(10.20 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Dneska se tady dlouho diskutovalo a resp. celá diskuse i ve výborech se asi nejvíce zabývala systémem opt-out, opt-in, tedy zda máme jít cestou předpokládaného souhlasu, tedy systémem opt-out, anebo jestli máme jít systémem povinného předběžného vysloveného souhlasu. Diskuse nedospěla do nějakého úplně jednoznačného resumé. Nicméně ministerstvo navrhuje systém opt-out, tedy že se předpokládá souhlas pacienta. A pokud pacient bude chtít vyslovit nesouhlas, tak tak může učinit.

Musím říci, že KDU-ČSL dlouhodobě razí tendenci maximální ochrany osobní integrity občana, to znamená, aby do jeho soukromí bylo co nejméně zasahováno. Chápeme ale, že systém lékového záznamu je z medicínského hlediska natolik důležitý, že tady lze udělat za určitých okolností výjimku. Co by mě ale potěšilo? Kdyby v systému opt-out, jak jej navrhuje ministerstvo, byla mnohem jednodušeji propracována možnost pacienta jak procesně, tak technicky vyslovit aktivní nesouhlas. To mi v tom návrhu chybí. A bohužel ani po všech diskusích ve zdravotním výboru nejsem přesvědčen o tom, že to pro pacienta, zvlášť pro seniory, zvlášť pro pacienty zdravotně hendikepované v odlehlých sídlech, že to pro ně bude i lidsky přívětivé. To si myslím, že tomuto návrhu chybí.

Je ale potřeba také vidět, že už jsme tady zažili zavádění některých jiných modalit. A už tady bylo dneska hovořeno o systému IZIP, o elektronické zdravotní knížce, kdy jsme šli tou cestou opt-in, to znamená aktivně vysloveného souhlasu se zavedením elektronické knížky, nebo s používáním elektronické zdravotní knížky. A bohužel se ukázalo, že v českém prostředí tento systém příliš nefunguje a dělala se celá řada opatření, mluvil o tom kolega Kasal, jak toho pacienta, občana, do toho systému nějakým způsobem dostat. A bohužel přes to přese všechno těch pacientů tam bylo nedostatečné množství.

Pokud tedy má lékový záznam v České republice fungovat, tak potřebujeme, aby byl co nejvíc naplněn pacienty, občany. A za těchto okolností jsme jako klub KDU-ČSL ochotni přistoupit na systém opt-out. Ale velmi bych si přál, aby ministerstvo pracovalo ještě na kultivaci aktivně vysloveného nesouhlasu u pacientů, kteří skutečně nechtějí do lékového záznamu z různých důvodů, a těch důvodů je opravdu více, ale prostě mají jasné stanovisko, že nechtějí, aby s jejich lékovým záznamem bylo nakládáno a bylo do něj nahlíženo. Tady si myslím, že to technické a procesní řešení opravdu není na úplně vlídné úrovni směrem k pacientům.

Rád bych ale ještě zmínil jednu skupinu pacientů, nebo resp. rád bych ještě zmínil aktivitu některých pacientských skupin, které z důvodu možné společenské stigmatizace opravdu nechtějí být v tom automatickém předběžném režimu, tedy v režimu opt-out. Už jsem tady o tom hovořil ve druhém čtení. Jedná se o pacienty s HIV infekcí a o pacienty s některými psychiatrickými nemocemi, což jsou skupiny pacientů, které mohou být ve společenském klimatu výrazným způsobem stigmatizovány. Hovořili jsme o tom také velmi podrobně na zdravotním výboru. Myslím si, že ohledně pacientů HIV pozitivních jsme si to s panem ministrem vyjasnili, protože jejich léčba probíhá vesměs centrovým způsobem, tudíž tam to riziko, že vlastně pomocí náhledu do lékového záznamu bude odhalena jejich choroba i možná někomu, kdo by o tom mít povědomí neměl, (není?). Bohužel u některých skupin psychiatricky nemocných, zvlášť v českém klimatu, ta společenská stigmatizace pořád může být. A může být někdy velmi výrazná a může velmi hendikepovat ty lidi ve společenském, tak v pracovním životě.

Proto jsem připravil pozměňovací návrh, který máte potom v hlasování uveden pod písmenem I, který navrhuje výjimku z automatického režimu opt-out, tedy předběžného souhlasu, pro skupinu pacientů, které by vyhláškou, nebo podzákonnou normou, stanovilo Ministerstvo zdravotnictví. A mám na mysli skutečně zejména některá psychiatrická onemocnění. Proto si vás dovoluji požádat, zda byste podpořili tento pozměňovací návrh, který by tu společenskou stigmatizaci u těchto pacientů mohl vyloučit.

A jinak za klub KDU-ČSL říkám, že tuto novelu podpoříme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému. Nyní pan poslanec Petr Třešňák. Připraví se pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné dopoledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, původně jsem chtěl reagovat pouze faktickou na paní profesorku Adámkovou, nicméně pak jsem se přihlásil řádně do rozpravy a přišla na mě řada až teď. Ale zároveň se vám musím omluvit, že nechci mluvit přímo k tématu lékového záznamu, což byl vlastně ten původní účel této vládní novely, ale jak to tak bývá, když se otevře zákon o léčivech, tak to na sebe nabalí mnoho dalších nesouvisejících témat, ať už to tedy byly tržní podíly, nebo úhrady léčebného konopí.

A právě v této souvislosti mi dovolte vás požádat o podporu pozměňovacího návrhu kolegy Tomáše Vymazala, který ruší to třicetigramové omezení u úhrady léčebného konopí a vlastně ponechává to na předepisujícím lékaři, který tam už tak nyní vlastně má, tuším, 180 gramů. K tomuto omezení 30 gramů se vyjádřili kriticky i přední světoví odborníci v oboru, jako například docent Lumír Hanuš z univerzity v Jeruzalémě. A připomenu, že i předseda vlády se právě vyjadřuje k Izraeli jako vzoru v oblasti léčebného konopí.

A jenom když paní profesorka na začátku zmínila, že téměř všechna léčiva mají toto omezení výše úhrad, tak určitě je zde vás mnoho lékařů a určitě najdete i příklady, kde limit pro úhradu je nastaven tak vysoko, že to může i pacienta zabít, což není určitě tento případ.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Třešňákovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Já jsem se samozřejmě zúčastnila pondělního jednání, na které pan inženýr Třešňák navazuje. Jedná se o to, že těch 30 gramů je vlastně velký benefit, protože se ošetřující lékař nemusí s nikým radit a nic takového. Jinak pro všechny, dále tam samozřejmě zůstává 180 gramů, které potom by schvaloval samozřejmě revizní lékař. Co se týče některých dalších věcí, nechci tady do toho zabíhat, ale samozřejmě třeba dohled a podobně má Izrael výrazně přísnější, než předpokládáme my.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy se svým vystoupením pan poslanec Válek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Teď nevím, jestli zase nedostanu, že se ta slova nesmějí říkat, ale moc děkuji prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Kaňkovskému, protože téměř jako Jan Zlatoústý řekl všechno, co bych řekl já. A řeknu jednu věc navíc.

Úplně stejně jako klub KDU-ČSL i my podpoříme tuto novelu, protože si myslím, že je užitečná pro pacienty. Máme naprosto stejné výhrady. A mám stejnou prosbu jako pan poslanec Kaňkovský prostřednictvím pana předsedajícího: zjednodušme možnost odhlašování. Čím to bude jednodušší, tím budou lidé radši. Je zbytečné komplikovat lidem život.

A pořád, co se týče konopí, naprosto rozumím námitkám, ale nemyslím si, že je to důvod, proč by se měl tady tento zákon nepodpořit. Pevně věřím, že se nám podaří vymyslet způsob, jak definovat standardním způsobem i u konopí účinnou dávku a ty další věci jako u ostatních léků. Myslím si, že to není neřešitelný problém, a doufám, že se to podaří velmi rychle.

A zůstává mi opravdu jedna jediná věc, o které jsem debatoval s dalšími kolegy, a zkusím to znovu vysvětlit. Opravdu to není spor. Opakovaně všichni z vás, co jste lékaři, těžko se to vysvětluje nelékařům, zažíváte situaci, že máte pacienta, máte nějaké informace od pacienta, a v dokumentaci jsou jiné informace. A prostřednictvím pana předsedajícího paní poslankyně to jasně řekla a má absolutně pravdu. A vy se snažíte verifikovat, jestli ty informace od pacienta jsou správné, jestli i ty informace, a teď ten termín použiji, ve zdravotnické dokumentaci jsou správné. Snažíte se to verifikovat tím způsobem, že například v popisu CT snímku máte litiáza vpravo, pacient má ale koliku vlevo, tak si voláte na rentgen, jestli tedy pacient si jaksi plete strany, nebo rentgenolog, podíváte se na snímky, snažíte se prostě dopátrat té pravdy. Samozřejmě že se toho nedá na sto procent nikdy dosáhnout, ale snažíme se tím eliminovat lidskou chybu, lidskou omylnost. A prostřednictvím pana předsedajícího pan docent to formuloval tak přesně, že já bych to lépe nedokázal ani ve snu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP