(20.00 hodin)
(pokračuje Mračková Vildumetzová)

Pouze bych chtěla ale uvést na pravou míru, že v daném čísle jsou tři věci, o kterých tady dneska mluvila i paní ministryně, a to je navýšení o 7 %, zvláštní příplatky a také individuální projekty. Na základě toho jsem se pak s paní Ivou Stráskou, když jsme obdržely zpětné údaje od všech krajů, 2. května zúčastnila sociálního výboru, kde byla přítomna i paní ministryně práce a sociálních věcí, kde tedy už byla ta tabulka známá, a musím konstatovat, že ten den byla odeslána i na Ministerstvo práce a sociálních věcí i s jednotlivými požadavky jednotlivých krajů. To znamená, že dneska neexistuje pouze tabulka, kde je všech čtrnáct krajů, ale je i tabulka, která je rozpracovaná do detailních čísel.

Musím ale konstatovat, že na sociálním výboru, když se o tom vedla velká diskuse, paní ministryně práce a sociálních věcí vystoupila, my jsme přišli, protože nám na individuální projekty chybí 350 mil., na platy 1,2 mld., na zvláštní příplatky 623 mil, a řekla, že z jejích čísel vychází, že individuální projekty jsou 48 mil., platy 379 mil. a zvláštní příplatky 638 mil. Já jsem do dopisu paní ministryni také napsala, že jsme připraveni se k číslům sejít. Paní ministryně tedy volila cestu, že se 23. května sešla se sociální komisí, kde tedy nějakým způsobem, nevím, jestli rozklíčovali do detailů jednotlivé kraje, ale výstup komise byl, že se opravdu potvrdilo, že by kraje měly dostat na dofinancování sociálních služeb a požadují 2 mld. korun. (V sále je obrovský hluk!)

Zároveň bych ale také chtěla podotknout to, co tady řekla paní ministryně práce a sociálních věcí, a to je, že se jí podařilo na individuální projekty získat dalších 1,5 mld. korun. Já bych vám teď řekla příklad z našeho kraje, kde v našem kraji projekt na sociální služby skončí 31. srpna. A sociální odbor přišel s tím, že my ten projekt teprve budeme podávat, přitom věděl už dlouhou dobu, že 31. srpna financování z evropských fondů přestane. A tady musím paní ministryni práce a sociálních věcí velmi pochválit, protože ona vybojovala těch 1,5 mld., a teď je to jenom o tom, aby si kraje projekty na Ministerstvo práce a sociálních věcí podaly. Musím konstatovat, že i u mě na kraji je to bráno: my ten projekt teprve podáme a nastartujeme ho až 1. ledna. A já říkám, proč bychom ho měli nastartovat až 1. ledna, když ho můžeme nastartovat už 1. září a mít ho dál placený z evropských peněz? Takže si myslím, že v téhle věci musí dojít k velkému vyjasnění z hlediska toho, proč čerpat národní peníze, když je možno čerpat evropské a paní ministryně na to finanční prostředky získala. A tak jak jsem já od ní tu informaci dostala, je výzva otevřená už od letošního roku. Takže je to o tom, aby kraje byly projektově připravené a projekty do výzvy daly. Myslím si, že tam by byla velká úspora, protože když budeme čerpat evropské, tak nám pak můžou zbýt národní zdroje. Je to složité, protože v té částce jsou tři věci.

Zároveň bych také chtěla upozornit na to, že tabulka, která je dnes k dispozici, s 2 mld., kde tedy ten výstup připravovala paní hejtmanka z Jihočeského kraje, tak i vnímám, že jsou kraje, které z těch výstupů už teď spokojeny nejsou, například Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj. To číslo, které tam třeba za Moravskoslezský kraj je, absolutně neodpovídá tomu, co kraj požaduje. A také bych chtěla uvést, že pokud by došlo k tomu, že kraje obdrží finanční prostředky, tak se nebudou přerozdělovat podle požadavků, jaké kraje mají dneska v tabulce, nebo popřípadě to, co by chtěly. Každý kraj má směrné číslo a bude se to přerozdělovat podle směrného čísla. Takže chci upozornit na to, že jsou tam velké rozdíly a opět může dojít k tomu, že řada krajů nebude spokojena, protože čísla jsou opravdu velmi rozdílná.

Zároveň bych tady chtěla uvést na pravou míru také vyhlášku, o které se tady hodně hovoří. Chtěla bych říct, že komise Rady Asociace krajů už 28. února vyzvala paní ministryni k navýšení úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby jak v terénních, tak ambulantních službách. Opravdu potvrdím, že nedošlo k novelizaci od 1. ledna 2014, a zároveň bych chtěla říct, že tam dochází k tomu, že z hlediska poskytovatelů služeb se jim dávají vyrovnávací platby, ale někteří poskytovatelé sociálních služeb, kteří dostávají vyrovnávací platbu, jsou v síti, ale je mnoho poskytovatelů, kteří od kraje nedostávají žádnou vyrovnávací platbu, a oni se dnes musí také řídit danou vyhláškou. Myslím si, že valorizace a novelizace vyhlášky je opravdu nutná a je to potvrzeno komisí Asociace krajů a komise to podporuje. A znovu říkám, z hlediska komise jsou to všechno náměstci a radní ze sociální oblasti. (V sále je stále obrovský hluk a velmi špatná slyšitelnost!)

Zaznělo tady dneska také, že tak jak paní předsedkyně Asociace krajů bojovala za to, aby kraje dostaly finanční prostředky na opravy silnic druhých a třetích tříd, ano, ale chtěla bych také podotknout, že většina finančních prostředků šla z Ministerstva dopravy, šla z ušetřených rezerv, které Ministerstvo dopravy mělo, a dostali jsme to samozřejmě prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Minulý týden se uskutečnil sněm Svazu měst a obcí, kde tedy na základě výstupů, které tam zazněly, a z hlediska toho, že Ministerstvo práce a sociálních věcí má nespotřebované výdaje a rezervu, jsem přesvědčena o tom, a je to i tak, že o rezervách a nespotřebovaných výdajích rozhoduje jenom ten daný ministr. Nikdo do toho nemůže hovořit, rozhoduje o tom ministr, kam rezervy půjdou. Prostě jsem v tuto chvíli přesvědčena, že tyto rezervy by měly jít do krajů na dofinancování sociálních služeb.

V tuto chvíli ukončím svůj příspěvek a poděkovala bych vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ANO. Hluk v sále je nestále obrovský.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Mě těší, že se sněmovna naplnila, a vyzval bych kolegy případně k většímu klidu. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Výborný, poté s přednostním právem paní ministryně Maláčová.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, je otázkou, za koho teď tady hovořila paní kolegyně Mračková Vildumetzová, zda za vládní koalici a paní ministryni Schillerovou, nebo za Asociaci krajů, protože si nejsem jist, že tady skutečně panuje shoda na úrovni všech hejtmanů a všech krajů.

Jednu jedinou věc chci vypíchnout, protože tady vznikl dojem, že 1,5 mld. na individuální projekty je k dispozici a že to celý ten problém vyřeší, nebo výrazně tu částku zmenší. Není to pravda. Ano, 1,5 mld. je skutečně od srpna k dispozici, to má paní kolegyně pravdu, ale kraje toto nejsou schopné, možná s výjimkou jednoho, zadministrovat. Nakonec to potvrdili i úředníci na jednání komise. Finanční prostředky už musely kraje poskytovatelům poskytnout, protože bylo jasné, že ten výpadek z individuálních projektů bude od srpna 2019. A tady, paní hejtmanko, přece dobře víte prostřednictvím pana předsedajícího, že není možné zdvojovat financování. Čili individuální projekty a 1,5 mld. jsou bezvadná věc, ale k financování od 1. ledna 2020, což nám dává jakousi naději, že příští rok ten problém, který tady dnes řešíme, nebude, nebo nebude tak výrazný, ale říct, že máme 1,5 mld., které vyřeší problém 2019, prostě není pravda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Teď, když pan předseda Stanjura dovolí, bychom dali paní ministryni prostor k faktické poznámce dvou minut. Prosím, paní ministryně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP