(10.30 hodin)
(pokračuje Válek)

Samozřejmě že se to nedá na sto procent nikdy dosáhnout, ale snažíme se tím eliminovat lidskou chybu, lidskou omylnost a prostřednictvím pana předsedajícího pan docent to formuloval tak přesně, že já bych to lépe nedokázal ani ve snu.

A zdravotnický lékový záznam je z mého pohledu další zdravotnická dokumentace. Pokud jako znalec sedím u soudu, a ti z vás, co jsou znalci, tak vždycky se tam posuzuje zdravotnická dokumentace. Ne co řekl pacient, ale co je ve zdravotnické dokumentaci. A já musím dokazovat, když jsem ve zdravotnické dokumentaci měl, že ho bolí pravá noha a je ta pravá noha studená a na té pravé noze jsou vředy, proč jsem mu dělal angioplastiku vlevo. A musím říct, protože tady byl špatně popis atd., a pak tedy, jak to, že byl špatně popis. Prostě musím říct, proč jsem postupoval, jak jsem postupoval v tom případě, k čemu směřuje ten spor.

A znovu opakuji to, co jsem tady několikrát řekl. Já velmi prosím, a nechci kvůli tomu ten zákon shazovat, tak prosím nevnímejte to tak, velmi prosím o jasnou informaci pro zdravotnickou veřejnost, když se lékový záznam stane zdravotnickou dokumentací, jak já jako lékař, když budu mít informaci od pacientky, pacienta, to je jedno, od koho, od toho klienta, informaci: já ty tabletky neberu a v záznamu bude napsáno, že je bere, tak jakým způsobem si mohu tuto informaci ověřit. Mě nic nenapadá. Opravdu jsem se snažil na to přijít. Já nechci teď odpověď. Není to důvod, proč bych hlasoval proti, ale prosím vás, nepodceňme to. Já se nechci dostat do situace, že bude někdo z nás sedět u soudu jako soudní znalec a bude tam doktor, který bude vysvětlovat, proč nepostupoval podle lékového záznamu, a věřil pacientovi, který se zmýlil, a jak si tedy jinak než tím, že se zeptá pacienta, ověřil ve zdravotnické dokumentaci, že ty léky, co jsou v záznamu, nebere. Kdyby mě to napadlo dřív, a velmi se omlouvám, že mě to takhle nenapadlo dřív, tak bych to řekl na zdravotním výboru a asi bychom o tom diskutovali a asi by ministerstvo a právníci atd. přišli s nějakou odpovědí. Já jenom znovu opakuji, nepodceňme to a prosím, ať je toto vyřešeno. Je to nový typ zdravotnické dokumentace, který jsme doposud takto přesně neměli. Tak jenom ať se s ním pracuje jako se zdravotnickou dokumentací a nenastanou problémy v terénu. Mockrát děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Válkovi. To byl poslední písemně přihlášený do rozpravy. Z místa se hlásí pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl jen na závěr této debaty požádat naopak o podporu návrhu kolegy Profanta a klubu Pirátů pro opt-in přístup, to znamená pro to, aby občané sami rozhodli o tom, jestli chtějí skutečně zpřístupnit extrémně citlivé údaje o svém zdravotním stavu poměrně široké skupině osob. My si prostě myslíme, že ochrana soukromí má v této věci přednost a že by velmi výrazně motivovala stát, aby udělal ten systém uživatelsky co nejpřívětivější.

Současně já osobně si myslím, že cesta nějakého technokratického přístupu k medicíně, kde prostě lékař má nějaký seznam úkonů, kde projede celou řadu databází, a pak mu z toho vypadne nějaká diagnóza, podle mě je cesta špatná, ale to už je moje osobní poznámka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě faktická poznámka pana poslance Vyzuly a poslance Davida Kasala. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nedá mi, než reagovat velmi krátce, poněvadž v podstatě všechno pro a proti tady bylo řečeno a nemá cenu, abych to opakoval. Nicméně line se tady jeden argument, a to je právě ten, když vznikne diskrepance mezi lékovým záznamem a mezi tím, co tvrdí pacient, jak je vlastně ten lékař tady zabezpečen a chráněn. Zmínil to teď tady naposledy profesor Válek prostřednictvím vaším, pane předsedající. Já si myslím, že tady je velice jednoduchá odpověď, dokonce si na ni i sám odpověděl. Základ je ta lékařská dokumentace. Jestliže v lékařské dokumentaci toto bude napsáno, jednal jsem tak a tak z důvodu toho, že v lékovém záznamu je tento záznam, ale pacient mi tvrdí něco jiného, já jsem se rozhodl takto. Prostě, co je psáno, to je dáno. To je jedna věc.

A druhá věc k tomu opt-in, prosím vás. Už se k tomu nevracejme, to nemá cenu, protože opt-in systém tady byl, byl to IZIP a kolik těch pacientů tam bylo? Tam byly jenom desítky tisíc pacientů. My potřebujeme, aby tam byli všichni pacienti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka poslance Davida Kasala a ještě kolegy Ferjenčíka. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji. Já velice krátce. Já jsem se neudržel na to, co jsem slyšel pana kolegy Ferjenčíka vaším prostřednictvím. Pane kolego, co se týká technokratického přístupu k medicíně, to dělají nejmladší kolegové, kteří jsou. Ty mají přesně to, o čem jste hovořil. Ti se podívají, jak to je, a jednou po nějakých těch... A tomu se my právě bráníme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. A ještě než přijde k pultu, tak od 12.30 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan kolega Jaroslav Holík. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: DS. Já bych chtěl jenom poprosit, abychom IZIP, což byl jeden z největších tunelů v našem zdravotnictví, nepoužívali jako jakýkoliv argument nějakého uživatelsky přívětivého systému. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Protože jsme ve třetím čtení, máme před sebou ještě závěrečná slova. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo. Paní zpravodajka? Nemá, budeme tedy potom postupovat po závěrečném slovu pana ministra dále dalšími kroky. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v prvé řadě moc děkuji za celou rozpravu a velmi zajímavou diskuzi. Zkusím odpovědět aspoň na některé z těch věcí, které tady zazněly a kde ta odpověď zatím úplně nebyla.

Ohledně vystoupení z toho systému a tady bylo několikrát řečeno, aby to bylo jednodušší. Já musím říct, že tak, jak ten návrh s tím počítá, tak z mého pohledu je to velmi jednoduché, protože ten návrh předpokládá několik cest. Jedna možnost je elektronicky skrze webovou aplikaci, skrze datovou schránku, nebo případně přímo u lékaře, pokud ten pacient bude mít elektronický občanský průkaz, tak i u lékaře s tímto elektronickým občanským průkazem může vystoupit z toho systému. To jsou elektronické cesty.

A pak tady máme cesty, řekněme, nechci někoho urazit, ale pro ty, kteří třeba nejsou úplně zdatní se technologiemi, internetem atd., a to je písemná cesta. Stačí napsat dopis rukou. Jediná věc je, že ten podpis musí být úředně ověřen. (Smích z lavic Pirátů.) A samozřejmě se musí buď na obecním úřadě, nebo na poště, nebo advokáta, nebo u notáře. To je samozřejmě jasné, že musíme mít nějakou garanci, že jde skutečně o toho daného člověka. Vy tady hovoříte o tom, že se bojíte zneužití, ale my přece nemůžeme dopustit to, že kdokoliv napíše někam dopis nebo nebude to jakkoliv ověřeno, že to je skutečně ten člověk, a někdo rozhodne o tom, že ten člověk z toho systému tedy dal souhlas vystoupit. Takže musí být nějaké ověření, a to minimální ověření je úředně ověřený podpis, který vám ověří na každém obecním úřadě, na každé poště, u advokáta, u notáře a ten dopis může být velmi jednoduchý, napsaný rukou.

Takže myslím si, že cest, jak z toho vystoupit, je poměrně hodně, je tam velká variabilita. A samozřejmě můžeme se bavit do budoucna o nějakém ještě dalším zjednodušení, my se tomu určitě nebráníme, té diskuzi to je, ale myslím si, že tak, jak je to nastaveno, tak těch cest je několik a umožňuje to poměrně snadné vystoupení z toho z toho systému tak ale na druhou stranu, aby to bylo skutečně ověřené, že jde o toho člověka, že skutečně ten člověk si přeje vystoupit.

Jinak bych řekl k té otázce vůbec smyslu toho lékového záznamu. Znovu, když se podíváme, a pan docent Svoboda tady hovořil o tom veřejném zájmu, já myslím, že tady skutečně ten veřejný zájem je, protože my tady máme problém s lékovými interakcemi, máme tady problém duplicitami. To jednoznačně dokladují data, která jsou nezpochybnitelná. Když se podíváme na to, jak extrémně roste počet hospitalizací pacientů, kteří jsou hospitalizováni právě z důvodu nežádoucích účinků léků, interakcí atd., za posledních 10 let zhruba 3,5krát. Z roku 2017 poslední data: 6 200 hospitalizací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP