(19.10 hodin)
(pokračuje Benda)

Já jsem opravdu chtěl trochu apelovat, a mluvili jsme o tom tady ve Sněmovně mnohokrát, jak je strašně nebezpečné mít zákony, které nedodržujeme, ve kterých všichni připouštíme, že nejsou dodržovány. To je přece fatální chyba, která vede k fatální neúctě občanstva k zákonům. Protože místo toho, abychom měli těch pravidel málo, jednoduchých a vynucovali je, tak jich máme strašně moc. A nechci se vracet k různým... Ale zkuste si projít znovu zpětně slavný protikuřácký zákon se všemi jeho zákazy alkoholu, a kde všude nepochybně nejsou dodržovány. Všichni to tak tolerujeme, že to tak je. A teď se tady jednou bavíme o zákoně, o kterém všichni víme, že na tom kole nebo na té kánoi se nemá jezdit namazaný, ale že si tam prostě člověk to pivo dá. Upřímně řečeno, i když jsem jezdil s těmi dětmi, těžko byste mě někdy nachytali na té vodě úplně střízlivého. A to nemyslím, že bych tam jako popíjel kořalku. Ale prostě člověk se zastaví na obědě a k obědu si pivo dá. A nedokážu si představit, že by to někdo dělal jinak.

Takže prosil bych o to, abychom nehráli tohle pokrytectví. My máme ty přísné zákony, ale současně dobře víme, že se v podstatě nedodržují. Je to podle mého názoru strašně zničující pro společnost, protože to vede k tomu, že občané si začínají vybírat, co budou dodržovat a co nebudou dodržovat, když vědí, že nejsou schopni dodržet všechno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem pan ministr zdravotnictví Vojtěch a připraví se pan poslanec Kolovratník do obecné rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já budu velmi stručný. Ale tady se stále říká, že pití alkoholu na vodě, na kole není problém a že to je tolerováno, a tak dále. Nedávno byly zveřejněny statistiky za rok 2018 a za první polovinu roku 2019. Z nich vyplývá, že každý čtvrtý cyklista, který bourá, je opilý. A ten počet stoupá. V roce 2018 29 % nehod všech cyklistů, které zavinili přímo cyklisté, bylo způsobeno v opilosti. Takže si myslím, že to není věc, která je marginální, nebo že to není problém. A experti, kteří toto komentují, jasně deklarují, že už v úvodních pěti měsících letošního roku se ten počet ještě navýšil, že skutečně každý čtvrtý cyklista zaviní nehodu pod vlivem alkoholu. A často jsou to skutečně ty nehody, nikoliv že někdo toho cyklistu srazí, ale že sám cyklista je ten viník dané nehody.

Takže jenom abychom si trošku uvědomili, že to není imaginární problém, že to není něco, co tady tolerujeme a nemá to žádné konsekvence, ale že skutečně to je reálný problém, který způsobuje zásadní problémy v dopravě, ale také samozřejmě ohrožení zdraví a životů lidí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan poslanec Kolovratník bude muset počkat, protože naskočila řada faktických poznámek. Takže jenom aby se páni poslanci připravili. Takže nejprve pan poslanec Vlastimil Válek, dále pan poslanec Ivan Adamec, dále pan poslanec Petr Pávek a Radek Holomčík. Takže nyní vyzývám pana poslance Vlastimila Válka. A teď ještě přibyl pan poslanec Juránek a Munzar. Takže jste v pořadí. Pan poslanec Vlastimil Válek, vaše dvě minuty prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já myslím, že s těmi opilci na kole to nebyla úplně korektní poznámka. A tady nikdo nepodporuje alkoholismus a to, aby opilci jezdili na kolech a autem a po vodě, a nechci, aby opilci chodili po ulicích a padali tam a zvraceli a močili všude možně. Mně vadí opilci, jsou mi nepříjemní a samozřejmě je potřeba - a doufám, že to slyšel pan ministr vnitra, že si to vezme k srdci - je postihovat a opravdu lidi, kteří páchají trestnou činnost pod vlivem alkoholu důsledně, důsledně zachytávat a řešit to. Ale o tom se tady přece nikdo nebaví. O tom se vůbec nikdo nebaví.

Já velmi děkuji prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Bendovi, protože to si myslím, že je meritum věci. Pokud máme zákony, o kterých ani ti, co je předkládají, vůbec nepředpokládají, že by je někdo dodržoval, ani omylem nemají představu, jak by se dodržování těch zákonů vyžadovalo, tak jsme směšní sami před sebou, jsme směšní před občany.

Většina lidí v této republice se chlubí naprosto nesmyslně, jak rychle urazila cestu, když ještě ta dálnice byla dálnicí z Brna do Prahy, a pomíjí, že se přiznávají k tomu, že porušují vyhlášku a překračují maximální rychlost. A kdo koná? Nikdo! Vy jste někdy viděli na D1 policistu, který by něco kontroloval? Neviděli! Ale budeme se tady handrkovat o jedno pivo na kole. Fuj! (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní požádám o vystoupení pana poslance Ivana Adamce a připraví se pan poslanec Petr Pávek. Prosím vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já chci tedy zareagovat. Samozřejmě říkat tady, kolik opilých cyklistů způsobilo nehodu, tak za prvé je třeba říct, jak opilých. To je jedna věc. Protože opilost je jasný pojem, odkdy jsou opilí.

Ale víte, co je fascinující, pane ministře? Že vlastně ten zákon o té nulové toleranci pro ty cyklisty platí. Tak evidentně něco nefunguje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Pávek a připraví se pan poslanec Stanislav Juránek. Tak prosím, vaše minuty.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, nechtěl jsem mluvit po té obsáhlé debatě, kterou jsme vedli při přijímání tohoto zákona ve Sněmovně, ale musím říct, že tady od pana ministra zdravotnictví ta statistika nebyla úplně korektní, i když možná věcně byla správná. Co vlastně vypovídá? Jednak nehovořil tedy o absolutních číslech a hovořil o těch, kteří měli víc jak nulu. Ale co mě na tom vadí, a to tady někteří mí předřečníci zmiňovali, je skutečnost, že to znamená, že lidi prostě porušují ten zákon stávající. A je to jenom zlomek těch, kteří jsou zahrnuti do té vaší nehodové statistiky. (Trvalý hluk v sále.)

No tak o čem to tady celou dobu je? Tak je to o tom, že máme nastavenou naprosto nesmyslnou nulovou hranici. A to není o tom, že bychom podporovali alkohol. Alkohol je jed, víme o tom, nikotin je jed. O tom žádná debata. Ale mluvíme o tom, že prostě nulová hranice je úřednický výmysl, který je nerealizovatelný v mnoha ohledech. U lidí, kteří mají zdravotní problémy, u lidí, kteří prostě berou kapky, kteří se nadýchali ostřikovačů na stěračích. Prostě ta nula je ten problém. A pojďme se do budoucna bavit třeba o tom, jaká může být ta nenula. Jestli bude 0,1, 0,2, 0,5, to není teď relevantní. Co je relevantní, je, že ta nula je úřednický nesmysl, který není dosažitelný. Ani u lidí, kteří nepili. Takže ta vaše statistika v této debatě podle mě nepřispěla a nebyla fér. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Požádám Poslaneckou sněmovnu o klid, protože není dobře slyšet, co poslanci říkají. Vystoupí pan poslanec Juránek a připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Kolegové a kolegyně, já bych se chtěl zastat pana ministra, a to na základě svého konkrétního příkladu a na základě příkladu z Jihomoravského kraje. Můj konkrétní příklad je, že před osmi lety jsem byl v Senátu jedním z iniciátorů, kteří iniciovali právě tu nulovou záležitost u cyklistů na cyklostezkách a na vinných stezkách. Ovšem od té doby každý rok sleduji nárůst dopravních nehod způsobených cyklisty v Jihomoravském kraji. A prosím, abyste se o tom přesvědčili, že ten nárůst je z roku na rok. A ta záležitost se týká oblasti třetích tříd, které jsou součástí cyklostezek. Kdyby v tom zákoně byla vyjmuta a kdyby ten zákon byl dotažený způsobem, že by tam nebyly zařazeny ty silnice třetích tříd, tak by to bylo v pořádku. Ale na základě tohohle si dovolím vás požádat, abyste senátní návrh zamítli, a k tomu dalšímu se vyjadřovat nebudu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o vystoupení pana poslance Vojtěcha Munzara. Dále se připraví pan poslanec Martin Jiránek a dále paní poslankyně Věra Adámková. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP