(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je JUDr. Oldřich Lichtenberg v oblasti umění, 2. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1024, přihlášeno 148 poslanců, pro 43, proti 31. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je navržen Vojtěch Jasný v oblasti kultury a umění, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1025, přihlášeno 147 poslanců, pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je navržený plk. Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D., v oblasti sportu, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1026, přihlášeno 148 poslanců, pro 123, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jako další je navržena Věra Šimková Plívová v oblasti kultury a umění, 2. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1027, přihlášeno 148 poslanců, pro 141, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Jaroslav Čvančara v oblasti vědy, kultury a výchovy, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1028, přihlášeno 148 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je pplk. ve výslužbě Tichomir Mirkovič v oblasti výchovy, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1029, přihlášeno 146 poslanců, pro 121, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A další navrženou je npor. v. v. Božena Ivanová v oblasti výchovy a obrany, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1030, přihlášeno 149 poslanců, pro 139, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým byl PhDr. Karel Hrubý, ale to bylo staženo, takže o tom nebudeme hlasovat. A dalším navrženým je MUDr. Jiří Mašek v oblasti bezpečnosti občanů, 2. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1031, přihlášeno 149 poslanců, pro 15, proti 7. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A dalším je Josef Němec v oblasti výchovy a sportu, 2. stupeň, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1032, přihlášeno 150 poslanců, pro 141, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je prof. Ing. Petr Sáha, CSc. v oblasti hospodářské, vědy, techniky a školství, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1033, přihlášeno 149 poslanců, pro 117, proti 4. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Jožka Šmukař v oblasti kultury a umění, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1034, přihlášeno 151 poslanců, pro 131, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je prof. MUDr. Miloš Táborský v oblasti vědy, 2. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1035, přihlášeno 151 poslanců, pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A jako další je navržený Ing. Josef Kalbáč - a tady to není medaile Za zásluhy o stát, ale medaile Za zásluhy o územně samosprávní celek v oblasti kultury, výchovy a školství, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1036, přihlášeno 151 poslanců, pro 29, proti 2. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A dalším navrženým je Jaroslav Falta v oblasti sportu, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1037, přihlášeno 151 poslanců, pro 146, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je loni zesnulý Václav Zapadlík v oblasti umění, 3. stupeň, in memoriam.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1038, přihlášeno 151 poslanců, pro 107, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Adam Ondra v oblasti sportu, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1039, přihlášeno 151 poslanců, pro 97, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další navrženou je PharmDr. Zuzana Holubcová v oblasti vědy, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 1040, přihlášeno 151 poslanců, pro 79, proti žádný. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP