(Jednání pokračovalo v 10.53 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Přestávka na poradu klubu Pirátů skončila. Budeme se tedy zabývat hlasováním. Opakuji tedy žádost na paní zpravodajku garančního výboru paní poslankyni Věru Adámkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování, kterou nejdříve odhlasujeme a potom se budeme zabývat jednotlivými pozměňovacími návrhy. Máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, blížíme se ke konci našeho několikaměsíčního úsilí. Já vám děkuji za všechny příspěvky, které jste měli.

Co se týče procedury, ze středy nám ještě zbylo vaše souhlasné hlasování, jak doufám, s naším zpětvzetím pozměňovacího návrhu C2. To jsme již nestihli, protože tam byly další body. Než se dostaneme k celé proceduře, prosím, pane předsedající, o to, abyste nechal hlasovat o zpětvzetí návrhu pod písmenem C2. Já jsem to tu zdůvodňovala ve středu. Pro ty, kteří zde nebyli nebo si to nepamatují, což chápu, tak se jedná o to že tam je právní pocit nejistoty, co se týče tohoto zákona a zákona 1169/2011 Sb., a to samozřejmě nemůžeme připustit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Budeme tedy nejdříve hlasovat o tom, jestli Sněmovna souhlasí se zpětvzetím pozměňovacího návrhu, jak bylo uvedeno zpravodajkou. Nejdříve vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu na zpětvzetí rozhodneme v hlasování 1052, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 1052, z přihlášených 151 poslance pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Sněmovna souhlasila se zpětvzetím tohoto pozměňovacího návrhu. Nyní tedy k proceduře hlasování.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji. Tímto se již dále nebudeme zabývat.

Co se týče další procedury, jako první budeme hlasovat pozměňovací návrh C1. Já vám vždycky k tomu stručně řeknu, oč se jedná. Bude-li to pro někoho příliš stručné, mám tady všechny pozměňovací návrhy, kdyby se někdo potřeboval ještě podívat, tak to je samozřejmě možné. A naopak, protože jsem v tom mnoho měsíců, kdyby se vám zdálo, že je ještě potřeba něco říci, tak jsem tady k tomu samozřejmě jako zpravodajka, čili nikoliv můj názor, ale co se týče garančního výboru, kdykoliv ochotná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak dobře. Dál tedy k proceduře.

 

Poslankyně Věra Adámková: První je pozměňovací návrh C1, což se týká doby účinnosti, a to proto, že 1. červenec již je zcela irelevantní, tak v tomto pozměňovacím návrhu navrhuji, abychom schválili, že doba účinnosti bude prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícím po vyhlášení tohoto zákona, čímž nejsme zavázáni k žádnému datu, které by potom mohlo limitovat další jednání. To bude za prvé.

Další potom je pozměňovací návrh pod písmenem B, což byl původně pozměňovací návrh ústavně právního výboru, který dával datum, které již je také irelevantní, čili v případě, že přijmeme C1, tak B již nehlasujeme.

Další budou pozměňovací návrhy pana kolegy Vymazala, a to jsou pozměňovací návrhy proti usnesení garančního výboru, čili budeme je hlasovat před usnesením garančního výboru. Jedná se o pozměňovací návrhy H1, H2. V tom pozměňovacím návrhu H1, H2 - kdo si to pamatuje, omlouvám se, kdyby náhodou někdo nevěděl, proto to stručně připomínám - se jedná o maximální dávku konopí a stoprocentní úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

Další bude pozměňovací návrh pod písmenem H3, předkládal pan poslanec Vymazal, což je tisk 2812, kde se jedná o jiný typ výpočtu úhrady.

Další potom je A, což je usnesení výboru pro zdravotnictví, kde byly všechny již vypořádané návrhy pozměňujících návrhů, které byly před druhým čtením.

Další bude pozměňovací návrh pod písmenem D, všichni to máte, předkládal pan poslanec Farhan. Je tam zjednodušení načítání identifikačních kódů lékaře.

Další je pozměňovací návrh E pana kolegy Profanta, kde se jedná o to, že základem by byl nesouhlas s nahlížením do lékového záznamu.

Další je pozměňovací návrh pod písmenem I pana poslance Kaňkovského, který by se nehlasoval, kdyby se přijalo E, ale jinak se jedná o vynětí z náhledu do lékového záznamu pro určité skupiny pacientů.

Další je pozměňovací návrh pod písmenem F pana poslance Nachera, kde se jedná o zásilkový prodej léků.

Další je pozměňovací návrh pod písmenem J pana kolegy Pawlase o zabezpečování dodání léků do lékáren.

Další je pozměňovací návrh G pana poslance Pávka, kde se jedná o tržní podíly. V případě, že bude přijato J, je G již nehlasovatelné.

Potom bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

Tak to je prosím navržená procedura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jsou nějaké připomínky k proceduře?

 

Pokud nejsou, budeme o proceduře hlasovat v hlasování číslo 1053, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 1053, ze 153 přítomných pro 153, tedy všichni. Procedura byla přijata.

 

Ještě než předám řízení schůze, přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny. Od 11 hodin do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Blažková (?). ***
Přihlásit/registrovat se do ISP