(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně a vážení kolegové. Otevírám bod

 

238.
Ústní interpelace

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatelů vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu České republiky, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Nyní dávám slovo poslankyni Olze Richterové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše. Připraví se poslankyně Věra Kovářová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, děkuji za slovo. Vím, že tady dnes pan premiér nemůže být přítomen, nicméně ta věc je tak závažná, že se k tomu nelze nevyjádřit. My jsme se tady věnovali dofinancování sociálních služeb už mnoho hodin. Všichni víme, že je potřeba zajistit trvalé řešení pro příští roky, ale letos je zkrátka akutní ještě najít jednu miliardu zdrojů ze státního rozpočtu.

Já se obracím touto interpelací na pana premiéra, protože to je jeho vláda, v níž teď je tento palčivý problém, způsobený tím, že jste v prosinci schválili zvýšení platů a potom také příplatků v sociálních službách. Jde o to, že to je to jádro pudla. Vůbec není potřeba hovořit o nějakém takzvaném výpadku financování z individuálních plánů, protože to všichni poskytovatelé věděli, s tím počítali, dokdy peníze mají a nakdy si ty projekty mají posléze připravovat. Ale je potřeba neustále znovu opakovat, že se nám zkrátka zopakovalo to co i v minulých letech, že vláda učinila rozhodnutí, zvýšila náklady na poskytování sociálních služeb zvýšením platů, potažmo doporučením zvýšit mzdy, nicméně už to nezohlednila v původním návrhu rozpočtu. A tahle věc je nezpochybnitelná, o tohle jde a mě zajímá jediné: jak tu jednu miliardu, která stále ještě chybí, ze státního rozpočtu vyřešíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan předseda vlády je omluven. Odpoví v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů.

Než dám slovo dalšímu v pořadí, budu číst omluvy. Je toho hodně. Pan Miroslav Kalousek se omlouvá dnes mezi 11.30 až 15 hodin z důvodů zdravotních, pan poslanec Petr Sadovský se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny dne 20. 6. od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Tomáš Kohoutek dnes mezi 14.30 a 18.00 z důvodu jednání ve volebním kraji, pan poslanec Jiří Strýček od 15 do 18 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Radka Maxová od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Stanislav Blaha dnes z odpolední schůze a z celého zítřejšího dne z rodinných důvodů, pan poslanec Mikuláš Ferjenčík dnes 20. června od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Ivana Nevludová dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Lukáš Černohorský z dnešního jednání Sněmovny od 14.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Lubomír Volný dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Miloslav Rozner dnes od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Pavel Juříček dnes mezi 14.30 a 19.00 z důvodů pracovních, pan poslanec Karel Rais dnes mezi 14.30 a 16.00 z důvodů pracovních, pan ministr Antonín Staněk z dnešního jednání od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Radek Koten od 14.30 do konce jednacího dne, pan poslanec Jaroslav Kytýr dnes mezi 14.30 a 19.00 z pracovních důvodů, pan předseda Radek Vondráček z dnešního jednání pléna od 15.30 do 16.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Kolovratník dnes od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů, pan poslanec David Kasal dnes mezi 14.30 a 19.00 z pracovních důvodů, pan místopředseda Vojtěch Pikal dnes v odpoledních hodinách z jednání Sněmovny z pracovních důvodů, pan poslanec Lukáš Bartoň od 14 hodin do konce jednacího dne z důvodů pracovní cesty, pan poslanec Ivan Bartoš dnes od 14.30 do konce jednacího dne z důvodu pracovních jednání, paní poslankyně Helena Válková dnes mezi 14.30 a 18.00 z důvodů pracovních, pan místopředseda Filip dnes od 14.30 do konce jednacího dne, paní poslankyně Miloslava Vostrá dnes mezi 14.30 a 18.30 z důvodu jednání, pan poslanec Jáč dnes od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Radek Holomčík dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Andrea Brzobohatá dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

V tuto chvíli dávám slovo na interpelaci na pana premiéra paní poslankyni Kovářové. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, ještě před volbami jste odmítl prestižní možnost vystoupit na půdě Evropského parlamentu. Vaše odůvodnění zde nebudu opakovat. Slíbil jste nicméně, že vystoupíte až v nově zvoleném Evropském parlamentu. Chtěla bych se vás tedy zeptat, zdali tento slib splníte, kdy by k vašemu avizovanému vystoupení mělo dojít a jaký bude obsah vašeho sdělení.

Myslím, že je to důležité. Vzhledem k dění v posledních měsících jsou namístě obavy o postavení České republiky v Evropské unii. Důvody jsou zřejmé. Také je nebudu opakovat. Kauzy, které jsou s vámi spojeny, mohou ovlivnit výsledky vyjednávání o kohezní politice, o evropském rozpočtu, vlastně o čemkoliv. Cítím to tak, že pozice České republiky v Evropské unii oslabuje. Proto je, myslím, důležité vědět, s jakými tezemi na půdě Evropského parlamentu vystoupíte. Pokud by to měla být hesla, která používáte na domácím hřišti, o kampani nebo spiknutí všech a všeho proti vám, jsem přesvědčená, že narazíte a že Česká republika bude kvůli vám nejen v nemilosti, ale také k smíchu.

Prosím, uklidněte mě, že vaše vystoupení v Evropském parlamentu bude mít důstojný a věcný charakter. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů.

Další v pořadí je paní poslankyně Olga Richterová s interpelací na premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. V této své druhé interpelaci se chci věnovat otázce, proč se má přesunout protidrogová politika našeho státu pod Ministerstvo zdravotnictví. Vyšlo to najevo v úterý na jednání Rady pro koordinaci protidrogové politiky. V podstatě jde o nápad, který se periodicky vrací, ale vždy je zkritizován všemi odbornými společnostmi a také je prakticky neproveditelný, věcně nesmyslný. Naposledy to bylo v médiích loni, v roce 2018, kdy pan premiér potvrdil: nechám si tu agendu na Úřadu vlády a budu se jí osobně věnovat a podporovat ji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP