(9.40 hodin)
(pokračuje Dražilová)

Já tvrdím, že jestli nám kolegyně Richterová dodala statistiku, že v loňském roce činil ten průměrný příspěvek 197 tisíc korun, tak pak je systém nastaven velmi dobře. Dosáhne na něj téměř každý zdravotně postižený. Uvědomme si, že to není tak dlouho, co ten příspěvek byl zvednut z částky 100 tisíc korun na 200 tisíc korun. A to zde nikdo nemluví o další podpoře. Ti zdravotně postižení, kteří mají průkazku ZTP nebo průkazku ZTP/P, mají slevy od prodejců aut. Až 85 % zdravotně postižených, kteří si kupují nová auta, dostanou vráceno zpět DPH.

Já vám tady zase přečtu jiný příběh, který jsem si vytáhla na webových stránkách, které se týkají odpovědí k problematice příspěvku na nákup motorového vozidla a jeho úprav, kde byl dotaz: "Otci byl schválen příspěvek na motorové vozidlo. Nevíme, jak postupovat při koupi. Opravdu musí podepsat smlouvu osobně, nebo stačí plná moc a smlouvu mohu podepsat já, jeho syn? Nedovedu si představit, že budu s nemocným otcem, 73 let, objíždět autobazary." Já myslím, že tento dotaz vůbec nemusím komentovat. Ten příspěvek na auto dostal ten tatínek.

Souhlasím, že je to špatně nastavený systém, že v praxi se může stát, že žadatel, který se nikam nevozí, protože velmi často opravdu je potvrzení, že se ta osoba nemůže nikam dopravovat, tak že čerpá rodina příspěvek na zakoupení auta ve výši 200 tisíc korun, a ten, kdo pracuje, dostane například 180 nebo příspěvek nižší. Ale to nemůžeme měnit tak, že dáme všechno všem. Opravdu ne. Rozdělujme prosím zdravotně postižené na ty, kteří se dál zapojili i přes svůj hendikep do života a snaží se žít plnohodnotný život, a na ty, kteří jsou opravdu sociálně slabí a naši podporu potřebují. Já si naopak od pana kolegy Bauera, kterého si velmi vážím, a často sdílím jeho názory, myslím, že tento návrh je nesystémový jako všechny návrhy, které izolovaně zvyšují jeden parametr bez ohledu na další souvislosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další je přihlášena paní poslankyně Brzobohatá.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Vážený pane předsedo, vážená vládo, milé kolegyně, milí kolegové, já bohužel musím nesouhlasit s paní Dražilovou a hlavně bych chtěla oslovit svoje kolegy z hnutí ANO, aby podpořili můj návrh, který jsme podaly s paní kolegyní Richterovou, protože si myslím, že hendikepovaní u nás nemají takovou pomoc, jako bych si třeba představovala já. Já jsem přesvědčena o tom, že člověk, který pracuje a odvádí zpátky daně do státu, by neměl být znevýhodněn. Takže proto vás moc prosím, podpořte tento návrh, protože si myslím, jak říkala už kolegyně Richterová a pan kolega Bauer, je to částka 8 milionů, která v našem rozpočtu neudělá žádný velký problém. Děkuji vám za podporu. (Potlesk části poslanců.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Prosím, pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne ještě jednou, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vládo. Já bych ještě přispěl do diskuse k tomu v tuto chvíli trošku polemizovanému pozměňovacímu návrhu paní kolegyně Olgy Richterové a paní kolegyně Brzobohaté. Já se jako zástupce předkladatelů jednoznačně přikláním k podpoře toho pozměňovacího návrhu pod písmenem B2. I já jsem velmi hluboce přesvědčen o tom, že je vždy potřeba zásadně ocenit to, pokud se zdravotně postižený, který má těch svých problémů opravdu dost, snaží znovu zapojit do pracovního procesu, a mnohdy s velkými obtížemi. Ono to nejsou jenom obtíže, které mu přináší jeho zdravotní stav, ale často je to i určitá společenská stigmatizace, často jsou to různé formální i neformální překážky, které zdravotně postižení při návratu do svého zaměstnání mají. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že v tomto směru máme ještě jako Česká republika co napravovat. A tohle je jeden malý krok k tomu, abychom zdravotně postiženým dali najevo, že si velmi vážíme toho, že se chtějí vrátit do práce a že i přesto, že jim to přináší spoustu problémů, do té práce jdou. My se tady bavíme o možná osmi, možná deseti milionech korun ročně, ale představte si toho zdravotně postiženého, který jenom než získá to pracovní místo, tak musí absolvovat x jednání. Ono to není tak úplně samozřejmé, že zdravotně postiženého někde přijmou. A těch dalších překážek - já o tom teď budu mluvit i jako lékař, protože jako ortopéd se hlavně s těmi pacienty, kteří mají poruchu nosného, pohybového aparátu či neurologické postižení, setkávám velmi často. To bychom tady mohli strávit půl dne příběhy těch zdravotně postižených, jak jsou různě odmítání, jak poté, co nastoupí, najednou ten zaměstnavatel zjistí, že konkrétní situace toho zdravotně postiženého na tom pracovišti je složitá a že bude lépe, když se dohodnou na odchodu.

Takže já bych velmi prosil, abychom tento signál, že si práce zdravotně postižených vážíme, abychom skutečně podpořili podporou toho pozměňovacího návrhu.

A pokud se týká vystoupení paní kolegyně Dražilové, které si velmi vážím, já nezapírám, že i v rámci zákona 329/2011 Sb., po té novelizaci v minulém volebním období, i té novelizaci, kterou, věřím, podnikneme dnes, že tam zůstávají některé problematické pasáže a že i v té celé gesci podpory zdravotně postižených je potřeba udělat analýzu a přinést některé koncepční změny. Toto ale musí být ambice vlády. Toto musí být ambice Ministerstva práce a sociálních věcí, a my jsme o tom s paní ministryní právě v rámci těch kulatých stolů a vyjasnění některých těch podmínek, zařazení nových diagnóz, hovořili, že do budoucna bude potřeba některé ty koncepční změny udělat, ale to není ambicí této poslanecké novely. Přesto si myslím, že je potřeba, a velmi podporuji pozměňovací návrh B2, jej podpořit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka - pan poslanec Válek, poté paní poslankyně Gajdůšková. Do rozpravy je přihlášena poté ministryně práce a sociálních věcí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěl reagovat na pozměňovací návrh a příspěvek paní poslankyně Richterové a na ten její příklad, který si myslím, že je dobrým příkladem, zřetelehodným příkladem a jasným zdůvodněním toho, proč bychom měli její pozměňovací návrh podpořit. Já mám s postiženými, hendikepovanými kolegy spolupracovníky, podřízenými, na svém pracovišti bývalém, ve Fakultní nemocnici Brno, velmi podobnou zkušenost, dokonce jsme v jednom případě vše řešili sbírkou. Myslím si, že ta částka není tak veliká, abychom vůbec o ní měli co diskutovat. Myslím, že to ani není důstojné, protože ta pomoc, která je tou částkou vyvážena, se nedá vyvážit.

Naproti tomu ten druhý příklad není podle mě dobrým příkladem protiargumentu. Je to příkladem toho, že v tom zákoně je možná nějaká systémová chyba, která umožňuje jeho zneužití. Ale kolegyně a kolegové, nezlobte se na mě, podle mě není šťastné bránit tomu pomoci, což je jednoznačně pozměňovací návrh paní poslankyně Richterové, prostřednictvím pana předsedajícího, tedy bránit tomu pomoci, jenom proto, že v nějaké legislativě je současně nějaká systémová chyba, která musí být odstraněna. A jasně to tady řekl prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Kaňkovský. Ano, ať Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví tu legislativu tak, aby nebylo možné její potenciální zneužití. Ale prosím, zkusme se zamyslet nad tím, že tato pomoc hendikepovaným, kteří chtějí pracovat, a navýšení té částky na pořízení vozidla je pro ty lidi opravdu naprosto, naprosto kruciální a podstatná. Je to moje osobní zkušenost. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Gajdůšková stáhla svou faktickou poznámku. Je to tak, takže paní ministryně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP