(19.50 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Ta diskuse tady byla dneska velmi košatá, už opravdu nemá cenu tady říkat všechny argumenty, proč je nutné dofinancovat dvě miliardy korun do sociálních služeb. Já jsem rád, že to tady zaznívá nejenom z opozičních lavic, ale že to tady zaznívá i z těch vládních lavic. A jediný úkol, který nám zbývá, je skutečně říct si datum, kdy kraje ty peníze dostanou. A proto také naše usnesení, které načte pan předseda za náš poslanecký klub, skutečně začíná tím nejdůležitějším, a to je to, abychom do 15. června tohoto roku dostali od vlády závazné stanovisko, jak tu situaci vyřeší, a to i s těmi formálními kroky. Pak budeme spokojeni a myslím si, že bude snad spokojená celá tato Sněmovna, ale hlavně to přinese jistotu jednak poskytovatelům a jejich zaměstnancům, což je důležité, ale ještě mnohem důležitější je, že to přinese jistotu těm, kteří jsou konzumenty těch sociálních služeb.

Tady dneska zaznělo od kolegy Rozvorala - já se ho nechci nijak dotknout prostřednictvím pana předsedajícího - že si tady děláme nějakou propagační schůzi. Tak já vás chci ujistit, pane kolego, že to tak není. Jeden komentátor řekl minulý týden, když byla tisková konference ke svolání této mimořádné schůze, že opoziční kluby jsou naprosto neschopné, protože kdyby chtěly tohle nosné téma využít, tak to měly udělat před evropskými volbami, že ta schůze se měla odehrát minulý týden těsně před evropskými volbami. To by byla ta politika, to by bylo to politikaření, které samozřejmě se tady někdy odehrává. My jsme to neudělali, protože tento problém skutečně není až tak politický, ale je věcný. Takže já vás chci požádat, členové vládní koalice a zejména členové vlády, vystupte tady ústy paní vicepremiérky, která tady dneska zastupuje pana premiéra, který je řádně omluven, seznamte nás s tím praktickým řešením, řekněte, že skutečně jste schopni se do konce tohoto týdne na tom dohodnout. My budeme spokojení, nebudeme tady vystupovat a hlavně budou spokojení všichni ti klienti sociálních služeb.

A pak se ještě krátce zmíním o tom, že my jsme ta usnesení o něco rozšířili, už se tady také o tom dnes hovořilo. My bychom skutečně nechtěli zažít, a hlavně by to nechtěli zažít ti poskytovatelé sociálních služeb, abychom se tady v tomto modu setkali na podzim při schvalování státního rozpočtu a příští rok zase na jaře. Proto také chceme, aby nás vláda skutečně seznámila alespoň s věcným záměrem novely zákona o sociálních službách, aby nás seznámila s tím, jak chce zajistit vícezdrojové, ale hlavně dlouhodobé a předvídatelné financování. A myslíme si, už jsme k tomu vyzývali paní ministryni na výboru pro sociální politiku, že bychom skutečně tohle měli dostat v řádech několika týdnů, maximálně měsíců.

Milé kolegyně, vážení kolegové, já pevně věřím, že výsledkem této schůze nebude jenom několikahodinová diskuse, ale že na konci toho bude závazek vlády, že skutečně dofinancuje potřebné dvě miliardy korun na provoz sociálních služeb v tomto roce. Je to skutečně zájem občanů této republiky, ale zejména těch, kteří jsou zdravotně hendikepovaní, seniorů, ale i lidí, kteří se starají o postižené děti a další.

A neodpustím si na závěr jeden konkrétní případ. Obdržel jsem, a možná jste ho obdrželi i vy, dopis od Společnosti pro ranou péči, což je společnost, která zastřešuje organizace, které se starají o postižené děti, a poskytuje jim velmi potřebnou ranou péči do sedmi let věku, která může zabránit mnohým, nebo alespoň snížit závažná postižení těch dětí v pozdějším věku. Oni velmi apelují na to, aby skutečně sociální služby byly dofinancované, a mj. zmiňují některé faktory, které je k tomu vedou. Už dnes je dostupnost rané péče v mnohých regionech vysoko pod standardem Evropské unie. A v některých regionech se čeká v průměru na poskytnutí některých typů rané péče 250 dní. Já jsem přesvědčený o tom, že rodiny těch postižených dětí si toto nezaslouží, stejně jako si to nezaslouží rodiny, které se starají 24 hodin denně o své postižené příbuzné, aby žily v nejistotě. Takže já vás prosím a žádám, skutečně pojďme se dohodnout - a je to skutečně směrem k vládě - že dofinancujeme dvě miliardy, a pak nebude nutné tady vystupovat na mimořádných schůzích. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Richterová. To je v tuto chvíli jediná faktická poznámka. Poté paní poslankyně Mračková. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji. Jen velice v rychlosti. Já bych totiž velmi ráda vypíchla to slovo prevence, které tady zaznělo u pana kolegy Kaňkovského. Sociální služby jsou také záležitost toho ušetřit a nehasit veliké požáry následně. Já bych jenom ráda doplnila, že tak jako se raná péče týká prevence, tak na vás velmi apeluji, ty peníze jsou úplně stejně třeba, když si jako rodiče přejeme, aby naše děti měly třeba kvalitní primární prevenci v základních školách, kvalitní, dlouhodobou, podle dobrých standardů poskytovanou. Já jsem dnes mluvila s ředitelem služby, která má v péči 15 tisíc dětí, a právě pro malé obce je veliký problém dofinancovávat právě tuto dlouhodobou primární prevenci. Tak jenom jsem chtěla přitáhnout vaši pozornost k tomu, že nejde o jakési abstraktní dvě miliardy, ale že jde o naprosto konkrétní předcházení větším průšvihům v budoucnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní paní poslankyně Mračková do rozpravy. Prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, dlouho jsem čekala na tu obecnou rozpravu. Vím, že je hodina už pomalu osmá. Přesto se budu snažit udělat nějaký souhrn, protože moje jméno z pozice šéfky Asociace krajů tady dnes bylo skloňováno mnohokrát. A já tedy doufám, že tak jak tady byly některé reakce, tak že i některé věci snad uvedu na pravou míru.

Úplně v úvodu bych chtěla říct jednu důležitou věc, a to je to číslo, které bylo schváleno v rámci státního rozpočtu, a to je částka, která byla schválená na sociální služby ve výši 15 720 mil. V tuto chvíli bych si dovolila zareagovat na příspěvek pana Výborného vaším prostřednictvím, kdy on tady řekl, že byl příslib toho, že kraje se popř. pak dohodnou a dostanou další finanční prostředky. Já bych chtěla říct, že když se projednával státní rozpočet, tak kraje věděly o 7% navýšení. O navýšení zvláštních příplatků se dozvěděly prakticky v únoru a vůbec o tom, že se navýšily zvláštní příplatky ze 600 korun na 1 880 korun, nevěděly. To znamená, že při projednávání státního rozpočtu jsme věděli, že dojde k 7% navýšení, a také jsme si mysleli, že těch 15 720 mil. celých půjde do krajů. Bohužel když došlo k přerozdělení peněz, kraje, každý má své směrné číslo, tak do těch krajů dorazilo pouze 15 120 mil. Je to z toho důvodu, že paní ministryně také zřizuje sociální služby nadregionální a těch 600 mil. je na ty služby, které zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Já musím říct, že když jsme tady byly naposledy v Poslanecké sněmovně a byl tento bod zařazen, tak všichni, kdo tady vystupovali, používali čísla, že kraje potřebují 4 mld., 3,5 mld., 3 mld., pak se to nějakým způsobem uzavřelo, že musí právě dojít k tomu, že kraje musí dát nějaký výstup, nějaká čísla, protože se vycházelo z čísel nejdříve, která předložila sociální komise Asociace krajů. Tam já pouze bych chtěla uvést na pravou míru, byť má odbornost, protože jsou tam zastoupeni všichni náměstci a radní ze sociální oblasti, tak oni mají pouze hlas poradní. To znamená, že jejich výstup pak jde k hejtmanům a ti teprve buď to jejich usnesení potvrdí, nebo ne. My pak následně jsme zrovna měli jednání Rady Asociace krajů, tzn. všech hejtmanů, kde tedy posléze přijela i paní ministryně práce a sociálních věcí, kde tedy bylo domluveno, že paní Iva Stráská, paní hejtmanka Jihočeského kraje, pošle tabulku do všech krajů, kde po vyplnění údajů dojde k tomu, že budeme mít konečně číslo, které na dofinancování sociálních služeb kraje potřebují.
Přihlásit/registrovat se do ISP