(9.20 hodin)
(pokračuje Plaga)

Kolik financí to činí dohromady a zvlášť po jednotlivých ministerstvech v následujících dvou letech s rozpočtem po jednom roku? V programu 133310 je v rozpočtu na roky 2020 a 2021 alokovaná částka 460 milionů na jeden rok, tedy celkově 920 milionů. Reálné čerpání bude dle stavu přípravy a realizace těchto akcí. A jak už jsem říkal, je odhadnuto na 600 milionů korun. Pro finanční alokaci programů v gesci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj je nutno se obrátit na příslušné kapitoly.

K doplňujícím dotazům, které jste ještě vznesla ohledně analýzy. Tak ano, o tom problému se dlouhodobě ví. Já jsem říkal, že bez spolupráce se zřizovateli těch škol, tedy s příslušnými, v případě základních škol, v případě zastupitelstev obcí, se nepohnete dál. Analýza, kterou děláme, má samozřejmě smysl i v tuto chvíli, protože se dívá na stávající kapacity a demografický vývoj. Je dobré vědět, že tato analýza, aby byla přesná, tak pracuje samozřejmě s narozenými dětmi a z toho odhadujete ten demografický vývoj. Nedá se tam úplně za celou republiku obsáhnout ta věc, kdy masivně vzroste nějaká výstavba v dané oblasti. Přesto se na základě aktuálních dat snažíme udělat co nejpřesnější analýzu, která ukáže, že kromě prstence okolo Prahy a oblasti okolo Brna jsou i jiné oblasti, které potřebují tuto cílenou intervenci.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy, kterou jsem právě zahájil. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Já tomu trošku nerozumím. Vy jste ministr školství a říkáte, že nejste vlastně odpovědný za tu kapacitu. Jestli jsem to správně pochopila, je to tedy v gesci obcí. Ale já si myslím, že tam je potřeba spolupracovat i s těmi obcemi a je tam potřeba i nějaká pomoc. Myslím si, že by Ministerstvo školství mělo mít souhrnný přehled o tom, jaké dotační tituly, jaké finanční prostředky budou za všechna ministerstva vynaloženy, a zároveň by mělo mít přesné informace, pokud chceme hovořit o té analýze, kolik těch kapacit v jednotlivých krajích chybí. A myslím si, že i kraje si tyto analýzy dělají a mají o tom docela dobrý přehled.

Jestliže veškerá agenda přechází na Ministerstvo pro místní rozvoj - a vy říkáte, že nemůžete tedy hovořit za Ministerstvo financí ani za Ministerstvo pro místní rozvoj - tak si myslím, že je to trošku typické. Máme tady problém, který se nazývá nedostatečná kapacita základních a mateřských škol. Vy jste ministrem školství, dotační tituly budou přesunuty na Ministerstvo pro místní rozvoj. A já si myslím, že všechna ta ministerstva, o kterých jste hovořil, tedy Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj a MŠMT, by měla vzájemně ty věci koordinovat a měla by se vzájemně o těch věcích informovat. Nechci to srovnávat s tím, co se třeba děje v oblasti eGovernmentu. Ta dvě ministerstva mezi sebou nekomunikují a je to pak velký problém.

Já si chci ještě tedy ujasnit jednu věc. V té odpovědi jste říkal, že dotační titul 310, to konečné číslo, na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol by měl být do roku 2021. Uváděl jste tam celkovou částku 1,8 miliardy. To znamená, že v letošním roce nebylo nic vyhlášeno? To bylo z toho minulého roku. Příští a další roky už to také nebude, jestli tomu rozumím. Takže mě velmi mrzí, že tenhle dotační titul, který výborně fungoval, zase zmizí na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jenom poznámka, a s tím s vámi musím souhlasit, co se týče té nepřipravenosti obcí, které neměly připravené projekty pro velké školy. Ono to má své důvody a ty jsou následující. Pokud se zastupitelstvo rozhodne připravovat dokumentaci pro velkou školu, tak to stojí v řádech desítek milionů a ty obce se pro to rozhodnou v momentě, kdy právě budou vypsány ty dotační tituly. A když se nezadaří úplně včas ty dotační tituly připravit, tak se vlastně odkládá zahájení té přípravy. To je konstatování faktu.

A právě to je důvod, proč se ještě zeptám, zda nebude možné nějakým způsobem rozšířit ten dotační titul na vybrané projekty, protože jsou obce, které sice postavily novou školu, ale je jasné, že budou potřebovat školu novou. Konstatuji, že o tom, že tam bude taková výstavba, jaká je, rozhodlo zastupitelstvo v devadesátých letech a to současné bohužel tedy nese důsledky. Tak jenom za obce, které mají tento problém a obrátily se na mě, jmenuji Chýni a myslím, že v budoucnu i Hostivice a Rudná asi také bude řešit tento problém. Zda by nebylo možné rozšířit ještě ten dotační titul na ty vybrané školy, nejenom o ty tři obce, ale ještě o další. Protože takové existují a nebudou schopny zaplatit investici v řádu 150 až třeba 350 milionů korun.

Takže to jsou zatím moje doplňující otázky a těším se na odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Pardon, paní poslankyně. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě. Vypadá to, že pan ministr by chtěl reagovat. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji za slovo. Já budu reagovat na ten úvod té druhé vaší části. Interpretace, že ministerstvo, které má na starosti vzdělávací politiku České republiky, to nezajímá, samozřejmě není pravdivá. A právě proto, že jsem v podstatné míře v detailu se znalostí, ale ne úplného detailu z těch daných dotačních programů, vám odpověděl, ukazuje, že vím, že existují programy na jiných ministerstvech. To, že se bavím a jsem schopen vám odpovědět, že nedochází k překryvu s Ministerstvem financí, tak lze z toho velmi jednoduše dovodit, že ke komunikaci mezi těmi dotčenými ministerstvy dochází.

Ta roztříštěnost není ideální z pohledu starostů a já bych pohledem starosty chtěl, aby bylo jedno místo a jeden program, ve kterém se budu moci orientovat, respektive podívám se, jestli je vyhlášena výzva, a můžu připravovat ty aktivity. Samozřejmě, že vždy budou - asi nejsem idealista v tom, že by takhle někdy finálně fungovalo, protože vždy budou nějaké výjimky nebo speciální věci, kdy dává smysl, aby to třeba řešil ten jiný úřad. V tomto případě se jedná o ty svazkové školy v tom prstenci.

Takže já nepředpokládám, že když děláme analýzu, která ukáže, že ten problém je i třeba v jiných místech, nebo pokračuje problém v tom prstenci, tak já nepředpokládám, že ten problém nebudeme dále řešit. To znamená, ptáte se po pokračování ať už jakoukoliv formou, tak já předpokládám další ingerenci státu a podporu státu právě pro nové kapacity mateřských, respektive spíše v tuto chvíli díky demografickému vývoji základních škol. Ale samozřejmě záleží dle konkrétního ORP a jaká je tam situace.

Zmínila jste jednu věc a já se u ní zastavím, byť bych ji mohl přejít. Jestli je skutečně - a souhlasím s tím, že pokud je to velká investice, tak aby někdo investoval v malé obci velké miliony do přípravy projektové dokumentace, když neví, že je dotační program, tak ta připomínka byla namístě. To znamená ano, musí vědět, že má smysl investovat do té projektové přípravy, nebo že má velkou šanci ty prostředky dostat. V tom se shodneme. A ano, v minulosti to takto mohlo být v některých obcích chápáno a blokováno to rozhodnutí zastupitelstva o tom, aby si vůbec připravili projekt. O tom žádná.

Ptáte-li se mě ale, jestli se ministerstvo zříká zodpovědnosti - no nezříká. Ale musím s plnou vervou říct, že ten, kdo je zodpovědný za tu budovu a kdo je zřizovatelem, tedy vlastníkem té budovy, je ta obec v případě, že se bavíme o mateřské nebo základní škole. A když se podíváte dlouhou dobu do minulosti, tak když se převáděly zřizovatelské kompetence, tak přecházely i prostředky, které byly překlopeny do rozpočtového určení daní. A ten investiční program historický, který byl na Ministerstvu školství - pokud mám správné informace, a věřím, že mám - se překlopil do toho RUDu.

Mám za to, že nelze oddělovat zřizovatelskou kompetenci, nelze oddělovat zodpovědnost obce za vývoj toho území a za tu školu jako celek. To, co je nezpochybnitelných partem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je samozřejmě to, aby tam měl kdo učit, aby byl adekvátně ohodnocen. A jak vidíte, i podpora toho, aby sdruženými finančními nástroji, respektive sdruženými investicemi státu a té místní samosprávy, se děly takové hezké budovy jako třeba úplně nová škola v Psárech, kam Ministerstvo školství poslalo 238 milionů korun. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP