(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Tomáš Mikolov v oblasti vědy, 3. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1041 přihlášeno 151 poslanců, pro 34, proti žádný (na světelné tabuli 1). Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Ing. Josef Bartoněk Za zásluhy o stát, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1042 přihlášeno 150 poslanců, pro 44, proti žádný (na světelné tabuli 1). Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Mikuláš Kroupa v oblasti kultury a výchovy, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1043 přihlášeno 151 poslanců, pro 59, proti 3. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Jiří Sozanský v oblasti kultury a umění, 2. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1044 přihlášeno 151 poslanců, pro 130, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dalším navrženým je Emir Nemanja Kusturica Za zásluhy i stát v oblasti umění, 2. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1045 přihlášeno 147 poslanců, pro 94, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A poslední je Ing. František Poukar v oblasti vědy, hospodářství a techniky, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1046 přihlášeno 149 poslanců, pro 49, proti žádný. Návrh byl zamítnut.

 

Je to tedy již poslední návrh, takže my nyní budeme - pardon, je tady kontrola hlasování. Tak prosím. Pan poslanec Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Chtěl bych zpochybnit hlasování. Na sjetině mám, že jsem se zdržel, a hlasoval jsem pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám žádost o odhlášení všech. Budeme hlasovat o tom, jestli souhlasíme s tím, že na návrh pana poslance Ondráčka zpochybňujeme hlasování. Je to k tomu poslednímu návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí se zpochybněním hlasování? Kdo je proti?

hlasování číslo 1047 přihlášeno 147 poslanců, pro 144, proti žádný. Návrh byl přijat a budeme tedy znovu hlasovat. Poprosím pana místopředsedu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, budeme znovu hlasovat o Ing. Františku Poukarovi návrh na udělení medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy, hospodářství a techniky, 1. stupeň.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1048 přihlášeno 148 poslanců, pro 81, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Dominik Feri chce k hlasování něco nám sdělit.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. U hlasování 1045 mám na sjetině, že jsem hlasoval pro, ale zdržel jsem se. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, pro stenozáznam. Děkuji. A jestli mám správně své záznamy, tak to bylo již poslední hlasování o konkrétním návrhu, pane místopředsedo.

 

Takže přistoupíme k hlasování o usnesení Poslanecké sněmovny. Já ho přečtu: "Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona číslo 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání spolu s charakteristikami kandidátů, které tvoří přílohu tohoto usnesení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto usnesení? Kdo je proti tomuto usnesení?

hlasování číslo 1049 přihlášeno 148 poslanců, pro 139, proti 4. Návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji. A s přednostním právem si přeje vystoupit předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Za klub KDU-ČSL chci říct, že v tom návrhu usnesení byla řada jmen, která skutečně ocenění zaslouží, a jsou to kvalitní lidi. Ale vzhledem k tomu, že do seznamu těch, kteří byli navrženi, byl i jeden z lidí, kteří veřejně podpořili anexi Krymu, tak to je pro nás naprosto nepřijatelné. A bohužel to je důvod, proč jsme nemohli podpořit usnesení jako celek, protože KDU-ČSL se vymezuje vůči anexi Krymu a nesouhlasí s ní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Pane místopředsedo, chcete nám ještě něco sdělit? Jestli ne, tak vám moc děkuji, že jste nás provedl hlasováním.

Přečtu omluvy. Paní poslankyně Helena Langšádlová se omlouvá dnes mezi 12.10 a 12.45 z pracovních důvodů. Předseda PS Radek Vondráček se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne. Paní poslankyně Alena Gajdůšková požádala o zrušení zaslané omluvy, a to od 12 hodin, kdy již bude přítomna na jednání schůze. Pan poslanec Robert Králíček se omlouvá z jednání schůze Poslanecké sněmovny mezi 16. a 20. hodinou z rodinných důvodů. Paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová se omlouvá mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů. A pan poslanec Radovan Vích se omlouvá dnes v době od 13 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

 

Nyní přistoupíme k projednávání dalšího bodu schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o bod číslo

 

192.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016
/sněmovní tisk 113/

Projednáváním tohoto bodu jsme se zabývali dne 31. ledna na 26. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili všeobecnou rozpravu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal, a již zaujal, pan poslanec Petr Dolínek, který je zpravodajem volebního výboru k tomuto sněmovnímu tisku. Připomínám, že usnesení volebního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 113/1.

Nyní budeme pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě. A mám zde přihlášeného do obecné rozpravy. Pokračujeme. Takže můžu dát na faktickou poznámku paní poslankyni Heleně Langšádlové. Takže paní poslankyně Langšádlová je tady na faktickou poznámku, nicméně... (Poslankyně naznačuje, že nechce vystoupit.) Už ne? Dobře, chápu, protože přece jenom jsme se tím zabývali naposled 31. ledna, tak to samozřejmě už je faktická poznámka, od té doby uplynula spousta času.

Takže já vyzvu do obecné rozpravy pana poslance Jiřího Valentu, kterého mám zatím přihlášeného jako jediného. Pane poslanče, máte slovo. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP