(17.20 hodin)
(pokračuje Jurečka)

A potom prosím pěkně, a už to je poslední věta, když si říkáme, že ukončíme nějaký režim, který má dopad do celních systémů, kontroly skladů a podobně, tak prosím předkladatele a ty, co to spolupodepsali, vás všechny, nedávejte účinnost zákona šest měsíců poté, co ten zákon ten první den v měsíci vyjde. To nedává logiku. Tak to dejme k 1. lednu následujícího roku. Jak se s tím potom budou ty daňové a celní sklady potýkat? Jak se s tím budou potýkat distributoři? Tak to prosím pěkně domýšlejme. A když už něco děláme, tak ať to dává hlavu a patu, když se tedy rozhodneme, že to omezíme. Já s tím nemám problém. Omezme metylester řepkového oleje, jeho používání v rámci biopaliv. Ale pamatujme i na ty další dopady, které to samozřejmě potom má.

A hledejme hlavně náhradu v jiných pozitivních zdrojích, obnovitelných, v dopravě, protože o tom ta debata tady vůbec není. A to mi hodně chybí. Přijít a říct jenom "zakážeme", tak na mě to tedy budí jenom to, že se tady dělá marketingový krok, ale ne krok, který by opravdu smysluplně hledal to, jaké jiné obnovitelné zdroje z hlediska paliv v dopravě budeme mít.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců z lavic ANO a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Než dám slovo k faktické poznámce paní poslankyni Gajdůškové, seznámím vás s omluvami. Omlouvá se nám paní poslankyně Matušovská od 17.10 do konce jednacího dne z rodinných důvodů a pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch od 17.15 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, životní zkušenost a dlouhodobá zkušenost z politiky je o tom, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Velmi vnímám cíle předkladatelů skutečně vylepšit situaci, jak už co se týká ovzduší, tak obecně životního prostředí, biodiverzity a všeho dalšího. Ale děkuji v téhle chvíli velmi panu poslanci Jurečkovi, že ty věci dal do souvislostí a upozornil na problémy, které předkládaný návrh má.

Pan poslanec Birke dal návrh na zamítnutí. Hovořil o tom, že je to po dohodě s panem ministrem Tomanem, že je to ve vztahu k evropským normám a směrnicím, kterými jsme vázáni, a tak dále. Jenom k tomu chci dodat, že Ministerstvo zemědělství se touto problematikou zabývá a připravuje řešení. Bylo by možná lépe spojit síly a skutečně tuto velmi, velmi složitou problematiku řešit společně a vládním návrhem. Proto byť vnímám ty cíle, budu také hlasovat pro zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pan ministr Vojtěch (sedí ve vládní lavici) s námi ještě je, takže svou omluvenku ruší, bude s námi podle všeho do konce tohoto bodu.

A nyní pan poslanec Schiller a poté paní poslankyně Balcarová.

 

Poslanec Jan Schiller: Děkuji vám. Já jsem měl vlastně připraveno docela dost argumentů, ale díky panu kolegovi Jurečkovi, kterému bych tady tímto chtěl poděkovat, že nás vrátil selským rozumem na zem, tak už vlastně nemáme co říct pořádně, protože on to skutečně uchopil tak, jak jsme to měli uchopit všichni. A budu možná reagovat jenom na některé části, které tady zazněly, například třeba že zákon o ochraně ovzduší neřeší to, jestli je to první třídy, nebo druhé třídy, první, druhé kategorie biopaliva. Ono v tom zákoně v § 19 číslo 6 je docela taková zajímavá věc, a to že v poslední novele o ochraně ovzduší se zavedla možnost dvojnásobného započítání těchto paliv do povinných minimálních podílů biopaliv. To znamená, že i přesto jsou ta biopaliva druhé generace zvýhodněna, to znamená, že už jsou tam zavedená. Takže není pravda úplně, že by se skutečně na to nemyslelo.

Hlavně tady nezazněla ještě jedna podstatná věc, která si myslím, že by zaznít měla, a to je skutečnost, že v současné době neexistuje žádná komerčně dostupná technologie výroby pokročilých biopaliv. A přechod z první generace na druhou bude pozvolný, dá se říct skoro až neznatelný. To je věc, která doopravdy tady nezazněla a měla by zaznít. Souhlasím s tím, že bychom se měli určitě podílet na vývoji u takovýchhle věcí, to ano, ale nejít zase cestou, jako to bylo u těch elektráren: zakážeme, a pak teprve budeme hledat. Pojďme hledat, a až najdeme alternativu, tak se potom o tom budeme bavit. Právě o to tady jde.

Je tady ještě další věc a to už tady zaznělo taky, s tím nedostatkem slámy. I kdyby se vyrábělo se slámou... Říkám, je tady toho moc, co už tu zaznělo, a já už bych se akorát opakoval, to nechci zdržovat. Ale ještě tady zazněla jedna věc. A pokaždé, když jsem tady, tak to možná zmíním, a to je ochrana vody. Zaznělo tady, že pesticidy by se používaly, i kdyby byly jiné komodity a všechno. A mě jenom mrzí jedna věc a to si bohužel zase neodpustím - když jsme tady měli vodní zákon, tak tu bylo navrženo řešení, které mohlo být okamžité, a to bylo přimíchávání průmyslových vod do odpadních vod komunálních. Bohužel Piráti v tomto zklamali a nehlasovali pro. A už to mohlo být vyřešené a ta voda mohla být ochráněna. To je jediné, co mě mrzí.

Jinak tady všechno zaznělo. A ještě jednou děkuji panu Jurečkovi, že tady řekl to, co řekl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako poslední je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Balcarová. Prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych reagovala na některé své předřečníky, kteří vnímají současný stav přimíchávání biopaliv do pohonných hmot jako správný. Evropa si stanovila ambiciózní cíle v oblasti klimatu a energetiky a Evropská komise požádala členské státy o vytvoření a předložení národních energetických a klimatických plánů na roky 2020 a 2030. Včera Komise k jednotlivým plánům zaslala připomínky. Zaslala připomínky i České republiky. Jsou formulovány velmi diplomaticky. Nicméně český plán hodnotí jako málo ambiciózní v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivity. A jedním z bodů, které Evropská komise kritizuje, je právě zvyšovat podíl biopaliv první generace z rostlin.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A pan poslanec Holomčík se mi ještě hlásil do rozpravy. Prosím, pane navrhovateli.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Děkuji za diskusi, která byla zajímavá, ale objevilo se v ní pár věcí, na které bych rád zareagoval.

Co chci okomentovat asi úplně nejvíc, je stále se opakující tvrzení, že někdo zakazuje biopaliva. Už to tady zaznělo několikrát, ať už exaktně řečeno, nebo ve smyslu, jako by důsledek tohoto návrhu, který projednáváme, měl být zákaz biopaliv. Ale to je přece nesmysl. Tady nikdo nic nezakazuje. Tady dokonce nikdo ani neruší ty požadavky na to, abychom splnili naše mezinárodní závazky. Jediné, co chceme, je odšpuntovat ten stav, kdy jsme si z možných cest, z možných řešení vybrali to, které prostě nepovažujeme za správné. Je naprosto jasné, že pokud se budeme bavit v horizontu dvou let, tří let, v nějakém krátkodobém horizontu, tak ten dopad - (Do sálu vchází několik poslanců a hlučně se mezi sebou baví.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Poprosím poslance, kteří právě dorazili do sálu, o větší klid. Stále ještě probíhá rozprava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: - tak ten dopad nebude nijak dramatický. Tohle je návrh, který se dívá za rok 2023 a dál. To je jedna věc.

Takže prosím, neopakujme ten nesmysl, že zakazujeme biopaliva. To není pravda.

Co se týče věcí, které říkal jak pan kolega Kott, tak pan kolega Jurečka ohledně... Pan Kott to říkal ve smyslu té reakce lihovarníků, že je to poškodí. Pan kolega Jurečka hovořil o cukrovarech atd. Pan kolega Jurečka hovořil o cukrovarech atd. Možná by bylo dobré, kdybyste se domluvili s Ministerstvem zemědělství, jaká je pravdivá verze příběhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP