(13.00 hodin)
(pokračuje Valenta)

Česká televize však nejen podle mého názoru musí respektovat zákony oba. K dispozici má dokonce i Kodex České televize, který v mnohém usnadňuje zvládnout vysílací praxi. Na jeho naplňování, podobně jako na naplňování zákona o České televizi, jak jsem již řekl, dohlíží Rada České televize. Ta si ovšem žádnou analýzu na dané téma neobjednala, pouze si vyslechla informace, které jí předložila Česká televize sama.

Tehdejší děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakub Končelík na kritický postoj České televize k analýze reagoval dopisem managementu České televize, který nebyl nikde zveřejněn. Ptejme se proč. Asi nebyl o něj veřejnoprávní zájem, na rozdíl od kritického materiálu zpracovaného samotnou Českou televizí a oponentními odborníky nyní obhajovaného TOP 09 a některými dalšími subjekty.

Děkan v dopise výsledky analýzy zpět nevzal. Za tým zpracovatelů se postavil - cituji: "V procesu zadání zakázky, v jejím průběhu a v otázce posouzení kvality díla zadavatelem, tedy Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, neshledávám žádných pochybností." Reagoval také na všechny připomínky. Část z nich poslala televize špatnému adresátovi. Pokračuji v citátu: "Tři z deseti vašich hlavních připomínek, které uvádíte ve svém dopise a následně rozvádíte v přiloženém materiálu, by bylo vhodnější adresovat objednavateli analýzy, tedy Radě pro rozhlasové a televizní vysílání." Děkan Končelík se ohradil i vůči údajným chybám ve statistice: "Zde se jedná o neporozumění, chybu na vaší straně. Zatímco vy označujete a dále počítáte v rubrice ostatní všechny strany mimo šest dříve uvedených hlavních stran, tzn. ČSSD, ANO, KSČM, TOP 09, ODS a KDU-ČSL, autoři v komentáři k vámi napadanému grafu jasně uvádějí, že zde kategorie v uvozovkách ostatní označuje pouze zelené, Piráty, SPD-SPO a Úsvit, tedy strany, kterým byl přidělen alespoň nějaký prostor pro promluvy."

Toť jen na ilustraci toho, čím odpůrci analýzy tento dle mého názoru - ne zcela laika, ale vystudovaného kulturního a sociálního antropologa - kvalitní materiál shazují.

A na závěr mého vystoupení ještě velice krátká replika -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, je 13 hodin, tak jestli to stihnete během minuty, tak vás nechám ještě domluvit.

 

Poslanec Jiří Valenta: Stihnu. (Předsedající souhlasí.) - velice krátká replika na odcházejícího kolegu z Pirátů, který zde svoji protekcionistickou řeč směrem k České televizi zakončil okřídlenou větou "buďme rádi za to, jak Česká televize vypadá".

Takže pane kolego Sklenáku, významná část společnosti skutečně ráda není a fakt, že některé mnohamilionové smlouvy, které Česká televize uzavírá, jsou činěné s lidmi spjatými i se sociální demokracií, skutečně k takovému vašemu relativizujícímu výroku nikterak neopravňuje. A jestli mně nevěříte, doporučuji navštívit internetový server Hlídač státu, který všechny smlouvy České televize mapuje. Stejně tak vaše tvrzení, že Česká televize by neměla být pod parlamentní kontrolou, jak jste uvedl na Twitteru, je holý nesmysl. Naopak pod parlamentní kontrolou být musí. Nepatří totiž ani zaměstnancům, ani rozličným nátlakovým skupinám, často naroubovaným na televizní penězovody. Kombinaci parlamentní kontroly a občanského principu, která zde je, můžeme považovat za optimální, jen to musíme dělat jako poslanci kvalitně, a nikoliv to zde jen každým rokem odmávat. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak je 13 hodin. Než přeruším a vyhlásím polední pauzu, přečtu jednu omluvu. Paní poslankyně Lenka Kozlová se omlouvá mezi 14.30 a 18 hodin z rodinných důvodů.

Já tedy přerušuji tento bod, přerušuji jednání této schůze. Přeji dobrou chuť a uvidíme se ve 14.30 na interpelacích.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP