(17.10 hodin)
(pokračuje Birke)

Co tím chci říci? To, že voliči si přejí - přejí - abych byl jejich zástupce v Poslanecké sněmovně. A pozor, na rozdíl od mého předřečníka, vaším prostřednictvím Ivana Adamce, já se k tomu přiznám, jsem ve střetu zájmů. Voliči vědí devět let, že já pobírám dva platy. Rovná se pořád 40 %. Všichni to o mě vědí. Všichni. V tom Náchodě, na okresu Náchod, všichni to vědí, že pobírám dva platy. Je také pravda, a nechci tady hovořit o tom, jestli někdo lépe pracuje, nebo někdo hůř pracuje, jestli to zvládá, nezvládá. Já opravdu nejsem profesionál v tomto ohledu. Je pravda, že jste starostou 24 hodin denně. Čtyřiadvacet hodin denně! Ti starostové, kteří to znají, tak si nemůžete vypnout telefon. Prostě ve tři ráno musíte řešit problém, protože máte prostě nějakou mimořádnou událost. Prostě jste starostou 24 hodin denně.

Ti z vás, kteří tady dneska sedí a jsou nedej bože dokonce starostou toho nižšího stupně, než jsem já, to znamená trojky, to znamená dvojkové obce, nebo dokonce jedničkové obce, tak mi dovolte, abych vám vysekl obrovský předklon, protože na rozdíl od nás, tak jako já jsem, nebo dokonce můj předřečník Ivan Adamec, vaším prostřednictvím, my máme úřady. Ale ti lidé na těch jedničkách, na dvojkách jsou na všechno sami, jenom s paní účetní. Můj velký respekt! A těmhle lidem, kteří dostávají obrovské podpory, vy chcete sebrat ten plat? Že vám není hanba! Promiňte mi to, omlouvám se, že jsem, a nechci být emotivní. Že vám není hanba!

Je mi to moc líto. Možná že si tady říkám sám o sobě, že to vlastně chcete vzít i mně. Dobře. Zcela určitě vím, jak je to rozloženo, a s největší pravděpodobností to projde. Já to určitě zvládnu, nemám s tím vůbec problém. Ale víte, co mi na tom vadí? To, co říkala paní poslankyně Vildumetzová Mračková, vaším prostřednictvím samozřejmě, a řekla to asi tuším třikrát - že tento zákon je spravedlivý. Není spravedlivý! To si řekněme na rovinu. Není spravedlivý. Prostě není spravedlivý především k těm lidem, o kterých jsme hovořili, díky tomu, že ti starostové mají obrovskou podporu, velikánskou podporu, a jak k tomu přijdou, a teď mi promiňte, nechci tady působit jako ten klasický Čech, že mně zemřela koza a chci, aby chcípla i sousedovi, ale jenom říkám, jak k tomu přijde lékař, nebo dokonce ředitel nemocnice, který tady určitě sedí? Jak k tomu přijde ředitel školy, který tady určitě sedí, který je placen ze stejného balíku, resp. jako jsem placen já. Jak k tomu přijdete vy? Vy jste v pohodě? Vy nemáte problém, ale jenom my, kteří máme přes 60 %, a děkuji, pane senátore, vaším prostřednictvím, že jste to tady zmínil, my jsme totiž to nejpopulárnější řemeslo v této České republice. Nejpopulárnější řemeslo! A nám to chcete sebrat? Víte, já nejsem závistivý člověk. Opravdu, věřte mi. A nemám rád ty nejnižší pudy. Jako starosta města si prostě tyhle věci nemůžu dovolit a nechci je, a dokonce je odmítám - závist, zlost a podobné, těch sedm smrtelných hříchů, ale řeknu vám, tohle je špatnost. Špatnost! Děláte to tak, že kategorizujete a děláte rozdíly.

Poslední věc. Je mi líto, že - ono by to vlastně celé nevzniklo, kdyby paní poslankyně Vildumetzová Mračková, vaším prostřednictvím, vlastně nedala slib voličům, že nebude kumulovat funkce. To je celý problém. Na základě toho, že dala slib, musela vymyslet zákon, protože neměla tento nástroj. Je mi to líto, paní poslankyně, vaším prostřednictvím, že to musím říct na mikrofon, ale je to pravda. Je to pravda, a tím jste způsobila tuhle záležitost, která tady dneska je! Řekněme si to tak, jak to je. To je realita! (Potlesk poslanců ČSSD a taktéž zprava.) Pokud nám seberete, nebo mně, starostovi třetího největšího města, čtyřicet procent, já to určitě přežiju, nemám s tím vůbec žádný problém. Ale kdo bude další? Budete to vy, ředitelé škol? Ředitelé nemocnic? Držme si palce, aby to tak nebylo.

Prosím, hlasujte s rozumem a zamítněte tento návrh. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD a taktéž zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní budou následovat faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Ožanová a potom pan poslanec Blažek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, za mě je to o úhlu pohledu. Jsem také starosta, tak jsem se zapojila do bloku starostů. Víte, mně by byla hanba brát dva platy. Takže já to řeknu jednoduše: mám plat poslance a tři desetiny platu starosty, protože to prostě považují za správné a morální.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já navážu na pana kolegu Birkeho. Nějaký pátek myslím to byl, když jsem odjížděl z Prahy, a na Radiožurnálu byl rozhovor naší paní kolegyně Vildumetzové s nějakou redaktorkou a ta jí pořád dokola kladla jedinou otázku: Vy jste slíbila, že nebudete mít dvě funkce, a vy jste to nesplnila. A naše paní kolegyně se bránila tím, že nebude kumulovat platy. Jenomže právní pojistky proti tomu, aby nevykonával někdo dvě a tři funkce, nejsou proto, aby se nekumulovaly platy, ale aby se nekumulovala moc. Když bude půlka platu a půlka platu, tak to pořád neznamená, že v jedněch rukou se nesoustřeďuje příliš veliká moc. Chápu, je to na odpovědnosti voličů. To znamená, že voliči si třeba vyhodnotí, této naší paní kolegyni patří tato celá moc v kraji nebo více mocí v kraji, ale to samozřejmě vás vůbec, paní kolegyně, neopravňuje k tomu, abyste jenom proto, že vy jste nesplnila volební slib, naprosto neuvěřitelným bulvárním způsobem tady četla nějaké platy a dělala ze svého vlastního pokrytectví ctnost. To nejstrašnější, co je, když tady budeme číst, kdo kolik bere, a pokud tímto voláte na svou stranu hostince čtvrté cenové skupiny, já vám je přeji! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Adamec. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl vaším prostřednictvím říct paní kolegyni starostce Ožanové - to není o úhlu pohledu. Takhle to prostě je, jak jste to udělala. Řada z nás to dělá úplně stejně, ale dobrovolně. Jestli máte tři desetiny, čtyři, pět, šest, je to vaše rozhodnutí v rámci platného zákona, a jestli někdo je prostě uvolněný ze 100 %, je to také prostě v rámci zákona. Samozřejmě každý máme k tomu nějaký postoj, ale nevidím důvod, proč bychom zákonem měli určovat nějakou normu, nějakou procentickou sazbu, abychom ukázali všichni, jací jsme hamižní a děláme to pro peníze a že to neděláme pro lidi! Tohle je to špatně přece! To je ten správný úhel pohledu! A přeji vám, abyste hlasovala s námi, protože jinak jako starostka, nevím, co budete těm lidem ve vesnici říkat. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem do rozpravy vystoupí pan předseda Stanjura a po něm je přihlášen pan poslanec Jelínek v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Začnu tím, že popíchnu svého kolegu pana poslance Ivana Adamce. Ostrava-jih je opravdu velká vesnice. To opravdu musím říct.

Nicméně zpátky k meritu věci. Kdybych chtěl být vstřícný k předkladatelům a podporovatelům, tak řeknu, že je vede pýcha. Pýcha! A kdybych nebyl vstřícný, tak řeknu, že je vede arogance. A můžete si každý vybrat, jestli je to pýcha, nebo arogance říkat zastupitelům, jak mohou odměňovat svého starostu nebo místostarostu, svého hejtmana nebo náměstka hejtmana. Neplatí to státní rozpočet. Jsou to výdaje městského či obecního zastupitelstva nebo výdaje kraje. Proč asi politické strany na své kandidátní listiny, třeba do Sněmovny, do Senátu, dávají úspěšné starosty? Položme si tu otázku, proč asi politické strany tam tyto lidi velmi často nominují? Protože nejsou hloupé a vědí, že to jsou lidé, kteří mají podporu voličů. A v každých volbách, i sněmovních, tam, kde my máme dobrého starostu, a nekandiduje, tak máme lepší výsledek než průměrný v té obci. V každých volbách to platí. A podle mě to platí pro každou politickou stranu. Pokud máte dobrého starostu, tak i když nekandiduje, tak vaše strana uspěje ve volbách lépe, než je republikový průměr té konkrétní strany. Tak proč jsme si vybrali k experimentu naše kolegy starosty? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP