(16.20 hodin)
(pokračuje Černochová)

Bohužel zpráva ECHA často manipuluje závěry zdrojových studií a i mění jejich význam. Například uvádí, že podle jedné finské studie třetina střelnic může představovat ohrožení vodních zdrojů. Studie ale ve skutečnosti uvádí, že třetina střelnic ve Finsku může představovat ohrožení vodních zdrojů, protože stojí méně než sto metrů k vodě. Žádné skutečné měření obsahu olova ve vodě nebylo při této studii bohužel provedeno.

Zaujatost zprávy ECHA zřejmě nejlépe ilustruje skutečnost, že zpráva výslovně uvádí, že hodnocení rizika používání olověného střeliva pro lidské zdraví nebylo provedeno, protože olovo je považováno za látku škodlivou v jakémkoli množství. Přitom právě ohrožení lidského zdraví uvádí zpráva ECHA jako hlavní důvod legal basis, což už jsem tady taky zmiňovala, že skutečně žádná hmatatelná studie nikde není.

Mně to nedalo, protože samozřejmě nechci podporovat něco, co způsobí nějaké problémy ať už v životním prostředí, nebo ve zdraví lidí, tak jsem se spojila se společností Sellier & Bellot, která je společností, jejíž vznik se datuje k roku 1825, a ptala jsem se vedení Sellier & Bellot, jestli oni mají nějakou studii na dopad zdraví jejich zaměstnanců, lidí, kteří dennodenně jsou konfrontováni s olovem, kteří střelivo - munici vyrábějí. A samozřejmě že mají studie. Samozřejmě že jsou pod drobnohledem Ministerstva zdravotnictví, různých inspekcí životního prostředí. A i oni naprosto zodpovědně říkali - žádný zásah na zdraví lidí se neprokázal. A skutečně je to společnost, která je na trhu skoro 200 let a pro řadu těch zaměstnanců je ctí být zaměstnancem této společnosti z generace na generaci, takže tady to můžeme zkoumat i z hlediska nějakého rodinného genového zatížení.

Nechci zdržovat. Kolegyně, kolegové, skutečně situace není tak na pohodu, jak by se tady po vystoupeních některých zejména kolegyň mohlo zdát. Proto jsem tu věc projednala v prvním výboru, který byl ve výborovém týdnu, abychom tady měli alespoň nějaké usnesení. První výbor byl výbor pro obranu. Kdyby byl výbor pro bezpečnost, předpokládám, že totožné usnesení by tady předkládal pan kolega Koten za výbor pro bezpečnost. Takže tolik k tomu, proč tady je usnesení výboru pro obranu.

Já si tedy, pane místopředsedo, dovolím zrekapitulovat to, že výbor pro bezpečnost přijal usnesení. Jiné návrhy než návrhy na oddělené hlasování... a v případě, že nebude odhlasováno oddělené hlasování, tak je tady návrh pana poslance Lipavského na vyřazení římské II a římské III... Zároveň tady je mezi mnou a panem poslancem... (Odmlčuje se a obrací se vpravo.) No, Benešíkem, ale Bartoškem - dohoda, protože on chtěl předkládat nějaký jiný návrh, který ale předloží, předpokládám, Evropské komisi, že by se, pokud by s tím ctění kolegové souhlasili, protože možná tady to je přesnější formulace, že by se v celém tom usnesení, které já načtu v podrobné rozpravě, upravila, resp. nahradila dvě slova "unijní legislativy" nebo "unijní legislativa" slovy "prováděcí předpis", příp. "prováděcími předpisy". Tím by byla uspokojená touha KDU-ČSL předkládat samostatný návrh a myslím si, že bychom si ušetřili nějaké složitější hlasování. Takže pokud by se kolegové z výboru pro obranu nehněvali, pokud bychom nahradili v našem návrhu slova "unijní legislativy" slovy "prováděcími předpisy", tak bychom měli pouze návrh na to oddělené hlasování, a následně, pokud by to neprošlo, na vyřazení II a III.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já jsem svolal - a ještě jednou zagonguji pro případ, že někdo neslyšel - poslance do sálu.

 

Necháme hlasovat v tuto chvíli o návrhu na oddělené hlasování.

Já jsem zahájil hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 175, přihlášeno 185 poslankyň a poslanců, pro 161. (Proti 1.) Návrh byl přijat.

 

Poprosím paní poslankyni zpravodajku... Pan poslanec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Jenom krátce upřesním k paní kolegyni Černochové vaším prostřednictvím. Nejednalo se o uspokojení touhy, ale přijatelný kompromis, který jsme byli ochotni akceptovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci Bartoškovi. Poprosím paní poslankyni.

 

Poslankyně Jana Černochová: Zřejmě u lidovců se nedá použít slovo touha, ale kompromis. (Se smíchem.) Omlouvám se. (Smích a potlesk v sále.) Teď vážně. Dámy a pánové, dovolte mi tedy předložit návrh usnesení, které... (Poslankyně je upozorňovaná z pléna, že k řečništi jde poslanec Bartošek.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Já jsem si o to neřekl, paní, kolegyně, ale tohle nebylo fér. Ale o tom si můžeme popovídat večer. (S úsměvem. Velký smích a potlesk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přesně tak jsem to myslel.

 

Poslankyně Jana Černochová: V tom případě bych poprosila, abychom zkrátili dnešní jednání Poslanecké sněmovny (velký smích v sále), protože naše debata s kolegou bude dlouhá a je škoda, že jste nám ji zkrátili až po 21. hodině. (Smích, veselo v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já ten návrh na zkrácení beru jako...

 

Poslankyně Jana Černochová: Takže římská I, kolegyně, kolegové. Poslanecká sněmovna v duchu svého usnesení č. 1190 přijatého dne 20. dubna 2016 na své 44. schůzi v sedmém volebním období... Jo, to je to usnesení výboru... Takže Poslanecká sněmovna, usnesení výboru pro obranu, to bude jenom pro zápis. Ale jinak je to:

"I. Poslanecká sněmovna i nadále odmítá, aby orgány Evropské unie disproporčně zasahovaly do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem České republiky."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 176, pro 157 z přítomných 183 poslanců a poslankyň. (Proti 3.) Návrh byl přijat. Další.

 

Poslankyně Jana Černochová: "II. Vyzývá Evropskou komisi, aby při zpracování a předkládání jakékoli unijní legislativy důsledně dbala na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí Evropské unie a nezneužívala své právo vydávat prováděcí předpisy s tzv. přímou účinností, a tím ztěžovala řádné a plnohodnotné projednávání návrhu v ostatních volených orgánech Evropské unie."

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 177, z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro 135. (Proti 7.) Návrh byl přijat. Další prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP