(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 34. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Už to všichni znáte, já vás odhlásím a požádám vás o opětovné přihlášení, abychom se odprezentovali. Sděluji, že s náhradní kartou číslo 10 hlasuje poslankyně Richterová.

O omluvení své neúčasti dnes požádali tyto poslankyně a poslanci: Jiří Běhounek - pracovní důvody, Petr Beitl - zdravotní důvody, Josef Bělica - pracovní důvody, Pavel Bělobrádek - osobní důvody, Jan Birke - pracovní důvody, Jiří Bláha - rodinné důvody, Pavel Blažek - osobní důvody, Marian Bojko - zdravotní důvody, Lukáš Černohorský od 14.30 hodin - pracovní důvody, Alexander Černý - zdravotní důvody, Dominik Feri od 9 do 11 hodin - pracovní důvody, Jaroslav Foldyna - pracovní důvody, Stanislav Juránek - zdravotní důvody, Marian Jurečka - pracovní důvody, Václav Klaus od 9 do 13 hodin - pracovní důvody, Jiří Kobza od 9 do 11 hodin - pracovní důvody, Martin Kolovratník od 9 do 11 hodin - pracovní důvody, Robert Králíček od 15 hodin - pracovní důvody, Jana Levová - rodinné důvody, Jan Lipavský dopolední jednání - z pracovních důvodů, Zuzana Majerová Zahradníková - pracovní důvody, Eva Matyášová - rodinné důvody, Zuzana Ožanová - pracovní důvody, David Pražák od 9 do 11 hodin - zdravotní důvody, Jan Richter od 9 do 10 hodin - pracovní důvody, Miloslava Rutová - zdravotní důvody, Antonín Staněk - pracovní důvody, Zbyněk Stanjura - osobní důvody, Julius Špičák - rodinné důvody, David Štolpa - pracovní důvody, František Vácha od 10 do 19 hodin - zdravotní důvody, Kateřina Valachová - pracovní důvody, Helena Válková od 9 do 11 hodin - pracovní důvody, Petr Venhoda - zahraniční cesta, Jan Volný - zdravotní důvody, Lubomír Volný - pracovní důvody, Ivo Vondrák - pracovní důvody, Václav Votava - pracovní důvody. Ještě dodatečně přišly další omluvy. Omlouvá se od 9 do 11 hodin z osobních důvodů poslanec Rostislav Vyzula, od 9 do 11 hodin se omlouvá poslankyně Lucie Šafránková a z pracovních důvodů se omlouvá z dopoledního jednání poslanec Zdeněk Ondráček.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Richard Brabec od 9 do 11 hodin - pracovní důvody, Richard Brabec se omlouvá z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Jan Hamáček se omlouvá z dopoledního jednání z důvodu zahraniční cesty, Karel Havlíček - zahraniční cesta, Vladimír Kremlík - zahraniční cesta, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - zahraniční cesta, Robert Plaga od 10.30 - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody, Adam Vojtěch od 9 do 11 hodin - pracovní důvody.

S náhradní kartou číslo 12 hlasuje poslanec Bartoš.

Upozorňuji na to, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím. Poté proběhne jejich losování.

 

Dnešní jednání zahájíme bodem 316, odpověďmi členů vlády na písemné interpelace. Otevírám bod

 

316.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 10 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: "Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná."

A nyní přistoupíme k jednotlivým interpelacím. Jako první je interpelace na předsedu vlády. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci usnesení Senátu k duplicitám kontrol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 482. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Před chvílí jsem četl omluvu pana premiéra z celého jednacího dne. Paní poslankyně, překážka pro projednání stále trvá a doufejme, že se podaří tuto interpelaci projednat ve variabilním týdnu.

Další interpelací je interpelace na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu, který odpověděl na interpelaci poslankyně opět Věry Kovářové ve věci nedostatečné kapacity mateřských škol a základních škol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jaké sněmovní tisk 558. Zahajuji rozpravu. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane ministře, interpelovala jsem vás ve věci nedostatečné kapacity mateřských a základních škol především v oblastech v okolí Prahy a jiných velkých měst a žádala jsem vás o informace, jakým způsobem budou dále pokračovat dotační tituly na mateřské a základní školy, a to z toho důvodu, že je zřejmé, že nedostatek kapacit zůstává nadále velkým problémem, a to jak v oblasti mateřských škol, tak v oblasti škol základních.

Děkuji vám za odpověď, kde jste mi odpověděl částečně, jednotlivě. Ptala jsem se vás na to, zda bude pokračovat dotační titul na Ministerstvu financí, který by měl skončit v roce 2020. Také jsem se vás ptala, kolik celkem bude vláda alokovat na další dva roky finančních prostředků právě do oblasti mateřských a základní škol. A samozřejmě jsem se vás ptala na to, kolik peněz bude v jednotlivých programech na jednotlivé roky 2020 a 2021. Odpovědi se mi dostalo pouze částečně, a proto bych byla ráda, kdybyste mně mohl tyto informace ještě doplnit.

Hovořil jste ve své odpovědi o tom, že na Ministerstvu školství je do roku 2021 program dotační na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol. Také jste konstatoval ve své odpovědi, že byl posílen o 300 milionů. Ano, s tím souhlasím, to bylo v roce 2018, kdy jsme prosadili navýšení toho dotačního titulu o 300 milionů korun. Vzhledem k tomu, že ve své odpovědi konstatujete, že problémy přetrvávají, tak mě překvapilo a spíše mrzelo, a myslím, že to byla velká škoda, že to navýšení v podobě pozměňovacího návrhu, který jsme předložili na letošní rok, o 300 milionů bohužel neprošlo.

Také jste konstatoval, že na Ministerstvu pro místní rozvoj jsou také dotační tituly, a zároveň jste konstatoval, že dochází k obrovskému převisu žádostí, myslím, že to bylo ve výši jedné miliardy korun. A také jste odpovídal, že s Ministerstvem pro místní rozvoj komunikujete, což velmi vítám, zda by nemohlo dojít k navýšení, a to z toho důvodu, že projekty na mateřské školy jsou připraveny, jsou stavební povolení, a tak jak je spočítáno, je to v řádu několika miliard korun. Takže se ptám, zda ta komunikace s Ministerstvem pro místní rozvoj byla úspěšná, zda tam dojde k navýšení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP