(20.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pokud paní ministryně zase říká, že zvýšení úhradové vyhlášky, když to trošku parafrázuji, dopadne hrozným způsobem na ty klienty, a pak řekne: a celkový výnos bude 8 milionů a klientů je 500 tisíc, tak tady něco nesedí. To je jednoduchá trojčlenka. Pokud má paní ministryně pravdu, říká, že má analytické výstupy z ministerstva, kde mají jednotlivé klienty, a že to případné zvýšení by přineslo dodatečných jenom 8 milionů, tak to vydělte půl milionem, kolik to vyjde na jednoho. (Ministryně Maláčová: 270 tisíc.) 270 tisíc to vyjde, když mám 500 tisíc klientů a do kupy mi dají 8 milionů, tak je to 270 tisíc na jednoho, ano? (Ministryně Maláčová: 270 tisíc klientů.) Dobře, nebudu se přít s paní ministryní. 270 tisíc klientů má přinést do systému podle výpočtů MPSV při zvýšení úhradové vyhlášky 8 milionů korun, což rychle každý spočítá v hlavě, kolik to je na klienta, a současně nám říká, že to výrazným způsobem ohrozí sociální situaci těchto klientů. To opravdu nesedí. Tady vidím spíš ideologickou předpojatost než snahu hledat pragmatické a schůdné řešení. Přitom jsou to maximální částky. Neznamená automaticky, že je každý použije. Myslím si, že ti ředitelé či ředitelky moc dobře vědí, jaké mají klienty a co je v jejich možnostech. Na druhé straně to nakonec někdo zaplatit musí. Takže buď to půjde jednoduše, nebo složitě.

Spoléhání na individuální projekty mi v této chvíli v tomto časovém období připadá příliš složité, příliš komplikované a příliš rizikové. A mluvil o tom Petr Fiala ve svém úvodním vystoupení. Při té částce, která sice zní obrovsky - 2 miliardy, ale z hlediska výdajů státního rozpočtu skutečně obrovská není. Nechci teď kritizovat jiné výdaje, ale myslím si, že to docela řešitelné je. A myslím si, že kdybych měl ten spor rozetnout, ale rozetněte si ho sami mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak bych řekl, že to má vyřešit Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vím, že tam většina výdajů v rozpočtu jsou mandatorní výdaje, ale kdo jiný by měl být první na řadě u MPSV než klienti sociálních služeb. Kdo jiný?

Jaké IT systémy? Možná abyste už pak mohli zjistit, kdo kdy nastoupil do důchodu, abyste mohli případně přidat důchodcům podle toho, jak dlouho pobírají starobní důchod. Slyšel jsem, paní ministryně, od vaší předchůdkyně ze stejné politické strany před třemi či čtyřmi lety tady na mikrofon, jak jsou IT systémy vyřešeny, jak jsou noví dodavatelé, jak to všechno opravili sociální demokraté, a po čtyřech letech slyším zase to samé: budeme řešit IT systémy, my je znova vysoutěžíme, my to celé vyřešíme. Co jste dělali ty tři nebo čtyři roky, vy jako sociální demokraté? Ne vy osobně, ale vy jako politická strana, která ten rezort má s krátkou výjimkou první vlády Andreje Babiše takřka šest let na starosti.

A vám přišlo zřejmě marketingově zajímavé, i když výsledky voleb to úplně neukázaly, heslo - vyberte si, hnutí ANO: děti, nebo banky. To bylo jejich heslo, ne naše. Ale kdybych uplatnil stejnou optiku, tak paní ministryně, když si měla vybrat mezi klienty sociálních služeb a IT systémy, tak si vybrala IT systémy!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A teď tu mám s faktickou poznámkou pana poslance Juránka. Předpokládám, že paní ministryně Maláčová bude potřebovat víc času než dvě minuty, takže prosím, pan poslanec.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Já si dovolím prostřednictvím pana předsedajícího zareagovat na kolegu Stanjuru a chtěl bych trošku odlehčit téhle atmosféře, která zde je. Chtěl bych naznačit, proč ty IT systémy jsou opravdu důležité.

Víte, to je velice zajímavá věc. Jako nejstarší člověk, kterému jsem přál k narozeninám, byla 110letá paní. A té 110leté paní, protože ona byla ještě schopna komunikovat, jsem se ptal, co se jí nejzajímavějšího stalo a v kolika to bylo letech. A ta paní mi říká, víte, nejzajímavější to bylo ve 106 letech. Tak jsme se všichni, co jsme tam byli, podivili, protože co se krásného může stát ve 106 letech? A ona říká: Víte, ve 106 letech jsem dostala přihlášku do základní školy. A v tom je právě ta právní věc, že je zapotřebí, abychom podpořili ten IT systém, který má tady MPSV, aby se tato záležitost neopakovala a aby nám potom ti 106letí nemuseli znovu chodit do školy. (Pobavení a potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy paní ministryně Maláčová a poté pan předseda Chvojka.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Jenom v krátkosti. Já také velmi ráda vysvětlím, proč jsou ty IT systémy důležité. Ono sice kdybychom investovali do sociálních služeb a neinvestovali do IT systémů, tak bychom možná měli vyřešen problém se sociálními službami na tento rok, nicméně by se nám pak mohlo příští rok stát, protože to je součástí většího přechodu na nové systémy, že by se příští rok nevyplácely důchody, příspěvek na péči, nemocenská apod. Takže to je jedna otázka.

Druhá otázka. Existuje takové pravidlo, tomu se říká péče řádného hospodáře, a pokud bychom neinvestovali tento a příští rok, tak bychom pak investovali v příštích letech zhruba osminásobek každý rok. Takže z tohoto důvodu.

Co se týká těch 8 milionů a té úhradové vyhlášky, tak nebudu to ve stručnosti popisovat, nejsou to jednoduché proporcionální kupecké počty, ale odvíjí se to od skladby příjmů. To jsem se snažila ve svém předchozím příspěvku naznačit. Je to 270 tisíc klientů. Ne všichni jsou v pobytovém zařízení atd. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Vondrák a pan předseda Chvojka stahuje.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Omlouvám se, já do toho musím vstoupit. Já si nemyslím, že bychom nemohli vyplácet všechny ty důchody apod. díky tomu, že bychom nepočkali chvilku s přechodem na nový IT systém. To se na mě nezlobte, prostě tomu nevěřím.

A tady bych také chtěl říct, ať ujasním dotazy, které tady zazněly. My tady plédujeme za dofinancování celé sociální sítě, nejen příspěvkových organizací našeho kraje, protože jinak to nejde. Prostě my nemůžeme nechat tyto neziskovky bez podpory. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. V tuto chvíli jsou to všechny faktické poznámky, stejně tak pan předseda Stanjura má ještě zájem o vystoupení. Prosím, v rozpravě.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: S panem poslancem Vondrákem samozřejmě souhlasím, já jsem o tom mluvil i ve svém úvodním vystoupení, nicméně otázka na paní ministryni byla úplně jiná, než mi odpověděla. Když před třemi nebo čtyřmi lety, a když mi dáte pět minut, tak já to ve stenozáznamu najdu z té schůze, mně vaše předchůdkyně z vaší politické strany řekla, že to máte vyřešeno, že jsou nové IT systémy, že není pravda, že jsou nasazeny dva systémy vedle sebe a že se platí dva systémy, tak se ptám, jestli jste neříkali pravdu tehdy, nebo dnes. Pokud jste je všechny úspěšně vyměnili, zmodernizovali, uvedli do provozu v roce 2015 nebo 2016, tak nerozumím, s jakou péčí řádného hospodáře to samé řešíte v roce 2019 a 2020. A z té odpovědnosti za ten rezort se sociální demokracie prostě vymluvit nemůže! A když jsme tady opakovaně interpelovali a ptali jsme se na problematiku IT systémů v minulém volebním období, tak v té době ministři za sociální demokracii, nejenom paní ministryně, říkali, to jsou poplašné zprávy, to není pravda, všechno jsme vysoutěžili, všechno je v pohodě. Doporučuji podívat se do stenozáznamů například v okamžiku, kdy pan kolega Běhounek navrhoval speciální IT systém do zákona, což jsme teď po letech odložili, protože to není hotovo. A tehdy jsem se ptal paní ministryně Marksové, zda jsou nové informační systémy. A odpověď byla ano, všechno jsme vysoutěžili. Kdo chce, si může přečíst zprávu NKÚ o tom, že to nebyla pravda. Takže neodpovídejte mi jakoby úhybem. Možná řešíte každý rok to samé. Myslím, že kdybychom se podívali na plán prací na MPSV mezi rokem 2015 a 2016 a letošním a příštím, liší se pouze to datum, protože ty úkoly zůstávají stejné.

Já tu debatu nechci zlehčovat, opravdu mohla být velmi jednoduchá. A já nevím, tak kdo tedy slíbí ty dvě miliardy teď? Už tu máme jenom tři členy vlády, tak já bych předpokládal, že buď to slíbí paní ministryně práce a sociálních věcí, nebo paní ministryně financí, nebo pan ministr zdravotnictví. Já neříkám, že to máte dělat ze svých rezortních rozpočtů, ale o tom ta schůze byla, a my jsme na začátku úplně jasně řekli, že to má být jakási forma nátlaku, aby se to vyřešilo urychleně. A pořád tady sledujeme ten ping-pong, kdo za to může. Finance, MPSV. My to úplně soudit nechceme, nicméně primární zodpovědnost leží na MPSV. To myslím, že je úplně jasné. A určitě mě nebudete podezírat z nějaké politické náklonnosti k hnutí ANO. To si myslím, že kolegyně a kolegové z toho hnutí nebo paní ministryně mě z toho určitě nebudou podezírat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP