(10.40 hodin)

 

Poslanec Roman Onderka: Tomu já rozumím, ale jelikož jsme ty legislativně technické úpravy nehlasovali a zařadili jsme je jenom do procedury, tak bohužel o nich hlasovat asi musíme, protože tak jsme schválili proceduru. Kdybychom tu proceduru tak neschválili, tak v tom případě bychom o ní hlasovat nemuseli.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jenom s přednostním právem, rozprava se nevede. Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já si myslím, že pan zpravodaj nepochopil vystoupení pana předsedy Poslanecké sněmovny. Před chvílí pan zpravodaj chtěl nechat hlasovat o úpravě procedury v tom smyslu, že A1 a B1 jsou hlasovat zvlášť. To už jsme ale schválili. Teď pan zpravodaj mluví o legtech, ale o tom nechtěl nechat hlasovat.

Takže já jsem namítal, že už jsme schválili celou proceduru včetně toho, že A1 a B1 je zvlášť, že nemá pan místopředseda Filip nechat o tom hlasovat a že máme přistoupit k jednotlivým návrhům, a jako první je samozřejmě hlasování o legislativně technických připomínkách. Rozumíme si, pane zpravodaji? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem se také ptal, ale bylo hlasováno o A1. Mohu samozřejmě legislativně technické úpravy dát odhlasovat, ale musí to navrhnout pan zpravodaj. Tak pane zpravodaji, teď podle procedury, podle procedury schválené, prosím, postupujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Onderka: Schválená procedura, tak jak postupujeme, dávám návrh na hlasování o načtení legislativně technické úpravy dělené účinnosti z A3. Prosím o hlasování. Mé stanovisko doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou kolega Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, podle mě musíte prohlásit minulé hlasování za zmatečné, jinak nemůžeme pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pro jistotu budeme postupovat znovu. Hlasování číslo 960 prohlašuji za zmatečné. A požaduji tedy od zpravodaje, aby přednesl první návrh, o kterém budeme hlasovat podle schválené procedury. Pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Onderka: Hlasování o načtení legislativně technických úprav dělené účinnosti z A3. Prosím o hlasování. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Doporučené schválení legislativně technických úprav. Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování 961, hlasujme. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 961 z přítomných 183 pro 181 poslanec, proti nikdo. Legislativně technické úpravy byly schváleny.

 

První návrh pozměňovací, prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme pozměňovacím návrhem, který jsem předložil já - osvobození vedoucích na dětských táborech. Je to pozměňovací návrh A1. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 962 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 962 z přítomných 183 pro 182, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme pozměňovacím návrhem A3 Jaroslava Kytýra, Petra Třešňáka - zrušení postupného náběhu sazby poplatku z pobytu. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 963. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 963 z přítomných 183 pro 63, proti 90. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme pozměňovacím návrhem A2 a to je sazba poplatku z pobytu až sto korun. Doporučuji. Je to pozměňovací návrh Jaroslava Kytýra, Petra Třešňáka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko výboru? (Zpravodaj: Doporučuji. - Připomínka z pléna.) Myslím, že se pan zpravodaj chová správně.

 

Poslanec Roman Onderka: Já pokud říkám doporučuji, tak říkám dle stanoviska garančního výboru, což byl rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 964. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 964 z přítomných 183 pro 67, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme pozměňovacím návrhem B1 - zrušení postupného náběhu sazby poplatku... Omlouvám se. Osvobození sezónních prací, zavedení osvobození. Tento pozměňovací návrh předložil Jan Kubík.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlasné.) Zpravodaj? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování 965. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 965 z přítomných 183 pro 107, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, tam výbor nepřijal stanovisko? (Zpravodaj: Ano, výbor nepřijal stanovisko, protože jsem říkal neutrální.) Čili rozumím tomu podle jednacího řádu, že není neutrální stanovisko, to si můžeme zachovat my sami, ale stanovisko výboru je, že nebylo přijato. Tak prosím pokračujte.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme pozměňovacím návrhem B2 - osvobození sezónních prací, vymezení sezónní práce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko výboru? (Nepřijal stanovisko.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 966. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 966 z přítomných 183 pro 102, proti 5. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme návrhem C1, což je návrh, který jsme rozdělili, to znamená na C1a a C1b. To znamená, budeme nyní hlasovat o návrhu C1a podaném kolegyní Mračkovou Vildumetzovou a kolegou Třešňákem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko?

 

Poslanec Roman Onderka: Jelikož výbor neprojednával samostatně rozdělený tento bod rozpočtový, tak říkám neutrální. Jinak celému C1 byl ve výboru záporný. To znamená, že nedoporučil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 967. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 967 z přítomných 183 pro 46, proti 95. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Pokračujeme návrhem C1b. Výbor neprojednal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Výbor neprojednal. Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 968. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování 968 z přítomných 183 pro 136, proti 18. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Roman Onderka: Vzhledem k tomu, že byl přijat návrh C1b, je návrh C2 další v pořadí nehlasovatelný. Budeme pokračovat tedy návrhem D1. Je to návrh Ondřeje Veselého, zrušení limitu šedesáti dnů. Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 969. Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 969 z přítomných 183 pro 59, proti 65. Návrh nebyl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP