v této oblasti ve smyslu například byrokracie, například řekněme nepřehledného systému. Takže jsme v rámci resortu průmyslu a obchodu, který odpovídá za podnikání, udělali za posledních, nechci říct týdnů, ale v těch posledních dnech skutečně několik zásadních nových opatření, která by měla ad jedna výrazně zjednodušit život živnostníků, to znamená malé jednotné inkasní místo, které připravujeme s Ministerstvem financí pro 420 000 živnostníků, jedním šmahem všechny platby. Za další sjednocení dat účinnosti - vše pouze ve dvou dnech. Za další všechny informace na jednom místě - velmi intenzivně dáváme všechno na server BusinessInfo.cz a propojujeme to se systémem PES, který připravila Hospodářská komora. Stejným způsobem se snažíme i sjednotit všechna data, která poskytuje živnostník nebo podnikatel, tak aby je nemusel posílat dvakrát, třikrát.

Realizujeme novou exportní politiku. Velmi intenzivně začínáme podporovat export středních firem, větších firem, ale pochopitelně i těch menších firem. Realizujeme velké množství misí. Připravujeme sjednocení agentur ve světě tak, aby ten servis byl daleko komfortnější. Stejně tak se chystáme sjednotit podporu exportu v rámci České republiky - vše pod jednu střechu, komfortní pro zákazníka, jednodušší systém, přehlednější, v modernějším pojetí a tak dále.

Stejným způsobem se snažíme podpořit investiční politiku - ale pozor, už nikoli pro každého. To je ten, vy to víte, na hospodářském výboru diskutovaný zákon o investičních pobídkách pouze pro ty, kteří budou podporovat zase tu přidanou hodnotu, to znamená výzkum, vývoj a inovace, čímž se zase dostáváme k tomu, že předpokládáme tvorbu vyšší přidané hodnoty. Myslím si, že nikdo neudělal více za poslední rok než tato vláda v podpoře inovací, ať už na úrovni takzvané účelové podpory inovací, to znamená pro začínající firmy. Jenom podotýkám, je to měsíc, dostaly zelenou start-upy, spin-offy a malé firmy, které inovují, celkem na osm let 6 miliard korun plus 3 miliardy korun do investování. Rozjeli jsme program Trend, který zpracovává Technologická agentura pod gescí Ministerstva průmyslu a obchodu. Rozjeli jsme programy pro malý environmentální byznys. Myslím, že toho je poměrně hodně. Snažíme se vyhýbat dotačním programům. Naopak se snažíme vytvářet prostředí tak, aby se prostě pohodlněji podnikalo.

Samozřejmě nejsme ze všeho nadšeni, jak to zde je, ale musím si trošku rýpnout. Prostě jestliže jsme si zde za 25 let vytvořili pro podnikatele 2 200 povinností, teď se je tedy podařilo stáhnout aspoň na 1 500, tak musím říct, že to není vizitka (upozornění na čas) posledních týdnů nebo měsíců. Je to bohužel vizitka posledních 20 let a nezměníme to během jednoho roku. Ale budeme se snažit to zjednodušit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Předpokládám, že pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji panu ministrovi za odpověď. Já jsem netvrdil, že to není problém dlouhodobějšího charakteru. Já to sleduji dlouhou dobu. A už jsme slyšeli spoustu vizí a spoustu pohledů na tu věc a jsme v situaci, která je.

Možná bych měl takovou doplňující otázku. Dneska jsme se tady bavili o důchodech a paní ministryně Maláčová, jestli jsem to správně pochopil, řekla, aby v budoucnu bylo na důchody, že zdaní ty velké firmy výrazněji, že je potřeba je víc zdanit. Zeptám se na váš názor, protože já si to vůbec nemyslím. Já si naopak myslím, že je potřeba daňovou soustavu, řekl bych, když už ne snížit daně, tak aspoň zavést průhledný systém vybírání daní tak, aby tam nebylo to množství odpisů, aby to bylo opravdu jednoduché, aby podnikatelé prostě, jak my říkáme, měli nízké a efektivní daně, aby stát opravdu ty daně vybral. Takže bych prosil ještě na tohle odpovědět.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Cesta k vyššímu sociálnímu komfortu nevede rozhodně přes daně, resp. přes zásadní zvyšování daní. To znamená na to, aby se zvýšily daně, na to musí být ve vládě nějaká většina. Dneska to není na stole. Samozřejmě objevují se různé názory, což je pochopitelné, protože když se řeší rozpočet, padají různé myšlenky, ale to si myslím, že je v běžném režimu o diskusi. Někdo má názor "zvyšme daně". Někdo říká "nezvyšujme daně". My dneska tvrdíme, že daně by se rozhodně zvyšovat neměly. Podařilo se zatím po dobu této vlády toto zvládnout. Daně se nezvyšují.

Věřím, že nepřijde žádná sektorová daň. Naopak se snažíme motivovat velké hráče, to znamená ty, kteří by třeba teoreticky byli zvažováni pro sektorovou daň, aby se vytvořil jakýsi národní rozvojový fond, který by byl na dobrovolné bázi, který by tam vkládal určité zdroje. A v tuto chvíli se bavíme o prvních pěti šesti miliardách korun, které by tam dali ti velcí hráči s tím, že by se takzvaným pákovým efektem, vytvořením fondu fondů vytvořily velmi dobré zdroje na budoucí investice, na budoucí infrastrukturu spojenou prostě s dopravou, se sociálním bydlením, spojenou třeba s budováním školek, jeslí a podobně. Ten pákový efekt je zajímavý v tom, že pokud se tam dá - řeknu příklad - 5 miliard korun, tak vlastně se z toho dá vytáhnout až 25 miliard korun na budoucí investice. A ještě zajímavější je to, že tyto zdroje nepadnou na úkor spotřeby, ale padnou na úkor právě budoucnosti, budoucích investic a budoucího rozvoje. Mně se tenhle ten nástroj líbí. Líbí se mi daleko více než třeba sektorová daň. Ale znovu říkám, prostě sektorová daň dneska není skloňována ve smyslu toho, že by se chystalo její zavedení. Spíš si vynegociováváme všechny ty myšlenky a počítáme prostě to, do jaké míry by třeba tento zdroj peněz, takzvaný fond fondů, mohl prostě saturovat docela zajímavé projekty.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Ondřej Polanský s interpelací na pana ministra Vladimíra Kremlíka. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji. Vážený pane ministře, v minulém týdnu se na Piráty obrátil občan - taxikář, jemuž byla za drobné opomenutí odebrána licence. Chtěl bych se proto na základě informací, které mám k dispozici, zeptat, jakým způsobem probíhá správní řízení o odnětí licence a hlavně jakým způsobem probíhá odvolání proti rozhodnutí správního úřadu na vašem ministerstvu.

Abych to vysvětlil. Provozovatel měl zapnutý taxametr, vystavil účtenku, cena nebyla přehnaná, pouze pozapomněl dopsat údaj Z a DO. Nebyl tedy poškozen ani cestující, ani stát krácen na daních. Jak přísně se tedy posuzuje správní delikt? Jaký je váš názor na to, že za takový drobný přestupek byla provozovateli na krajském úřadě odňata licence a bylo mu znemožněno se téměř na tři roky živit?

Ještě bych rád poznamenal, že v jiných profesích o podobných věcech rozhoduje soud. V tomto případě je správní rozhodnutí krajského úřadu likvidační. Pokud chceme budovat důvěru v právní stát, takovéto věci by se podle mého názoru dít neměly. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem. A než dám slovo dalšímu v pořadí, panu poslanci Mikuláši Ferjenčíkovi, přečtu omluvy. Pan poslanec Martin Jiránek se omlouvá dnes mezi 17.05 a 19.00 z důvodu jednání. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá dnes do konce jednání z důvodu nepřítomnosti ministra a stahuje nepřednesené interpelace.

Poprosím pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, který bude interpelovat paní vicepremiérku Alenu Schillerovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP