(10.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Zdůrazňuji, že to podporujeme, ještě jednou opakuji. Tím, že dneska skončí druhé čtení, jako že skončí, tak máme šanci ve třetím čtení o tom hlasovat ještě v červenci podle lhůt. Myslím, že hned tu první středu budou lhůty naplněny. To je dobře, ale za normálních okolností bychom bezesporu navrhovali přerušení bodu do přítomnosti pana ministra dopravy. Já to v tuto chvíli neudělám, abych nepřispíval k prodlužování projednávání toho zákona, když říkám, že s tím vláda a Ministerstvo dopravy přichází pozdě.

A pro vás, kterým se tato kritika nezdá, tak si najděte vyjádření pana ministra Ťoka, který říkal, že to bude zavedené k 1. lednu roku 2017, potom k 1. lednu 2019 a teď jsme u 1. ledna 2021. Nicméně jak říká klasik nebo název oblíbeného filmu, lépe pozdě než později, a proto k tomu projednávání ve druhém čtení takto přistoupí náš klub.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. S přednostním právem pan předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Možná vás to, kolegyně a kolegové, překvapí, ale já si vážím seriózního vystoupení pana předsedy Stanjury. Je pravda, že jsem poprosil na grémiu ústy pana ministra Kremlíka o zařazení tohoto bodu na základě jeho žádosti a předpokládal jsem samozřejmě, že bude přítomen fyzicky na projednávání tohoto důležitého zákona. Nicméně včera mě poprosil, požádal o to, abych ho omluvil, pokud tato situace nastane, a tato situace nastala, že se vlastně dověděl předevčírem, že by se měl na žádost pana prezidenta zúčastnit setkání se slovenskou prezidentkou paní Čaputovou, a proto vlastně se z tohoto jednání omlouvá. Mně osobně je to trapné, nicméně chtěl bych se zastat pana ministra Kremlíka. Taková situace prostě může někdy nastat. Nicméně beru tu připomínku pana předsedy Stanjury, že si dám pozor na to, aby když budu žádat o předřazení bodu, aby ten ministr tady fyzicky přítomen byl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ANO Jaroslavu Faltýnkovi. Budeme se zabývat rozpravou podle jednotlivých přihlášek. Nyní pan poslanec Milan Feranec, připraví se pan Petr Sadovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, já budu stručný. Já jsem chtěl upozornit na dva pozměňovací návrhy, které jsem podal a vložil jsem do systému, následně se k nim přihlásím. Jenom stručný komentář.

Pozměňovací návrh 2904 se týká mýta neboli mýtného, a to možnosti zahrnout do nákladů mýtného takzvané externality, to znamená vlastně náklady související se znečištěním životního prostředí atd. Tato možnost v zákoně zatím nebyla, chceme ji tam vložit. Pochopitelně to bylo konzultováno s Ministerstvem dopravy, je to se souhlasem Ministerstva dopravy a dává to možnost. Víme, že sazby mýta jsou potom určovány nařízením vlády. Takže to je první pozměňovací návrh.

Druhý, 3011, rovněž se týká (nesrozumitelné) mýta, a to je otázka přístupu do základních registrů, kde podle zákona má přístup Ministerstvo dopravy. Vznikly problémy s přístupem silničních správních úřadů a SFDI, takže se tam dává možnost přístupu do těchto registrů vlastně i silničním správním úřadům a SFDI, event. provozovateli toho systému. Takže tolik k těmto dvěma pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Milanu Ferancovi. Nyní pan poslanec Petr Sadovský, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, dobrý den, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych vám chtěl jenom představit krátce pozměňovací návrh, který je podán pod číslem 3003, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím. V podstatě se jedná jenom o jednu jedinou věc, aby byla osvobozena od dálničních poplatků vozidla, která jsou vybavena zvláštní registrační značkou historického vozidla a kterým byl zároveň vystaven i průkaz historického vozidla. Jde o to, že tato vozidla tvoří vlastně setinu, možná ještě menší část z celkového objemu vozidel a v podstatě vyjíždějí jenom jednou za rok třeba na nějakou výstavu nebo na něco a je zbytečné, aby byla opatřena touto dálniční známkou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Sadovskému. Nyní pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, přeji vám dobré dopoledne. Děkuji za slovo v obecné rozpravě. Já si dovolím nejdříve krátce reagovat na pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru. S tím, že je to pozdě, má do jisté míry pravdu. My jsme tuhle věc tady diskutovali, resp. byla navržena v zákoně už někdy v roce 2014, ale víte, že já jsem vždycky tím optimistou, který se dívá do budoucna. Neřešme minulost, teď je vše připraveno a na ten systém postupně přecházíme. Je taky dobré a korektní vysvětlit nebo uvést pro případné kritiky, že ta filozofie je připravena v jakýchsi dvou stupních, nebo dvou krocích. My jsme to nedávno diskutovali i na podvýboru pro dopravu. Celý systém je navržen tak, že v první fázi toho tzv. videotollingu ta kontrolní funkce ze strany policie, celní správy a dalších orgánů bude prováděna, použiji termín manuálně nebo ručně v terénu a v druhé fázi postupně s rozvojem a zapojením ICT technologií, tedy v rámci další novely tohoto zákona, pak přejdeme na ten plně automatizovaný on-line systém i za využití kamer, které budou jednou z funkcionalit třeba těch v té budoucí době bývalých mýtných bran.

Bylo tady zmíněno i to projednání. My jsme před malou chvíli uvažovali a diskutovali, jestli zkrátit lhůtu pro projednání, ale není to potřeba. Víte, že podle § 95 odst. 1 jednacího řádu třetí čtení má být za 14 dnů, nebo ta základní lhůta je 14 dnů a červencová schůze bude - vychází to zhruba na 20 dnů od této chvíle. Hospodářský výbor je připraven po druhém čtení návrh zákona prodiskutovat v úterý příštího týdne a vše bychom měli stihnout.

A nyní kratičký komentář ke třem pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny v systému pod mým jménem. Já se v podrobné rozpravě nebudu hlásit k tomu prvnímu, protože jsem ho inovoval. Budu se hlásit k návrhu pod číslem 2957, který zvyšuje poplatek za dálniční známku z 1 500 na 2 000 korun. Předpokládám, že teď v obecné rozpravě k tomu bude nějaká diskuse od kolegů z opozice i s kritickými argumenty. Jsem připraven vysvětlit zdůvodnění, jsem připraven i argumentovat tím, z jakého důvodu jsem tento návrh podal.

Druhý můj návrh se týká víceméně administrativního zjednodušení registrací pro držitele průkazů ZTP, ZTPP a podobně, tak aby nemuseli sami manuálně hlásit do systému, že mají ten průkaz, ale aby to systém sám viděl automaticky a policista v počítači si mohl podle registrační značky vyhodnotit, že to auto může použít, pokud tedy převáží zdravotně postiženého, může využít zpoplatněnou komunikaci, ale nemusí mít tu tzv. dálniční známku.

A na úvod té diskuse, pokud ze strany kolegů tady bude žádost o argumentaci nebo nějaké vysvětlení, tak jde o to, že dálniční poplatek je dnes ve výši 1 500 korun. Systém je nastaven tak, že je to maximální možná výše, a o té výši rozhoduje svým nařízením, resp. vyhláškou vláda. V tuto chvíli se pohybujeme na maximálním limitu, to je právě těch 1 500 korun, a ten limit byl zvyšován někdy v roce 2009. Já nově navrhuji maximální limit 2 000, z 1 500 na 2 000, s tím, že poté bude na rozhodnutí vlády, jestli toto navýšení využije, nebo ne. Tuším, jaké přijdou od kolegů argumenty. Je to podobné jako včera v debatě o místních poplatcích: když dáme maximální hranici, že využita bude. To já nechci předjímat, ale pravda je, a řada kolegů z hospodářského výboru to ví, že svádím velmi složité debaty o budoucím financování dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, a tady říkám korektně, férově a na rovinu, že je to snaha o to, abychom zvýšili možné příjmy, které přímo ze státního rozpočtu jsou alokovány a zákonem vlastně svázány právě s rozpočtem dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Takže tolik na úvod do debaty a určitě jsem připraven na kolegy reagovat. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP