(17.30 hodin)
(pokračuje Holomčík)

Já jsem na začátku četl odstavec ze stanoviska Ministerstva zemědělství, já ho přečtu znovu. "Dále máme za to, že zásadní omezení spotřeby biopaliv první generace v České republice by rozhodně neznamenalo odklon od pěstování a zpracování řepky olejky a dalších surovin na výrobu biopaliv." Nebudu to číst celé. Tak se domluvte, prosím vás. Jestli tedy ohrožujeme zemědělství, anebo neohrožujeme, jak říká ministerstvo. Tak se domluvte, jestli biopaliva jsou ten důvod, proč ty konkrétní plodiny jsou pěstovány, nebo nejsou. Domluvte se, ať tady nemáme dvě verze příběhu, které jdou proti sobě. Vždyť to nedává žádný smysl. To je další věc.

Byl tady zmiňován pan analytik Havel a jeho glosa toho stavu. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale jak on, tak my jsme vycházeli ze studií Evropské komise, OECD, FAO, Světové banky atd. a všechny tyhle materiály, které jsme měli k dispozici, hovořily o tom, že biopaliva první generace mají vliv na cenu potravin. Tak nevím, kde je pravda.

Pan kolega Jurečka tady hovořil o té soběstačnosti, o tom, že je to dáno nějakou politikou. My jsme se bavili se Svazem pivovarů a sladoven a bylo nám řečeno, že oni biopaliva, resp. pěstování plodin, ze kterých se biopaliva dělají, považují za velmi špatné, protože kvůli tomu není kde v České republice pěstovat více ječmene, který je tolik důležitý pro náš národní nápoj. Ale to jenom komentář ze Svazu pivovarů a sladoven.

Dále tady pan kolega Jurečka hovořil o biometanu, o tom, že je potřeba hledat další alternativy. Naprosto souhlasím, pojďme do toho. Pan kolega tady teď není, ale já mu to řeknu. Samozřejmě souhlasím, pojďme do toho, ale v tomhle kontextu to vnímám tak trošku jako odvádění pozornosti od toho problému, který se teď řeší. Dále tady kritizoval účinnost půl roku. Vždyť to jsem říkal ve své úvodní řeči, že nemám problém se pobavit o tom, že se natáhne klidně k 1. 1. 2021. To jsem říkal, tam žádný problém není.

Paní kolegyně Gajdůšková hovořila o myšlence vládního návrhu, který by tohle nějak řešil. Ano, souhlasím. Také jsem říkal, že už nejsme v době, kdy platí rčení kdo nic nedělá, nic nezkazí. Ano, ale prosím, dělejme něco. Dělejme něco, čas běží.

A poslední, pan kolega Schiller. Na to, že v jednom paragrafu jsou zvýhodněna biopaliva, řekněme, té druhé generace, ano, to je sice pravda, ale ve smyslu té povinnosti přimíchávat a případného zrušení přimíchávat ten zákon prostě biopaliva nerozlišuje. On je rozlišuje jenom v tom, že uznává biopaliva druhé generace jako tuším dvojnásobném... nebo zvýhodňuje. Ale pokud se bavíme o zrušení povinnosti přimíchávat, tak tam to rozlišení není.

Takže tolik k té diskusi. Já za ni ještě jednou děkuji a moc bych prosil, abyste nepodpořili návrh pana kolegy Birke a abychom to mohli probrat ve druhém čtení, resp. na výborech, protože i podle té diskuse soudním, že je to věc, která trápí řadu z nás. Děkuji za to.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Do obecné rozpravy nemám nikoho přihlášeného. Podívám se, jestli nevidím nikoho z místa, tudíž končím obecnou rozpravu a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. Takže zagonguji. Zavolám kolegy z předsálí. Odhlásím vás samozřejmě, všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste si, prosím, všichni. A jelikož je tady návrh na zamítnutí předloženého návrhu, budeme hlasovat o něm. Ještě jednou zagonguji. Připomínám, že jste všichni odhlášeni, tzn. přihlaste se, prosím, svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 993, přihlášeno je 147 poslanců a poslankyň, pro 71, proti 66. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Pardon, je avizována kontrola hlasování. Paní poslankyně Majerová, prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Já bych pouze chtěla upřesnit, když se hlasovalo o bodu 992, o správním řádu, já jsem byla proti zamítnutí a na záznamu mám pro. Nezpochybňuji tím hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, děkuji, takže to je pouze pro záznam do stenoprotokolu.

Stále probíhá kontrola hlasování. (Po kratičké pauze: Kontrola musí být řádná a důkladná.) Prosím, pan poslanec nám chce sdělit.

 

Poslanec Josef Kott: Já zpochybňuji hlasování, protože jsem hlasoval pro zamítnutí návrhu a na sjetině mám, že jsem se zdržel.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Takže zpochybňujete hlasování? Prosím, řekněte to na mikrofon.

 

Poslanec Josef Kott: Říkal jsem to hned na začátku, že zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Omlouvám se, já jsem to neslyšel. Takže je tady žádost o zpochybnění hlasování. Nechám o tomto hlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 994, přihlášeno 153 poslankyň a poslanců, pro 149, (proti nikdo), návrh byl přijat.

 

Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

 

A budeme znovu hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 995, přihlášeno 152 poslankyň a poslanců, pro 78, (proti 67), návrh byl přijat.

 

Je tady žádost o kontrolu hlasování, které samozřejmě vyhovíme. (Probíhá kontrola hlasování.) Druhá strana se také bude pečlivě dívat do záznamu o hlasování. (Probíhá kontrola.) Našli? (Smích a potlesk.) Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP