(20.10 hodin)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Já bych ještě krátce, pane předsedající, uvedla na pravou míru tři věci, co se týká individuálních projektů z evropských fondů, konkrétně ohledně realokace 1,5 miliardy. Myslím, že se shodneme, že i kdyby se všem krajům podařilo připravit ty projekty na čtvrtý kvartál tohoto roku, tak stejně potřebují dofinancovat ty tři kvartály tohoto roku. Takže to je potřeba mít na vědomí a přesně s tímto kalkulujeme a to je ten rozdíl, který jsme vypočetli, a proto ty dvě miliardy. Takže to je jedna věc.

Druhá věc. Padá tady celá řada mýtů ohledně úhradové vyhlášky. Paní ministryně financí zmiňovala jednu miliardu korun. Prosím vás, my jako Ministerstvo práce a sociálních věcí známe tu skladbu klientů a jejich příjmovou situaci. A já říkám, že podle našich propočtů navýšení úhradové vyhlášky - a já říkám dlouhodobě, že to je asociální krok, protože na jedné straně jsme přidali seniorům na důchodech a na druhé straně jim ty peníze vezmeme pomocí zvýšení limitů úhradové vyhlášky, teď nebudu opakovat všechny ty argumenty - přinese 8 milionů korun. Osm milionů korun! Skladba příjmové situace seniorů to musí zohledňovat. To znamená, že se shodneme na tom, že to není systémové řešení.

A třetí věc. Ještě jednou. Nebudu tady znovu číst, řekla jsem to ve svém úvodním slově. Ministerstvo práce a sociálních věcí nemá 6 miliard nespotřebovaných výdajů. Všechny ty věci jsou vyčleněné na dokofinancování evropských fondů, na investici do IT. A víte, že do konce příštího roku máme přechod od OK systému, a tento přechod já neohrozím, pak tam máme dofinancování příspěvků na péči atd., atd. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Nyní tedy některé faktické odpadly, takže s faktickou paní poslankyně Mračková. Ještě vás seznámím s omluvou. Paní poslankyně Šlechtová se nám omlouvá mezi 20. a 21. hodinou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Pouze reakce na pana Výborného prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem neřekla, že to situaci vyřeší. Já jsem pouze řekla, jaký je stav. Zároveň bych chtěla upozornit, že každému kraji ty projekty končí, některým krajům končí projekty v letošním roce, některým krajům v příštím roce. A je strašně důležité těm krajům nějaký v uvozovkách návod, protože tak jak jsem to vnímala ve svém kraji, tak u mě v kraji bylo řečeno, že budeme moci zase z evropských peněz čerpat až od 1. ledna, a prakticky po tom, co jsem vedla velkou komunikaci s těmi lidmi, tak se nám to možná od toho 1. září podaří. Ano. Ale je to o tom, že neříkám v žádném případě, že to situaci vyřeší. Pouze říkám, že bychom měli vynaložit úsilí, a že pokud je možno čerpat ty evropské peníze, pokud je možno, pokud není, tak samozřejmě se to musí nějakým způsobem zafinancovat, ale abychom všichni vynaložili to úsilí a pokusili se čerpat ty evropské peníze.

Pak se tady vyjadřovala ještě paní ministryně z hlediska rezervy. Já jsem opravdu přesvědčena o tom, že rezerva na nové IT systémy nebo na investiční akce, já si myslím, že ta rezerva by měla jít v první řadě na dofinancování sociálních služeb. A myslím si, že ty finanční prostředky by tam měly jít co nejdříve, protože my máme v červnu zastupitelstva. A pokud ty finanční prostředky, o co déle je dostaneme, tak bude to jakoby obrovský problém to dostat v tu chvíli k těm poskytovatelům.

A ještě ohledně úhradové vyhlášky... (Upozornění na čas.) Chtěla bych říct, omlouvám se, že tam je limit z hlediska... ochranný limit toho daného klienta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Taky děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Richterová, která se mi hlásila z místa před nějakou dobou. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jen si dovolím shrnout. My jsme tady v přímém přenosu svědky prastarého sporu mezi centrální vládou a kraji. Je to běžná věc. Samozřejmě není snadné najít dobrý poměr toho, co se platí z centrály a co je na samosprávách. Ale prosím vás, stále dokola je potřeba si připomínat, že tady jsou opravdu rukojmí - klienti, ale i zaměstnanci. Ti, co potřebují jistotu toho, že budou mít práci, kterou dělají a na kterou jsou odborníci, a ti, kteří potřebují péči a kteří si sami nepomůžou. Já jenom chci připomenout velice stručně, že to je skutečně věc pro dvě vládní strany, ANO a ČSSD, aby se domluvily, jak tenhle spor, kolik na centrále a kolik z krajů, chtějí vyřešit.

A jenom opravdu apeluji na to, že jak naše samosprávy, tak zaměstnanci sociálních služeb, tak i klienti si zaslouží opravdu důstojnější přístup. Žádala bych o to, abychom se sociální péčí nenakládali jako s něčím, co připomíná vlastně nějaký koňský trh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní se mi s faktickou poznámkou hlásil z místa pan předseda Bartošek, poté pan poslanec Stanjura do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom krátce. Vzhledem k tomu, že mé očekávání, že zde zazní slib, že bude dofinancováno a dvě miliardy se najdou, a já souhlasím s tím, že potom čím později se případně dofinancují služby, tím hůře se to potom bude realizovat v krajích, a tady je skutečně souboj i s časem, nezbývá, než aby Poslanecká sněmovna zastabilizovala situaci v sociálních službách a uložila vládě, aby konala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. A nyní pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Původně jsem chtěl faktickou, ale pak jsem usoudil, že mi dvě minuty nebudou stačit.

Tak je to jak o kohoutkovi a slepičce. Ministerstvo práce a sociálních věcí, tvrdí vládní poslanci z největší vládní strany, z nejvýznamnější vládní strany, má 6 miliard. Paní ministryně je z nejméně významné strany, říká, že nemá těch 6 miliard. Já jsem pečlivě poslouchal i její úvodní vystoupení, kde vyjmenovala, na co použila těch 6 miliard. Myslím si, že tam jsou věci, které jsou nezpochybnitelné, a jsou věci, které jsou diskutabilní. Pokud paní poslankyně Mračková Vildumetzová říká, že je to plně v kompetenci ministra či ministryně, já s ní souhlasím, tak si ale pak nemůžete stěžovat, že ministryně nějak rozhodla a vytvořila si například rezervu na IT systémy.

Někdy minulý nebo předminulý týden, to ještě byla předvolební kampaň, pan premiér a paní ministryně financí, nevím, kde chodili, ale našli těch 8 miliard. Našli 8 miliard. Tak škoda, že byste z těch osmi, co jste našli, dvě dali už na ty sociální služby, tak byste na příští rok už hledali jenom dvě. A máte na to dostatek času. V květnu byste z těch osmi, co jste našli, dvě dali na sociální služby, schůze by trvala 15 minut. Vy byste řekli, na příští rok jsme našli 6,3 miliardy a ještě budeme hledat 2 miliardy, nebojte se, do konce září, než předložíme návrh státního rozpočtu do Poslanecké sněmovny, nám zbývají čtyři měsíce. A to by bylo, když jsme za čtyři dny našli 8 miliard, abychom za čtyři měsíce nenašli dvě. Zaprvé.

Ta debata je zvláštní, protože v posledních týdnech poslouchám stížnosti krajů, a já bych řekl, že oprávněné, že je velký problém s dofinancováním sociálních služeb. A teď paní předsedkyně Asociace krajů říká takovou sebekritiku krajů, ty peníze jsou, ale my nejsme připraveni je čerpat. Já tomu úplně nerozumím. Já jsem ve svém vystoupení říkal, že příspěvkových organizací je zhruba 45 % a 55 % zhruba je v nezisku, a těch se jednání zastupitelstva ve smyslu nových individuálních projektů v zásadě netýká. Nebo mám to chápat tak, když jste, paní poslankyně prostřednictvím pana místopředsedy mluvila o přípravě individuálních projektů, že je budou chystat nejenom krajem zřizované organizace, ale i neziskové organizace? Pak je tu kritiku třeba říct i směrem k tomu nezisku, pokud je pravdivá. To já samozřejmě nejsem schopen posoudit.

Vracíme se do debaty, kdy paní ministryně Maláčová kritizovala například výdaje na sociální služby ze státního rozpočtu v letech naší vlády a zapomněla, zřejmě neúmyslně, připočítat peníze z individuálních projektů a evropské peníze, protože je skutečně důležité mít celou sumu, abychom se bavili.

Ale bohužel ta debata je takový ping-pong mezi ČSSD a hnutím ANO. Nám je to v zásadě jedno. Nám je to v zásadě jedno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP