(20.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou poslance Bartoška, pak se mi hlásil pan zpravodaj Výborný. Prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Jenom pro pořádek, neřešíme IT, neřešíme výstavbu nového IT systému. Prosím vás, řešíme dvě miliardy do sociálních služeb. Pojďme mluvit k věci, pojďme to uzavřít, pojďme přijmout usnesení. A ať přijmout, nebo nepřijmout, pojďme to rozhodnout, pojďme vyřešit to financování sociálních služeb. O to se dneska jedná. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy pan zpravodaj Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Na závěr za předkladatele, dámy a pánové, musím říct, že jsem zklamán, protože jsem si minulý týden bláhově myslel, že nám pomůžou ty evropské volby a že někdy v průběhu týdne přijde někdo a že tady se jenom licituje o to, kdo si slízne tu smetanu, a že minulý týden někdo z vlády, pravděpodobně pan premiér nebo paní ministryně, přijde a řekne: ano, dvě miliardy jsou, tady je máte. Ejhle, nestalo se.

Pak jsem se bláhově domníval, že dnešní schůze bude trvat řádově několik minut, že vystoupí paní ministryně financí, ona a její hnutí ANO s panem premiérem budou ti vítězové a řeknou: Ejhle, našli jsme dvě miliardy, opravdu to není moc - pobavil mě ten příměr, že to je jedna sedmina jedné setiny státního rozpočtu, jak tady dneska odpoledne zaznělo - a jdeme od toho. Ejhle, nestalo se. Mám takový pocit, že tady zvítězila touha spíše po sestrovražedném souboji a boji uvnitř vlády.

Ale dámy a pánové, těm babičkám, těm hendikepovaným, těm autistům, těm maminkám v azylových domech to je opravdu úplně putna. Těm je to úplně putna a nějaké politické půtky uvnitř vládní koalice je fakt nezajímají. Těm jde o to, jestli od září ty služby mít budou, nebo nebudou. A vy jste tady dneska opět čtyři a půl hodiny předvedli, že nevíte vlastně, co chcete, a že ten jednoduchý krok, říct, že tu minimální částku tu máme připravenou, kraje ji dostanou a mohou to zadministrovat a přeposlat poskytovatelům sociálních služeb, že ani ten minimální krok nejste schopni učinit.

Tak bych teď chtěl poprosit, až budou načítána jednotlivá usnesení, tak dobře, když to tady vláda ústy ani jedné paní ministryně nebyla schopna říci jasně, na mikrofon a veřejně, tak abychom té vládě uložili v termínu, který bude odpovídat tomu, co je ještě reálné, aby těm, které jsem tady zmiňoval, aby tu jistotu skutečně měli, tak abychom to té vládě uložili. Od toho je Poslanecká sněmovna a vláda je nám odpovědná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. V tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky ani žádné přihlášky do rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Ptám se pana zpravodaje, jestli má v tuto chvíli zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. S přednostním právem pan předseda Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, já bych chtěl jménem poslaneckého klubu ČSSD požádat o pauzu do 21.00 hodin. A děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Upozorňuji, že jsme odhlasovali, že po 21. hodině... že neprošlo hlasování po 21. hodině, takže by to znamenalo konec. Pan zpravodaj se hlásí s přednostním právem? (Šum a debaty v sále.) Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Marek Výborný: Tady bych poprosil, pane předsedající, hlasovat o tom, dokdy bude ta schůze přerušena v tom případě. Hned? (Hluk v sále se stupňuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To bohužel už asi nemohu. V tom případě z toho důvodu, že si poslanecký klub ČSSD vzal přestávku, po jejímž skončení bychom již dnes nemohli jednat, je tato schůze přerušena. V tuto chvíli není žádná dohoda na tom, kdy by se v ní mělo pokračovat. Já se podívám, kdy by se našel vhodný termín. Dnes určitě ne, dnes určitě už pokračovat nebudeme. Sejdeme se opět zítra v 9 hodin. A myslím, že nic nebrání tomu, abychom v této schůzi pokračovali například zítra po písemných interpelacích. To myslím bude vhodný termín.

Děkuji vám, sejdeme se zítra v 9 hodin, kdy bude pokračovat řádná schůze. A tuto schůzi bychom navázali ve čtvrtek po písemných interpelacích řádné schůze. Děkuji.

 

(Schůze byla přerušena ve 20.36 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP