(9.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Podíváme se, ale není to vůbec důležité v této debatě, jestli má přebytek Praha, nebo Brno, nebo Opava, nebo kdokoliv jiný, nebo Ostrava, abych vyhověl panu poslanci Juchelkovi. (Veselí v sále.)

Vraťme se k předmětu věci. Podle mě 2 eura úplně stačí. Takhle budeme postupovat vždy, to v zásadě nic jiného než nově navýšená daň není.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Luzar. Připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vaším prostřednictvím ke kolegovi Michálkovi a ke kolegovi Stanjurovi. Ano, je to určitým způsobem daň. A pokud máme rovnou daň, tak se potom ty nerovnosti objevují, protože ta daň má jiný dopad v Praze, kde jsou enormní zisky, a jiný dopad v Ostravě, kde ty zisky nejsou takové, byť je rovná. Proto progresivní zdanění - drobná odpověď, a můžeme to probrat do detailu, ale chci se vrátit ke kolegovi Michálkovi vaším prostřednictvím. Zmínil tady - tak zaveďte socialismus tak, jak to bylo.

Pane kolego, jak jsem byl malé dítě, tak mí rodiče se snažili se mnou procestovat celou republiku. Navštěvoval jsem památky a těšil jsem se na to. Oni se taky těšili. Poprvé v Praze, bylo mi osm let, a viděl jsem to jako velkoměsto, nadšen, že tady mohu jít a podívat se. Do divadla, cestovat do Prahy, to pro nás z Ostravy, když se jelo Ostravanem šest hodin, to byl zážitek. A kdo to nezná, není schopen to pochopit, jak se lidé těší přijet třeba do divadla, do Národního divadla se jít podívat za kulturou. Vy jim teď tady říkáte - milí občané České republiky, pokud na to nemáte příjmy a nejste tak bohatí, tak prostě centrum města pro vás není. Bydlete si někde mimo. Zvažte to, co říkáte, protože opravdu republika není pouze Praha. (Potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající, já se pokusím stručně reagovat na své předřečníky.

Za prvé, pane Dolínku, pokud Praha neproinvestovala 11 miliard za minulý rok, tak je potřeba připomenout, že minulý rok v Praze vládla koalice ČSSD a ANO. Takže to je vaše chyba, ne naše. To je první věc. Ještě tam byli Zelení. Ano, ti se nedostali vůbec do zastupitelstva.

Potom co se týče paní Černochové. Já bych skutečně poprosil, pokud máte prosbu na pana primátora Hřiba, abyste ji nesdělovala prostřednictvím této ctěné Sněmovny. Myslím si, že k tomu slouží Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

A poslední poznámka k panu Luzarovi. My stanovíme pouze maximální výši toho poplatku. Takže to, jestli se v Ostravě bude platit korun deset, padesát nebo sto, si rozhoduje ne Zastupitelstvo města Ostravy, tam, předpokládám, sedí i zástupci KSČM a ti o tom budou hlasovat. My pouze stanovíme mantinely toho, v jakých hranicích se ten poplatek může pohybovat.

A co se týče toho pro koho je centrum města, ve chvíli, kdy noc v tom centru stojí tři tisíce korun třeba, tak asi to, jestli poplatek bude padesát korun nebo sto korun, skutečně není rozhodující pro to, jestli ta rodina ze Zlínska tam pojede nebo ne.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Třešňák, poté pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné dopoledne, vážení kolegové. Já už jsem tu faktickou nestahoval, ale vlastně to, co jsem chtěl říct, řekl kolega Ferjenčík právě teď přede mnou. Ale ještě k tomu jenom poznamenám, ta diskuse se opravdu strhla k takovému komunálnímu okénku, točící se hlavně kolem Prahy, ale i ode mne minule i dneska tu zaznělo, že to se netýká hlavně Prahy.

A to nejpodstatnější, co tedy řekl kolega Ferjenčík - my teď stanovujeme výši toho poplatku, tedy tu maximální, kterou si stejně pak obce stanoví obecně závaznou vyhláškou. Takže já tu teď nebudu lobbovat za žádný z těch návrhů, ať už těch vládních padesát korun, sto korun, sto padesát, ale pouze připomenu, že teď je to tedy stanoveno na dvě eura a ta dvě eura už dnes má mnoho okolních zemí. Takže pokud ten zákon nechceme novelizovat častěji a častěji, klidně můžeme dát tu hranici vyšší a necháme to na obce, na ty samosprávy, které vědí nejlíp, jakou výši si mohou dovolit v té dané lokalitě stanovit. Tak to ještě jenom jako poznámka. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Munzar, poté pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl jenom upozornit na to, co tady řekl pan předseda klubu Michálek, vaším prostřednictvím. On tady pro mě řekl jednu větu, která se mi vůbec nelíbila, a hned vysvětlím proč. On tady řekl - no tak to v té Praze 1 zvedněme, protože ti bohatí turisté, co tam jezdí, ti si to můžou dovolit, ale ta chudá rodina ze Zlína, ta stejně tam nikdy nebude bydlet, protože bydlí na kraji Prahy. Trošku to parafrázuji, ale tak nějak to vyznělo. A pro mě to je základem toho sporu, který je tady, nejenom ten komunální pohled, ale základní ideový spor. Prostě každý poplatek administrativní je svým způsobem zdanění, a pokud, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, budeme myslet takto a budeme uměle zvyšovat dále náklady na ubytování i v těch nejlukrativnějších lokalitách, tak bohužel tím zvyšováním nákladů budeme oddalovat ubytování pro ty možná méně příjmové zdatné skupiny obyvatelstva. Takže to vede, k tomu by mohl vést také váš návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan předseda Stanjura, poté paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana poslance Luzara. Já vím, že už si zvykáme, že v tomto volebním období komunisté idealizují a popisují ten úžasný svět s rokem 1989, jak on cestoval po celé České republice. Tak jiný pohled z té samé doby. Z té samé doby. Já jsem z Opavy a v Opavě máme dnes přechod do Polska. Myslíte, že za komunistů jsme se do toho Polska mohli podívat? No nemohli! (Zvýšeným hlasem.) Zavřeli všechny hranice, dokonce i do Polska! Tak si prosím tady nehrejme na to, jaký tady byl ideální svět rokem před rokem 1989. To tady nebyl! Možná pro komunistické rodiny, ale pro nás ostatní určitě ne! (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Dolínek.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já bych vaším prostřednictvím chtěla vyzvat pana poslance Ferjenčíka, aby tady přestal kádrovat lidi, co tady můžou říkat a nemůžou říkat. Víte, pane kolego Ferjenčíku prostřednictvím pana předsedy Vondráčka, tato Sněmovna je i vůči hlavnímu městu Praze... jsou to spojené nádoby z toho pohledu, že hlavní město Praha má na rozdíl od městských částí zákonodárnou iniciativu. Takže pokud já tady budu apelovat a vyzývat primátora kteréhokoli města, nejenom Prahy, příště to může být primátor Ostravy, může to být jakýkoli primátor nebo hejtman. (Nesrozumitelná poznámka z pléna.) Hejtman. Hejtmani ano, ale primátor hlavního města Prahy má! (Zvýšeným hlasem.) Děkuji. Paní Vildumetzová přikyvuje, že mám pravdu, že pan primátor Hřib zákonodárnou iniciativu má.

Takže pokud já tady budu řešit nějaký problém, který se týká Prahy, tak tady budu vyzývat pana primátora, protože je to zcela v souladu s tím, jaké postavení hlavní město Praha vůči tomuto zákonodárnému sboru má. Takže prosím, abyste si přečetl nějaké právní předpisy, které potvrdí to, co já vám tady říkám, pokud vy to z hlavy nevíte.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zdá se, že ty faktické poznámky zdaleka nekončí. Takže pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já budu rychlý. Nás právě sem nevolí obce. Nás sem volí ti jednotliví obyvatelé těch obcí. A já si myslím, že právě proto my máme dát ty mantinely, které garantují někomu z Horní Dolní Lomné stejně jako z Aše, že má možnost přístupu kdekoliv v ubytovacích službách za ceny, které on si vydělá, za ty platy, které má. Dvě eura jsou podle mě - kdyžtak mě opravte, kdo to znáte lépe - běžný poplatek v Alpách. Je to běžný poplatek v německých lázních. Je to běžný poplatek všude. Jsou to ta dvě eura. Proto já děkuji vládě, že ona se podívala do zahraničí, udělala tu komparaci, řekla, je to běžné, my nevyděláváme jako v Rakousku ani jako v Německu, a řekli jsme ano, ta města nějaký poplatek potřebují. Ale je to právě na nás, abychom ochránili každého od Dolní Lomné až po Aš, že bude moci vybrat ubytování ne podle toho, jestli na to má, ale podle toho, kde si to chce vybrat. Prosím, udělejme to takto. Tato Sněmovna má - a víte, že to jde poměrně rychle - šanci za dva tři roky klidně ty peníze zvednout, kdyby náhodou se něco na tom trhu změnilo, ale prosím, berme to jako příspěvek městu na to, že dává těm turistům nějaké služby, ale berme to jako daň, která blokuje možnost cestovat a bydlet po Čechách.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Třešňák, poté pan poslanec Ferjenčík.***
Přihlásit/registrovat se do ISP