(20.10 hodin)
(pokračuje Staněk)

My jsme dneska připraveni. Já jsem byl s panem poslancem Polčákem. Existuje program, který chceme dát dohromady, a chceme prostě udělat systémový přístup. Ne že si sem tam někdo v obci vybere, kterou kapličku si opraví a ještě si určí, jestli to bude o milion víc nebo milion míň. Ne. Chceme jasný program. Chceme si jasně říci, abychom mohli systematicky pokračovat, ne vyhazovat peníze vidlema do stoupy.

My jsme naplnili další programy. My jsme posílili program podpory profesionálních divadel, protože sám vím - a vy jste tady tak trochu přehlédl, že jsem také byl primátorem, já vím, ono se to nehodí, protože jako primátor jsem čtyři roky, čtyři roky bojoval s tím, že s každou navýšenou korunou rozhodnutím státu jsem to musel dávat z rozpočtu města. A že na mě dneska kydají hnůj v Olomouci? Tak ať se podívají, jakou Olomouc má rozpočet pro Moravské divadlo Olomouc! Jeden z největších. A já jsem na to hrdý. Že vadí někomu, že jsem odvolal ředitele Soukupa? My jsme uvolnili na vládě 600 milionů korun na to, aby se postavilo SEFO. Když se podíváte na to, a je to tam popsané - od začátku ta soutěž byla zmanipulovaná pro jednoho účastníka! Od začátku! Tak proč se brání celou dobu vedení Muzea umění to změnit? My jsme jim vyšli maximálně vstříc a oni nám pošlou další pozemek, který je zase předražený, a když jsme je požádali, aby nám pan ředitel poslal popsání veřejného zájmu, tak to, co poslal, by se nehodilo ani jako práce nějakého šíleného človíčka na magistrátu, který se zbláznil a rozhodl se, že snad se zviditelní. Prostě to byla ostuda! Ostuda! Já vám řeknu, o co jde! Jde o jedinou věc! Čekali celou dobu, protože ty signály, že budu odvolaný, byly celou dobu. Čekali, až odvolají Staňka, a pak si to celé postaví. Já jsem řekl - nikdy! A to není špatně. Já hájím 600 milionů z daňových peněz našich daňových poplatníků.

A když jsme u té kultury. Ano, živá kultura mě nemusí mít ráda. Ano, neposílili jsme příliš ty programy na kulturní aktivity a na tyto věci. Ale prostě sám víte, že když budou v rozpočtu Ministerstva kultury dvě, tři, čtyři miliardy navíc, tak je to skoro jako ve zdravotnictví, že to bude černá díra, akorát že ve zdravotnictví má pan ministr jednu výhodu - on si může udělat porovnání, kolik stojí jeden nebo druhý přístroj. Tohle v té kultuře opravdu nejde. Ale já si myslím, že jsou-li ty programy dobré, jsou-li ty projekty dobré a schopné, mohou ti lidé najít podporu v regionech. Mohou ji najít v obcích, mohou ji najít u mecenášů a dalších lidí, kteří chtějí kulturu podporovat. Proč má být jenom stát tou dojnou krávou?

Na závěr... Chcete slyšet? Tak tohle všechno (ukazuje materiály) jsme poslali panu premiérovi. A to je vše, co se udělalo na Ministerstvu kultury za tento rok, včetně toho, že spolu s panem poslancem Birke máme připravený zákon o památkové ochraně, který jsem chtěl v červnu, kdybych nemusel řešit jiné věci, tak jsem ho chtěl v červnu poslat do Poslanecké sněmovny. A tady jsme všichni, nebo jste byli, zástupci a víte, že to bylo projednáváno napříč. To znamená, máme odpracováno, je to připraveno a další věci jsou nachystané, tak tady nenasazujte mně úplně tu psí hlavu. Já znovu říkám, nejsem bez chyb - ale kdo je?

Poslední poznámka, proč jsem se musel omluvit, a možná i vysvětlení zase k tomu ministrovi v demisi. Víte, já jsem říkal, že samozřejmě respektuji rozhodnutí a vím, že jsem odvoláván, ale já přece nebudu sedět v Nostici - možná podle vás jsem měl zamknout - nevím sice, komu z těch náměstků přehodit pravomoc, asi by mě stejně pak zavřeli - a vypadnout. Nevypadl bych. Bohužel bych byl ještě v Poslanecké sněmovně a zcela jistě si budu hlídat ty věci. Ale já tam pracuji, protože, víte, daňový poplatník si platí ministry a čas od času, anebo dost často, hovoří o tom, že jsme drazí. Asi jsme. Nevím. Ale když už tam jsem, tak pracuji.

Dnes se v Řezně konalo setkání s mým bavorským kolegou a podepisovali jsme tam memorandum o spolupráci mezi Národním muzeem Praha a Bavorským domem, nebo Domem bavorských dějin, a v roce 2023 zde připravujeme velkou výstavu mezi Bavorskem a Českou republikou o dějinách našich zemí. Víte, já jsem tam panu ministerskému státnímu tajemníkovi řekl jednu věc: Kultura nikdy nerozdělovala národy. A já jsem moc rád, že tyto kulturní projekty vznikají. Jsou mnohem lepší cestou k vzájemnému porozumění a k tomu, abychom překryli historickou paměť, která je bohužel hluboká. Ta rána, která v té naší historické paměti je po tom, co se událo za druhé světové války, prostě tak hluboká, že chtít dneska v České republice dělat sudetoněmecký sraz je prostě příliš brzy. Pojďme jinými cestami připravit půdu pro tyto věci. Takže proto jsem se zdržel, proto jsem dnes jaksi nepoctil Poslaneckou sněmovnu a kolegy v opozici svou přítomností a nevyslechl jsem si významné, věcné a konstruktivní připomínky na činnost této vlády.

Abych to shrnul a sečetl. Víte, mě ještě bude čekat jeden trest, za který budu popraven a zastřelen. (Smích v sále.) Ono až se dozvíte, že jsem si dovolil se dotázat paní ředitelky Lehmannové v Památníku Lidice - pan Foldyna teď čeká, že řeknu "ne, nebudu mluvit o nich". Ale budu mluvit o tom, proč, když je seznam lidí, kteří jsou nominováni, kteří přijeli položit věnce, proč jsou některé politické strany nepředstaveny. Protože nejdou zrovna někomu přes ústa? Například SPD. Já jsem se zeptal, a možná to někomu bude vadit, já jsem se ptal, proč v Ležácích, když tam byla delegace České strany sociálně demokratické zastoupená panem Chvojkou, proč nebyl představen. Prostě my si tady pořád hrajeme na něco, jak jsme všichni spravedliví, čestní a bezchybní. No, nebojte, nebudu odvolávat paní Lehmannovou, ale prostě musíme si pojmenovávat ty chyby a tam, kde prostě máme být apolitičtí, buďme apolitičtí. Tam, kde máme být političtí, buďme političtí. A to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. (Hlasité projevy a delší potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Václav Klaus, pan předseda Stanjura a pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já dnes ještě jednou vystoupím, ale teď bych vystoupil - s dovolením - jako odborář. Já jsem přišel v devět ráno do Sněmovny, měl jsem naštěstí dost práce, ale už jsem ji ukončil, tak se chci zeptat - jaký to má smysl, tady ta čtyřicetiminutová vystoupení desítek členů jednoho poslaneckého klubu? Vždyť tady máte předsedu, pana politologa, tak ten to řekne (veselí v sále), pak ještě jeden mladý talent dostane šanci, to samé tamhle Piráti. Jaký je důvod, že musí vystoupit dvanáct lidí na čtyřicet minut? Je z toho nějaká strategie, že v šest ráno... (Potlesk v sále.) Že v šest ráno bude víc lidí hlasovat proti vládě? Já také budu hlasovat proti vládě a řeknu proč. Ale jako jenom tomu tak odborářsky nerozumím. Tak než půjdu teď na večeři, jsem se chtěl zeptat, jestli to má nějaký hlubší smysl, anebo jestli to jenom tak nějak nastalo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan předseda Stanjura a jeho dvě minuty faktické poznámky. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP