(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové a otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášený pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně, kolegyně, kolegové, vracíme se k tomuto materiálu z ledna tohoto roku, kdy jsem zde vystupoval a říkal jsem zde na mikrofon, že s tímto návrhem, který samozřejmě chápu, že je implementační, ale že s ním v podstatě není potřeba souhlasit, protože zase jde proti programovému prohlášení vlády, kterým se navyšuje další administrativa pro příslušníky Policie České republiky. A jedná se o - byť jsem samozřejmě také řekl, že vím, že vy to všichni schválíte, a mluvil jsem především ke kolegům z hnutí ANO a České strany sociálně demokratické.

Víte, v programovém prohlášení této vlády máte napsáno, že snížíte administrativní zátěž příslušníků bezpečnostních sborů. Tato vláda je u moci již rok a v podstatě se neudělalo na tomto poli vůbec nic. Jediné, co pan ministr vnitra udělal, je, že 31. května tohoto roku vytvořil pracovní skupinu Smart, která se má zabývat právě snížením administrativní zátěže policistů, ale to je tak všechno.

V rámci diskuze zde bylo zmíněno tehdejším ministrem spravedlnosti panem Kněžínkem, že to určitě navýší administrativní zátěž policistů, ale že oni si udělají ty svoje formuláře, vloží je a budou je pouze předkládat, tak jako to dělali doposud. V podstatě mluvil o nějaké takové, řekněme, obecnosti, že policie jenom předloží formulář a ta osoba, která má být poučována, si to přečte. Samozřejmě to poučování ale nějakým způsobem také probíhá.

Já jsem vám zde říkal, že pokud jdete - a možná, že řada z vás už byla někdy na policii podávat vysvětlení - tak pokud jdete na tu policii a sepíšete s nimi záznam o podání vysvětlení podle trestního řádu, tak vám policisté předloží pět formulářů poučení a celkově to dělá nějakých devět a půl listu - devět a půl listu popsaného papíru velikosti písma osm nebo devět.

A mluvíme zde o zaplevelení celého systému. To, že se jedná o implementaci a že to je důležité, abychom to implementovali do našeho trestního práva, zde bylo zmíněno paní zpravodajkou. A že samozřejmě policie jako taková ty formuláře a to poučování prostě dělat bude.

Víte, ty pozměňovací návrhy, které jsme zde předložili, nebo o kterých budeme následně hlasovat, a paní ministryně spravedlnosti řekla, že s nimi se všemi souhlasí, tak dokonce jedním tím pozměňovacím návrhem jsme vypustili bod 2 pozměňovacího návrhu, ve kterém jsme řekli, že za konec textu už se nemusí doplňovat text, který přichází z Bruselu. Takže ono to jde, když chceme, že nemusíme implementovat úplně všechno, co z toho Bruselu přijde, kdejaký ten nesmysl. A teď to tady budeme schvalovat.

Já za sebe říkám, že vím, že to schválíte. Ale sám za sebe říkám, jdete proti svému programovému prohlášení vlády. Protože vy jste řekli, že budete snižovat administrativní zátěž policistů. Na tomto úseku jste za rok neudělali vůbec nic kromě vytvoření jedné pracovní skupiny a přidáváte další a další formuláře. Jak dlouho to policie unese, budete moci zjistit už na konci tohoto roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Vondráčkovi. Nyní je přihlášena do rozpravy paní zpravodajka Helena Válková. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Já jsem se nechtěla hlásit, dokonce jsem slibovala, že se nebudu hlásit, abych nezdržovala dnešní jednání, ve kterém už jsme se dostatečně zdrželi projednáváním těch místních poplatků. Nicméně nemůžu nereagovat.

Jinak milý pan kolega, můj předřečník, tady hovořil o tom, že dojde k byrokratizaci a zvyšování byrokratické zátěže orgánů činných v trestním řízení. Konkrétně hovořil o policii. Ale my jsme si tady několikrát říkali, že tento zákon sleduje ne rozmnožení devíti formulářů, které mi někdo hodí, jako když jsem teď v současné době na policii, neřekne mi k tomu slovo a řekne: Podepište to. Přečtěte si to a podepište to. A pokud člověk není zběhlý v trestním právu, tak samozřejmě tomu ani nebude rozumět.

Tady se má na mysli, tou novelou, a byla bych ráda, kdyby se toto tady nepletlo dohromady, poučit srozumitelně, jasně a přiměřeně věku - a netýká se to jenom policistů, je tady napsáno: všechny orgány činné podle tohoto zákona ve všech stadiích. Tak to zase neredukujme jenom na polici. I státní zástupce, i soudce, tak aby porozuměl, co ho čeká. Aby chápal, co se s ním děje před tím soudem. Aby to mělo i preventivní význam.

Čili nejde o byrokratizaci. Jde o to, aby skutečně trestní stíhání zatřáslo tím mladistvým tak, aby si uvědomil, že už končí legrace. Protože ona končí dovršením 18 let. A je to poslední možnost. V tomto směru nám implementace té směrnice posiluje preventivní funkci trestního řízení vůči mladistvým. Tak jestli tohle se vydává za byrokratizaci, tak to považuji za trošku... demagogické - hledala jsem teď vhodný zdvořilý výraz. A obzvlášť takový erudovaný policista, jako je pan poslanec Ondráček, velmi dobře ví, že v tomto ohledu mají velké rezervy zejména policisté. Takže já bych v tomto chtěla upozornit na ten rozdíl. To je první věc.

A druhá, o které se tady nehovořilo. Ona to zmínila paní ministryně v úvodním slově. My jsme dokonce šli i na odstranění obav z toho, že by náhodou někdo mohl zneužít toho, co se navrhuje, co se původně navrhovalo nad rámec té směrnice. Že totiž v případech pochybnosti, jestli jde o dítě patnáctileté, tak by se vycházelo z fikce, že je mladší patnácti let, než se prokáže opak. Takže to jsme odbourali. Takže tam není ani tahleta hrozba, zůstává tam těch 18 let, což je požadavek směrnice.

A zase, já jsem zjišťovala u lékařů - protože tady byla diskuze, jak dlouho to trvá, jestli se někdo nemůže za to schovat a neprofitovat z těch benefitů, které se vztahují na mladistvého, třeba měsíce. Není tomu tak. Lékaři potvrdili, že současná medicínská věda je už natolik vyspělá, že v řádu dnů, maximálně dvou týdnů, ale to už říkají, že je maximum, se zjistí ten věk. Takže dejme tomu, že by někdo neoprávněně profitoval týden, deset dní, z toho, že je mladistvý a pak by se zjistilo, že už je mu osmnáct nebo devatenáct.

Takže i tato pochybnost odpadá. A myslím si, že nejde o žádný převratný návrh novelizace. Že jde jenom o zlepšení možnosti využít zákona o soudnictví ve věcech mládeže k prevenci ještě závažnějších trestných činů, kterých by se už potom ten mladistvý dopustil, pokud by na něj neměl výchovný vliv průběh toho hlavního líčení, poučování ze strany orgánů činných v trestním řízení, upozorňování, že už je to poslední možnost, kterou má, aby se odvrátil od své potenciální kriminální kariéry. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Máme dvě faktické poznámky. Pan poslanec Zdeněk Ondráček a paní poslankyně Majerová Zahradníková. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k paní zpravodajce. Víte, ono to teď skoro vypadalo, že bez této implementační novely ta policie vlastně skoro nic nedělá, nebo neví, co má dělat. A že to do dneška neplnila, nebo nedělala.

Já vám mohu říct z doby, kdy jsem byl na okresní i na krajské úrovni na kriminálce, kde jsem měl specializaci k trestnímu řízení trestné činnosti mládeže a na mládeži. Vím, jak probíhalo poučování, vím, jak jsme s těmi lidmi pracovali. A věřte tomu, že lidé, kteří pracují na této problematice, jsou velmi zkušení kriminalisté a vždy osobu, s níž jednají, poučí přiměřeně k jejímu věku tak, aby to byla schopna pochopit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP