(17.50 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Za KSČM říkám, že my chceme opravdu najít ty 2 miliardy. Nerozporujme - a já si myslím, že i to, co tady bylo řečeno - ten nárůst. Nerozporujme neustále to, že dochází k velkému navýšení atd. Ano, dochází. Ale mzdové navýšení schvaluje vláda. Došlo asi k 43%, teď už vlastně k 50% navýšení a optimálně k tomu samozřejmě musí jít nárůst i těch částek. Dochází k neustálému nárůstu lůžek, personálních úvazků a tak dále. A na základě toho rostou ty náklady. To není, že by se vláda, nebo respektive koalice u vlády, zamyslela, že tam bude přihazovat částky. Ale je to na základě požadavků, adekvátních požadavků, toho, co přichází z krajů na základě toho, co vzniká v té základní síti u poskytovatelů sociálních služeb. Takže nehrajme si na to, že tady neustále budeme říkat, jak dochází k tomu nárůstu, ale vždycky je to proti těm aktuálním číslům, která opravdu jsou podstatná a podle čeho se máme pohybovat. Já si myslím, že 2 miliardy tady byly doloženy a že je opravdu nutné řešit, kde se to vezme.

Patnáctý červen je poslední termín, jak můžeme pomoci v této situaci. Protože pak to kraje adekvátně nebudou stíhat rozdělovat a dostaneme se opravdu do velkých problémů toho, že nám tady budou končit některé primární, terénní péče a další poskytovatelé sociálních služeb, anebo se budou alespoň snižovat. Takže pojďme řešit to, co je obsahem, a ne si tady předhazovat, kdo je lepší. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych poprosil, aby u stolku zpravodajů byl klid. A slova se ujme pan místopředseda Pikal, připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážený pane předsedající, předně bych se chtěl vaším prostřednictvím omluvit kolegyním, které čekají na to, aby mohly řádně vystoupit v rozpravě. Nicméně nechtěl jsem původně vystupovat a reagovat na paní předsedkyni Vildumetzovou, ale pan kolega Nacher mě k tomu donutil svým vystoupením. Takže poznámka k tomu, kdy kritizujeme, že tady ministři nejsou. Kritizujeme, že tady ministři nejsou, když tady nejsou na interpelace, nebo že tady nejsou, když se projednává zákon, který spadá věcně do jejich agendy. A možná jste si všimli, že v době, kdy vystupovala paní Vildumetzová, jsem tady také nebyl. Slyšel jsem ji z kanceláře, protože máme samozřejmě v kancelářích monitory a můžeme tam běžně sledovat, jak tady probíhá rozprava. Často je to slyšet lépe než tady v sále.

Tolik příspěvek ode mě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v pořadí je paní poslankyně Valachová, připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Tato debata navazuje na debatu z 27. března 2019. Tam jsme se domluvili a také společně odhlasovali několik kroků. Pokud se s tímto usnesením seznámíte, kolegové, bezpochyby ho máte k dispozici, tak musíte shledat, že vše vláda naplňuje. S jednou jedinou výjimkou, respektive tou částečně, kdy usnesení Sněmovny znělo: Sněmovna žádá vládu, aby zahájila jednání ve věci zajištění dofinancování sociálních služeb v roce 2019 na základě výstupu Asociace krajů České republiky. I tato část usnesení je vládou naplněna a jediné, a to s vámi souhlasím, co zbývá, je říct, jaká částka a kdy odejde na dofinancování sociálních služeb krajům. Podotýkám, že nikdy jsem nezpochybnila a neslyšela jsem to od žádného koaličního poslance nebo poslankyně, že bychom někdo zpochybňovali, že tuhle věc musíme mít vyřešenou do poloviny roku. A prosím, aby nám nebylo neustále podsouváno, že to vyřešit nechceme. Není to pravda.

A teď k tomu, co mě skutečně zlobí, a to je neustálé podsouvání toho, že tady máme snad nějaké handrkující se ministryně. Já tady nevidím handrkující se ministryně. Já tady vidím ministryni financí jako strážkyni veřejných prostředků a vidím tady ministryni práce, která chce co nejkvalitnější a nejširší pomoc a péči pro ty nejzranitelnější. A každá z nich si odvádí své dílo. Jenom teda, upřímně řečeno, díky vám, kolegové, že jste svolali tohle svoje zasedání, se tak děje veřejně. Ale ani to mně nevadí. A my to vyřešíme.

Co se týká toho, co se stalo. Podle mého soudu se letos spojilo několik věcí. A to vám řeknu ve svém obecném příspěvku, protože mi zbývá pět vteřin.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přesně tak, děkuji. Pan poslanec Jan Hrnčíř, připraví se pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych jenom chtěl říct, že všichni víme, jak je práce v sociálních službách obtížná, a myslím si, že je velmi nedůstojné, že tady lidé, kteří se starají o naše potřebné, o seniory, se musí znervózňovat tím, jestli budou mít na podzim nebo na konci roku ještě práci.

A vláda, která prý maká, tak jistě dobře ví, že kraje požadovaly o 5 miliard větší rozpočet na pokrytí sociálních služeb. Vláda jim tyto peníze nedala, dala jim o 5 miliard méně. Takže už bylo jasné na konci loňského roku, že ty peníze tady chybět prostě budou, a teď se řeší, kde se najdou nějaké 2 miliardy, a zbytečně necháváme v nejistotě lidi, kteří se o ty potřebné občany starají. Já myslím, že to je hanebnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ivo Vondrák a jeho dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Dvě minuty na trestné lavici. Dámy a pánové, já bych si tady dovolil zareagovat na pana Výborného, který říkal, že tady sedíme jako hejtmani a nic neříkáme. Víte, ono v téhle diskuzi se nedá nic říct. To není diskuze, tohleto. Já bych chtěl říct, že máme spočítáno na krajích, co potřebujeme. My víme, že ty 2 miliardy ne že to je to, co je perfektní, ale že to je to nezbytně nutné. To je to nezbytně nutné.

A já bych skutečně chtěl, když už to tady zaznělo, jestliže existuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí přebytek, tak prosím vás, důležitější než informační systémy je postarat se o ty lidi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem tady mám paní poslankyni Olgu Richterovou za poslanecký klub Piráti. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážená paní ministryně - ovšem nevím, jestli tady je paní ministryně práce. Je, skvělý. Jsem ráda, že můžu mluvit i k ní. Vážená paní ministryně financí, vážení další přítomní členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, za Piráty jsme mlčeli a pozorně poslouchali. Víte, že jsme spolu s ostatními byli mezi svolavateli této mimořádné schůze, a věřím, že i víte, že mi na této situaci mimořádně záleží. Že jde skutečně o něco, co je zcela nedůstojné pro naši zemi. Na to, jaká jsme v podstatě bohatá společnost, že právě ti, kteří u nás pracují v sociálních službách, jsou neustále drženi v nesmírné nejistotě. Vedení těch více než pěti tisíc zřizovatelů je každý rok v nesmírném stresu.

Vím, že pro vás, kteří jste mnozí matadoři, jste tady už roky, to může znít ambiciózně. Ale já bych ráda nastínila nějakou možnost řešení, jak se dostat z toho, že se tohle každý rok opakuje. Máme tady od začátku mého působení ve Sněmovně tohle téma na stole. Bylo to vlastně doplnění rozpočtu, přijaté pozměňovací usnesení k rozpočtu, hned po těch sněmovních volbách. A týkalo se to sociálních služeb. Je to prostě evergreen. Pojďme se ho zbavit. Nemá smysl, aby tolik lidí věnovalo po celé republice tolik kapacit tomuhle tématu už prostě několik desítek let.

Druhá věc je, že vedle těch poskytovatelů služeb skutečně nemůžeme tímto způsobem vysilovat i naše obecní a krajské zastupitele. To je taky naprosto zbytečné. Zase, hejtmani, kteří tu sedí, dobře vědí.

Já bych ještě ráda připomněla - v diskuzi samozřejmě mnohé zaznělo. Opravdu jsem se snažila velice pečlivě poslouchat. Za Piráty se tady nehodláme opakovat. Ale chci dodat něco, co podle mého nebylo vypíchnuto. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP