(17.50 hodin)
(pokračuje Farský)

Předně se vláda domnívá, že navrhovaná změna § 1932 občanského zákoníku není nezbytná a ani není vhodná. Vláda uvádí, že úprava právní, tak jak je navržena v tomto návrhu změny zákona občanského zákoníku, je ve srovnání s úpravami jiných evropských zemí velmi neobvyklá a mohla by působit problémy v běžném hospodářském životě, když vláda doplňuje, že navržená právní úprava by mohla narušit některé stávající finanční produkty, jako jsou např. překlenovací úvěry ve stavebním spoření, reverzní hypotéky nebo dlouhodobé úvěry splácené na konci doby splatnosti např. prodejem nemovitosti.

Vláda dále nepovažuje za správné, aby bylo vyloučeno úročení dluhu jen z formálního důvodu, kdy dlužník i třeba bez souhlasu věřitele oznámil, že dochází k plnění na jistinu a určené náklady a nikoliv na další příslušenství. Namítá, že pokud by dlužník splatil celou jistinu a určené náklady, tak by odstavec druhý zmiňovaného paragrafu už další úročení vylučoval. Z ekonomického hlediska není podstatné, zda zbývající část dluhu představuje jistinu či příslušenství, a vláda konstatuje, že podle jejího názoru dosavadní úprava § 1932/2 občanského zákoníku, to znamená, že říká, že určí-li dlužník, že plní nejprve na jistinu, úročí se náklady i úroky, tak definuje jako tu spravedlivější.

Znovu vláda opakuje v bodě tři, že tu úpravu, která je v současném zákonu, považuje za standardní a odpovídající evropským trendům. A dále konstatuje, že už v insolvenčním zákoně, a to v § 165 odst. 4, že pokud není stanoveno jinak, tak plnění poskytnuté věřiteli po rozhodnutí o úpadku postupem podle insolvenčního zákona k uspokojení jeho pohledávky se započte nejprve na jistinu, pak na úroky, poté na úroky z prodlení a nakonec na náklady spojené s uplatněním pohledávky.

Podle novely insolvenčního zákona, kterou jsme projednávali letos, myslím, že to bylo v lednu, nejpozději v únoru, a schvalovali, bylo vloženo do insolvenčního zákona zároveň pravidlo, které říká, že pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku oddlužení, tak úroky, úroky z prodlení a poplatek z prodlení a případná smluvní pokuta, které převyšují v součtu tu původní jistinu, se staví až za podřízenou pohledávku, tedy že jsou spláceny až po úplném uhrazení všech pohledávek. Jinými slovy řečeno, je zde nastaven limit na to, aby to někdy nesmyslně obrovské úročení neznamenalo, že to právě splácí pořád jenom úroky, ale pokud, když se splatí úroky do výše původní jistiny, tak pak už další splátky jdou, až když jsou splaceny všechny ostatní jistiny a dluhy.

Vláda zároveň nesouhlasí se zněním přechodného ustanovení, které považuje za zmatečné a neodpovídající standardní legislativní technice, a z toho dovozuje nesouhlasné stanovisko k tomuto návrhu zákona.

To je za zpravodaje vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného s přednostním právem pana místopředsedu Okamuru, pak pana předsedu Výborného.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, pomoc lidem v dluhových pastích a exekucích, ukončení lichvářských praktik, změna systému kolem exekucí a zestátnění exekutorů, to jsou jedny ze zcela zásadních programových bodů hnutí SPD.

Novela zákona, kterou tady dnes předkládá hnutí SPD, navrhuje svým způsobem bezprecedentně změnit pořadí splácení dluhů, a to tak, že nejprve by se splácel samotný dluh, tedy tzv. jistina, a teprve potom nejrůznější náklady, jako jsou přísudky, poplatky exekutorovi nebo úroky. A zároveň navrhujeme zrušit také úroky z úroků, protože to považujeme za absolutně nemorální stav, který tady nastavily dosavadní politické strany, a dodnes ho tolerují.

Šokující je v tomto ohledu stanovisko vlády, hnutí ANO, ČSSD a KSČM, které nám dalo k našemu návrhu zamítavé stanovisko. To znamená, vůbec nechtějí pomáhat lidem v dluhových pastích. To je potřeba si tady říct a jsem zvědavý, jakým způsobem dopadne nyní hlasování v prvním čtení.

Popravdě řečeno, nikdy v životě by mě nenapadlo, že v praxi tomu může být jinak. Ne že by se první splácela jistina a pak teprve poplatky. A nikdy by mě nenapadlo, že někdo může zavést a uzákonit úroky z úroků a po léta tuto obludnou praxi tolerovat. Důvodem, proč většina politiků na řešení tohoto problému kašle, je, že málokdo z nich na vlastní kůži zakusí podstatu a hrůzu dluhových pastí, které drtí naše spoluobčany. Obvykle média i pseudoodborníci vytváří dojem, že dluhové pasti si lidé způsobují tím, že si půjčují donekonečna a půjčkami řeší staré půjčky atd. No, on vám, jste-li předlužený, těžko někdo něco půjčí. Maximálně lichvář a malou částku.

To, co stojí za velkou částí nesplatitelných dluhů, jsou extrémní přísudky, poplatky a úroky z úroků. Lidé v dluhové pasti musí nejprve splácet ty poplatky, a i když platí poctivě po řadu let, jejich dluh neubývá. Naopak, obvykle ještě roste, protože splátky obvykle stačí pouze na poplatky exekutorům a v lepším případě na úroky a úroky z úroků. Nový občanský zákoník sice v jisté míře umožňuje aktivní volbu v pořadí splácení, ale problém je, že drtivá většina dlužníků to netuší.

Mohu uvést konkrétní případ, který řešíme. Je to paní Zuzana z Březové nad Svitavou. Té deset let strhávají přes 10 tisíc korun z platu na exekuci za půjčku bývalého manžela. Exmanžel nic neplatí. Paní Zuzana za posledních jedenáct let splatila přes 1,5 milionu korun - za jedenáct let! - ale dluh 480 tis. korun jí přesto stále zůstává. Řádně pracuje u Českých drah. Živí rodinu, ale z platu má už přes deset let pouhých 7 tisíc korun čistého měsíčně. Manželův dluh, který sama nezpůsobila, už třikrát v podstatě splatila, protože ten dluh byl pouze 480 tisíc korun. Takže ona už ho trojnásobně splatila! Ale pokud se něco nezmění, tak bude až do smrti platit a dluh jí nikdy neskončí, protože se ke splácení jistiny samotné nikdy nedostane.

Takových případů jsou deseti-, možná statisíce. Jsou ukázkou absolutní nemravnosti systému v České republice, který tady nastavily dosavadní vládní strany, a tolerují to i dosavadní vlády. A jenom vyjmenuji, že minulé volební období tady vládlo hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL. A předtím hlavně ještě TOP 09 a ODS. Na vině jsou nejen politici, kteří schválili extrémně nemravný exekuční řád a stvořením soukromých exekutorů rozjeli byznys s dluhy, ale samozřejmě také justice a soudy, protože řadu dluhů s lichvářskými úroky a pokutami měli rovnou smetat ze stolu. Namísto toho soudci naopak exekutorům schvalují exekuční příkazy bez jakéhokoliv rozmýšlení.

Mám informace, že např. exekutor z Klatov má čistý měsíční příjem okolo milionu korun. Exekutor Vrána z Přerova, jak víme, měl obrat dokonce v miliardách korun a zisky v řádu stamilionů ročně. Soukromí exekutoři v celku, v celé republice, mají určitě dohromady nejméně miliardový zisk. A tyhle peníze jsou vyrvané těm nejchudším a nejbezbrannějším. Jak známo, hnutí SPD prosazuje také zestátnění exekutorů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP