(16.00 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Tak bych prosil o doplnění těch čísel, o kterých jste mluvil, abychom rozdělili tu debatu na pivo, víno a líh nebo tvrdý alkohol, pokud chcete, jak je to jednodušší. A pak se o tom bavme. Takhle se to dá všechno do kupy, ale to navržené zvýšení daní se týká pouze jedné kategorie, a to je tvrdého alkoholu nebo spotřební daně z lihu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji, také za dodržení času. Nyní tedy mám ještě tři faktické poznámky. Takže přečtu pořadí, abyste se připravili, vážení kolegové: místopředseda Sněmovny Petr Fiala, dále pan poslanec Jan Skopeček a dále pan poslanec David Kasal. Pane místopředsedo, máte své dvě minuty. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedající. Pan předseda Stanjura řekl jednu poznámku, kterou jsem chtěl také uvést. Ale já se chci také zeptat pana ministra, pokud ta situace je takto špatná, jak ji tady popsal - já to nijak nezpochybňuji, i když samozřejmě o těch statistikách, co znamenají, jak se počítají a jejich interpretace a co z toho plyne pro praktickou politiku, o tom bychom se tu mohli bavit. Ale já se chci zeptat pana ministra, když ta situace je tak špatná, tak jaká opatření v oblasti prevence, v oblasti toho, co je jednoznačně nejúčinnější z hlediska boje proti návykovým látkám, ministerstvo připravilo. Protože tato cesta, kterou tady vláda jde, je cesta sice na jedné straně nejpohodlnější, ale na druhé straně podle všech prokazatelných údajů nejméně účinná. A existuje tu samozřejmě riziko, že zvlášť u těch nízkopříjmových skupin, které mají prokazatelně větší problémy s těmito návykovými látkami, může dojít k tomu, že se budou obracet víc na černý trh a vyhýbat se tomu, aby dávali větší a větší peníze do toho, co stejně chtějí konzumovat nebo stejně konzumují.

Takže tady je důležitá prevence. Určitě bych se s vámi shodl v tom, že je potřeba se soustředit na to, aby mladí lidé nepodléhali konzumaci alkoholu, tabáku a dalších návykových látek, ale zase by mě zajímalo, co pro to Ministerstvo zdravotnictví dělá a zda tam skutečně soustředí svoje síly. Protože to, co je tady navrženo, mně připadá spíš než boj o zdraví lidu jako spíš boj za to, aby státní rozpočet měl vyšší příjmy, kterých se mu nyní zrovna nedostává.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Jana Skopečka a připraví se pan poslanec David Kasal. Tak, pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Já mám připravené samostatné vystoupení, nicméně nemohl jsem nevystoupit na základě té argumentace pana ministra, který tvrdí, že řešení nedobré situace a výše spotřeby alkoholu dozajista pomůže zvýšení spotřební daně, protože lidé mají víc. Já jsem si rychle vytáhl statistiku spotřeby alkoholu, čistého lihu na hlavu v České republice. Mezi roky 2012, 2013 a 2014 byla tato spotřeba pět litrů. Ani se nehnula. Přestože rostly průměrné mzdy, pane ministře. V roce 2017 - dozajista máme průměrné reálné mzdy větší než v roce 2012, 2013. Spotřeba alkoholu je nižší - 4,8. Je zcela zřejmé, že spotřební daň ani výše příjmů neovlivňuje spotřebu alkoholu tak, jak vy nám tady tvrdíte. A naopak, naopak podceňujete to riziko, o kterém mluvil pan místopředseda Fiala v tom smyslu, že ve chvíli, kdy zdražíte alkohol, který je označován za produkt s neelastickou poptávkou, to znamená, že ti, kteří jsou na něm závislí, což jsou zejména nízkopříjmové skupiny, za něj budou platit, za stejné množství větší objem peněz ze svých disponibilních příjmů, tak jim méně peněz zbude na produkty, jako jsou třeba obědy pro děti ve školách. Protože tito lidé si bezesporu raději dopřejí dražší alkohol, než aby to věnovali na produkty, které mohou zlepšit jejich situaci zdravotní nebo mohou pomoci jejich dětem.

Takže ta argumentace je úplně lichá, se zdravotním aspektem to nemá cokoliv společného. Pouze chcete víc přerozdělovat, pouze chcete mít vyšší příjmy. To je celé. A vy sloužíte jenom jako vějička paní ministryni Schillerové, která potřebuje více a více peněz ve státním rozpočtu, kterých se jí nedostává. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Davida Kasala, zatím poslední přihláška na faktickou. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolil možná za pana ministra odpovědět kolegům z ODS. Použiji vlastní statistiky, nevím, jestli odpovím úplně na všechno, ale jenom z jednoho okresu, protože děti se nepřemisťují do protialkoholní léčebny, ale jsou hospitalizovány v dětském oddělení. Takže to je statistika za čtyři roky, z období někdy 2012 až 2016. Tak za ty čtyři roky bylo hospitalizováno 76 dětí, rozptyl byl od osmi do sedmnácti let, rozptyl promile byl od 0,8 do 3,47. A dřív to bylo tak, že to bylo jenom na oslavy konce roku nebo o pomlázce, v současné době je to kdykoliv.

A samozřejmě ještě řeknu jednu věc. Ta děcka jednak mají víc peněz, je to větší dostupnost, tak tady z tohohle pohledu to je jasné. A bylo tady ještě řečeno kolegou Stanjurou prostřednictvím pana předsedajícího, jestli pivo, víno, tvrdý alkohol. Bohužel vám musím říct, že je to tak, že tam je požívaný hodně tvrdý alkohol. Ta děcka to pijou jako vodu. To ani řada z nás, kteří tady jsme, tak by nevypili čtvrt litru. Oni si to nalijí do skleničky, vypijou to a během pěti minut zhasnou a vyveze je záchranka. A další problém je, to je na pana kolegu Skopečka prostřednictvím pana předsedajícího, že to nejsou nízkopříjmové skupiny. Jsou to děcka, která jsou oblečená v super hadrech a která obcházejí diskotéky a tak dál. Je to samozřejmě mnohem širší problém. Nechci to tady jenom takhle bagatelizovat, ale je to opravdu komplexnější problém.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji i za přesné dodržení času a ještě s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Skopeček. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl zareagovat na svého předřečníka pana poslance Kasala vaším prostřednictvím. Nijak to nezpochybňuji. Nicméně vy jste v zásadě popsal nefunkční rodiny. Nefunkční rodina. Protože ty děti to nekoupí. Ve dvanácti letech by jim v hospodě neměl nikdo nalít. Velmi často ten alkohol mají z domu. A teď mi vysvětlete tu vazbu, když ten alkohol bude dražší, a vy říkáte, že jsou děcka v drahých hadrech, nemám důvod vám nevěřit - myslíte, že to zabere? Proto mluvíme o té prevenci, mluvíme o funkčních rodinách, aby k tomu nedocházelo, aby mladiství se k alkoholu nedostali vůbec. A to nemá žádnou souvislost se spotřební daní na lihu. Já tam žádnou souvislost nevidím. Zejména pokud říkáte, že to je z vysokopříjmových rodin. Tak já tu souvislost prostě nevidím. Proto se také pan předseda Fiala ptal na ty preventivní programy, které jsou podle našeho názoru mnohem důležitější. A ten problém je vážný. O to my se vůbec nepřeme. Přeme se o to, jestli ten nejjednodušší nástroj, to znamená zvýšení spotřební daně z lihu, povede k tomu, aby těch dětí bylo ostrakizováno méně. My se obáváme, že ne. Že to nikam nepovede. Kromě toho, že budou vyšší příjmy státního rozpočtu. A o tom je ten spor. Ne o tom, jestli ten problém je vážný nebo není. To nikdo nezpochybňuje. Ale pro mě je to znak nefunkčních rodin, pokud tak mladé děti, osm let nebo dvanáct let. U sedmnácti - no, tak to je složité, tam už nikdo nepozná ani v té hospodě, jestli je mu sedmnáct nebo osmnáct, to je tak na samé hraně té zletilosti. A také jsme všichni byli na střední škole, tak nechci říkat, že tady všichni do osmnácti nepožili ani jedno pivo. Myslím, že by to nebyla pravda. Ale proto se ptám na ty preventivní programy nebo na nedostupnost alkoholu mladistvým. Ale to není tou cenou nebo tou spotřební daní. Tam to určitě není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak děkuji. Nyní pan poslanec Skopeček, poté pan poslanec Kasal, poté pan poslanec Válek s faktickými poznámkami. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Pan poslanec Stanjura to trošku řekl na mě. Vy jste zmínil, že jsou to děti v drahém oblečení. Skutečně si myslíte, že když o několik procent vzroste spotřební daň a alkohol se o několik korun zdraží, že to na ty děti, které si mohou dovolit drahé oblečení, bude mít ten efekt, že si už ten alkohol nepořídí a na tom školním výletu nebo kdekoliv jinde po škole ho nebudou konzumovat? Samozřejmě že ano. Já ten argument vedl právě k sociálně slabým skupinám, kde rovněž máme problém s alkoholismem, a tam říkám, že zvýšení spotřební daně u alkoholiků, u závislých, nepovede ke snížení spotřeby, ale povede pouze k tomu, že z disponibilního příjmu, který dneska mají, budou vynakládat více, jeho relativně větší část právě na alkohol a méně jim bude zbývat třeba na ty děti, kterým nemají na to, aby zaplatili školní obědy. Dobře si to téma pamatujeme, jak jsme ho tu diskutovali. Čili není to polemika s tím, že problém alkoholismu se dětí netýká. Není to nějaká snaha říkat, že výše spotřeby alkoholu není v České republice problém. A když se podíváme na tu časovou řadu spotřeby alkoholu v České republice, tak je víceméně ve stejném koridoru bez ohledu na to, jestli rostou průměrné mzdy nebo jestli se mění sazba daně.***
Přihlásit/registrovat se do ISP