(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobré dopoledne, budeme tedy postupovat podle procedury, kterou jsme nyní schválili. Prosím paní zpravodajku.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vážený pane předsedající, prosím hlasování o pozměňovacím návrhu C1 tak, jak jsem ho teď představila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko. (Ministr: Souhlas. Zpravodajka: Souhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1054. Přihlášeno 153 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh jsme přijali.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji, pane předsedající. Pozměňovací návrh B již nehlasujeme. Přijali jsme C1. Dále hlasujeme o pozměňovacích návrzích H1 a H2 pana poslance Vymazala tak, jak jsem je představila. A tady prosím hlasujeme nedoporučení. Jedná se o pozměňovací návrh k usnesení garančního výboru. Čili je to změna do usnesení garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas. - Zpravodajka: Výbor nedoporučuje.) Děkuji. (Zpravodajka: Jedná se o nedoporučení.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1055. Přihlášeno 154 poslanců, pro 59, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Michálek k hlasování. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já bych jenom poprosil, aby bylo vždycky u toho návrhu korektně na začátku uvedeno stanovisko výboru - nedoporučuje. A nikoliv, že mají poslanci hlasovat nedoporučující, protože to je potom zavádějící a návodné, což by ze strany zpravodaje být nemělo. Děkuji za tuto projekci.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Stanovisko paní zpravodajky nějakým způsobem zaznělo, jinak bych nedal hlasovat. Ale samozřejmě ta námitka je namístě. Paní zpravodajko, prosím, abyste na závěr vždycky jasně řekla stanovisko. Pak řekne stanovisko pan ministr a bude to podle obyčejů.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dobře. Domnívala jsem se, že jsem znovu zopakovala, že výbor nedoporučuje. Jestli to nezaznělo, tak...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V pořádku, pojďme dál.

 

Poslankyně Věra Adámková: Takže další je pozměňovací návrh H3 pana poslance Vymazala tak, jak byl přednesen.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.) Stanovisko ministra? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1056. Přihlášeno 155 poslanců, pro 42, proti 70. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji. A nyní bychom prosím pěkně hlasovali pozměňovací návrh, nebo respektive usnesení, které máte pod písmenem A. Jedná se o usnesení garančního výboru pro zdravotnictví tak, jak bylo en bloc přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko ministra? (Souhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1057. Přihlášeno 155 poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh D pana poslance Farhana tak, jak byl přednesen.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko ministra? (Souhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1058. Přihlášeno 155 poslanců, pro 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh pod písmenem E pana kolegy Profanta tak, jak byl přednesen.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.) Stanovisko ministra? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1059. Přihlášeno 155 poslanců, pro 38, proti 91. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Adámková: Další je pozměňovací návrh pod písmenem I pana poslance Kaňkovského tak, jak jsem jej představila.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.) Stanovisko ministra? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1060. Přihlášeno 155 poslanců, pro 63, proti 71. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dále je zde pozměňovací návrh pod písmenem F pana poslance Nachera zásilkový prodej.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.) Stanovisko ministra? (Neutrální.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1061. Přihlášeno 155 poslanců, pro 1, proti 117. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dále je zde pozměňovací návrh pod písmenem J pana poslance Pawlase tak, jak byl přednesen.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Stanovisko ministra? (Nesouhlas.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1062. Přihlášeno 155 poslanců, pro 128, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Věra Adámková: Vzhledem k tomu, že byl přijat pozměňovací návrh pod písmenem J, písmeno G od pan poslance Pávka je již nehlasovatelné. Vážený pane předsedající prosím o hlasování o návrhu jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 290/2017 Sb., podle sněmovního tisku 302, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1063. Přihlášeno 155 poslanců, pro 103, proti 9. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce a panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP